Nederlands | English

Algemeen

TiMe Amsterdam staat voor Timmer & Meijer VOF, gevestigd in de regiometropool Amsterdam.
Het bureau levert diensten aan de culturele- en erfgoedsector, met een focus op musea.

Wij ondersteunen opdrachtgevers bij het formuleren, ontwikkelen en realiseren van plannen en projecten. Zowel strategisch, inhoudelijk als uitvoerend in de vorm van advies, onderzoek en conceptontwikkeling. Vrijwel altijd op het snijvlak waar inhoud, vorm en met name ook publiek elkaar treffen.

Opdrachtgevers zijn musea en andere erfgoedinstellingen, culturele instellingen of -ondernemers, overheden, brancheorganisaties, bedrijven en andere rechtspersonen waar inhoudelijke, strategische of organisatorische vraagstukken aan de orde zijn. Binnen Nederland, maar de laatste tijd in toenemende mate ook internationaal. 

Beide partners hebben een lange staat van dienst in de cultuur- en erfgoedsector (Zie portfolio).

Sinds 1982 werkten wij in loondienst of zelfstandig voor toonaangevende musea, erfgoedinstellingen, uitgevers, universiteiten, hogescholen, overheden, NGO’s en creatieve bedrijven, in binnen- en buitenland. Ervaring met cultural governance deden we tenslotte op als bestuurder/toezichthouder. Ondermeer in de Raden van Toezicht van enkele rijksgesubsidieerde instellingen. We kennen daardoor zowel de dagelijkse gang van zaken binnen organisaties als de perspectieven van opdrachtgevers, subsidienten en toezichthouders uit de praktijk. Inclusief het opereren met veelal bescheiden budgetten en de omgang met eigenzinnige in- en extern betrokken professionals.

Bijgewerkt op:  03 juli 2024