Nederlands | English

Leveringsvoorwaarden

TiMe Amsterdam is een handelsnaam van Timmer & Meijer VOF te Amsterdam.

Timmer & Meijer VOF staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
onder nummer 34263193

TiMe Amsterdam hanteert algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Deze leveringsvoorwaarden worden met offertes meegezonden of zijn digitaal of in print beschikbaar.  

U kunt de leveringsvoorwaarden telefonisch of via het  Vragenformulier aanvragen.

Overige: hoewel het advieswerk niet zwaar milieubelastend is, wil TiMe Amsterdam duurzaam ondernemen. Dat betekent dat we zo veel mogelijk gebruik maken van zo weinig milieaubelastende apparaten, recycled producten en we ons verplaatsen per OV of met een lage emissie auto (Opel Ampera).