Nederlands | English

Projecten

De meeste werkzaamheden van TiMe Amsterdam worden als project uitgevoerd. 

Daarnaast kan TiMe Amsterdam organisaties ondersteunen bij eigen projecten. Bijvoorbeeld als projectmanager of gedelegeerd opdrachtgever. TiMe Amsterdam kan het gehele proces leiden of begeleiden, inclusief het opstellen van een gefaseerd projectplan, beslisdocumenten en eindverslag.

Offertes voor projectwerkzaamheden worden gebaseerd op de complexiteit van het project, het gewicht van het projectteam, de doorlooptijd van het project en het aantal te besteden uren. In een eerste gesprek met de opdrachtgever wordt alle daartoe relevante informatie verzameld. Daarna volgt een offerte. Omdat het bij projecten vaak om een langer lopende opdrachtrelatie gaat, wordt ook wel op basis van een lump sum geoffreerd.

Na indiening van de offerte kan de opdrachtgever al dan niet akkoord gaan, dan wel bijstellingen wensen. Als daar overeenstemming over is, starten de werkzaamheden.

Contact opnemen