Nederlands | English

Archief


Nieuws, 27 september 2016
Overdracht projectsecretariaat musea en herinneringscentra WO2

Sinds juni 2012 vervulde TiMe Amsterdam, Max Meijer, het projectsecretariaat van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45. In die hoedanigheid was hij de eerste ‘medewerker’ van het toen net opgerichte samenwerkingsverband van 9 Nederlandse WO2-musea en herinneringscentra. Inmiddels is de SMH 40-45 in een nieuwe fase beland. Het aantal participerende instellingen groeide naar 13 en de stichting werd een van de schragende organisaties binnen het overleg- en samenwerkingsnetwerk Platform WO2, dat naast de SMH bestaat uit het NIOD, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Oorlogsgravenstichting, het Ministerie van VWS, het vfonds en de Liberation Route Europe. Met deze groei van omvang en taken van de SMH nam de behoefte aan ureninzet en functieverbreding toe. Naar aanleiding van de vererende vraag van het bestuur tot continuering, is besloten daar niet voor te kiezen. Een structurele inzet van meer dan 2 dagen per week voor één organisatie zou voor TiMe Amsterdam een te groot urenbeslag betekenen. Dit zou ten koste gaan van mogelijke inzet t.b.v. andere projectmatige opdrachtgevers, terwijl het TiMe Amsterdam team juist aan die diversiteit kracht, kennis en werkplezier ontleent. Met ingang van september is het projectsecretariaat voor de SMH 40-45 dan ook gestaakt en zijn alle SMH-taken met genoegen en groot vertrouwen overgedragen aan Annette Schautt in de functie van Programmadirecteur. Max Meijer zal binnen de WO2-erfgoedsector wel op projectbasis als onafhankelijk adviseur actief blijven. Uiteraard blijft ook de inzet voor musea- en erfgoedinstellingen in binnen- en buitenland ongewijzigd, evenals de vertrouwde samenstelling
van TiMe Amsterdam.
____________________________________________________________________________________

22 september 2016
Business Plan Serawak Museum, Borneo

Begin Augustus heeft Max Meijer een bezoek gebracht aan Kuching (Provincie Sarawak, Borneo, Maleisië). Het bezoek vond plaats op verzoek van Hans van de Bunte, projectdirecteur van het Sarawak Museum Campus Project. Tijdens het bezoek werd met de directie van het Sarawak Museum gesproken over het toekomstige business model van het nieuwe museum. Inmiddels heeft TiMe Amsterdam het verzoek gekregen om de komende maanden mee te werken aan de ontwikkeling van het nieuwe business model.
____________________________________________________________________________________

16 juni 2016
Kunstenplanaanvragen positief gehonoreerd

Begin dit jaar rondde TiMe Amsterdam de kunstenplanaavraag voor twee instellingen af.
Voor de BIS was dit de aanvraag van Marres in Maastricht en voor het Amsterdamse Kunstenplan de aanvraag van het Stedelijk Museum.

Inmiddels zijn de adviezen van resp. Raad voor Cultuur en Amsterdamse Kunstraad uitgebracht.
Marres wordt volledig gehonoreerd op basis van de ingediende aanvraag, het Stedelijk Museum krijgt op basis van de aanvraag €300.000 meer dan in de afgelopen kunstenplanperiode. In totaal gaat het om resp. €530.000 en €11.900.000.

_____________________________________________________________________________________

17 april 2016
Toekomstscenario's Japanmuseum Von Sieboldhuis Leiden


Het Japanmuseum Von Sieboldhuis in Leiden, zal vanaf 2018 minder subsidie gaan ontvangen. Het museum bezint zich thans op scenario's om dat verlies op te vangen. Adviesbureau Lagroup heeft daartoe een eerste verkenning gedaan en is gevraagd een aantal opties uit te werken. TiMe Amsterdam is door Lagroup gevraagd om mee te doen aan dit vervolgtraject en specifieke museale kennis te leveren. Het project is recent gestart en het is de bedoeling dat de nadere uitwerking voro de zomer aan de Raad van Toezicht worden aangeboden.Nieuws, 17 april 2016
Toekomstscenario's Japanmuseum Von Sieboldhuis Leiden

Het Japanmuseum Von Sieboldhuis in Leiden, zal vanaf 2018 minder subsidie gaan ontvangen. Het museum bezint zich thans op scenario's om dat verlies op te vangen. Adviesbureau Lagroup heeft daartoe een eerste verkenning gedaan en is gevraagd een aantal opties uit te werken. TiMe Amsterdam is door Lagroup gevraagd om mee te doen aan dit vervolgtraject en specifieke museale kennis te leveren. Het project is recent gestart en het is de bedoeling dat de nadere uitwerking voro de zomer aan de Raad van Toezicht worden aangeboden.
_____________________________________________________________________

03 juli 2013
Symposium Bronbekers in Beeld


Samen met de Stichting NOX en Museum Bronbeek organiseert TiMe Amsterdam op 16 oktober a.s. een symposium naar aanleiding van het project Bronbekers in Beeld. Naast de resultaten van dit museale experiment zal de samenwerking tussen erfgoedinstellingen en autonoom beeldend kunstenaars verkend en beproken worden. De bevindingen die zijn opgedaan tijdens het project Bronbekers in Beeld, waarbij zeven beeldend kunstenaars beelden maakten aan de hand van zeven levensgeschiedenissen van (oud)bewoners van Bronbeek staan centraal. Vragen die aan de orde komen zijn o.a.: kan beeldende kunst geschiedenis actualiseren, leidt samenwerking van erfgoedinstellingen met kunstenaars tot nieuwe inzichten en verdieping en welke lessen kunnen er uit het experiment getrokken worden. Als sprekers zullen deskundigen uit verschillende (academische) domeinen optreden. Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken via de reply pagina op deze website. Aankondigingen worden medio juli verzonden.

Meer informatie: www.bronbekersinbeeld.com
____________________________________________________________________________________

25 juni 2013
Visie 2020 aangeboden aan opdrachtgever


Deze week heeft TiMe Amsterdam het eindrapport en de conclusies Visie 2020, een toekomstverkenning voor musea en herinneringscentra WO2 aangeboden aan de Stichting Museum WO2. Dit gebeurde nadat de uitkomsten van een expertmeeting die op 16 mei bij het NIOD gehouden werd in het concept verwerkt zijn. De toekomstvisie werd met subsidie van het Ministerie van VWS opgesteld door Max Meijer en Gerard Jongerius. Als formeel opdrachtgever fungeerde de Stichting Museum WO2 die zich inzet voor de oprichting van een Vrijheidsmuseum WO2 in Nijmegen. Op verzoek van het Ministerie van WVS werd een verkenning uitgevoerd naar omgevingsfactoren en trends die van invloed zijn op het oorlogserfgoed-domein in de komende decennia.
____________________________________________________________________________________

23 juni 2013
Eerste gedachten toekomst Nationaal Monument Kamp Amersfoort gepresenteerd


Onlangs heeft TiMe Amsterdam aan het bestuur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort de eerste contouren voor de toekomstvisie gepresenteerd. Het document kwam tot stand na een externe consultatie van een aantal deskundigen en eigen deskresearch. De contourennota is uiterst positief ontvangen. Gevraagd is om deze verder uit te werken in een concreet plan van aanpak. Doel van het plan is om richting te geven aan een toekomstbestendig(e) programmering en functioneren het kampterrein, het bezoekerscentrum.
____________________________________________________________________________________

11 juni 2013
Project Emmen voorbeeld voor Minister Bussemaker


Minister Bussemaker (OCW) heeft in haar gisteren verschenen beleidsbrief over het museumbestel het project Kunst Rijk Emmen als voorbeeldproject opgenomen. Op pagina 5 van haar brief aan de Tweede Kamer staat het project beschreven vanwege de vernieuwende wijze van zichtbaarmaking van cultureel erfgoed. TiMe Amsterdam (Petra Timmer) was betrokken bij de ontwikkeling van dit participatieproject, waarbij groepen inwoners van Emmen een selectie maakten uit de Toonzaalcollectie van de RCE. Petra Timmer verzorgde ook de projectleiding.

____________________________________________________________________________________

08 juni 2013
Museale presentatievormen aan de orde in Amsterdamse Academische Club

Op 20 juni 2013 modereerde Max Meijer (TiMe Amsterdam) een gesprek over museale presentaties in de Amsterdamse Academische Club. Taco Dibbits, Directeur Collecties van het Rijksmuseum en Anna Tummers, Conservator Oude Kunst van het Frans Hals Museum, gaven hun visie op nieuwe, verrassende manieren van kunst presenteren in een museale context. Locatie: Oudezijds Achterburgwal 235. 1012 DL Amsterdam.

Meer informatie: aac.uva.nl/
____________________________________________________________________________________

08 juni 2013
Haagse musea slaan de handen ineen: Pamflet Haags Perspectief


De Haagse musea en de gemeente Den Haag hebben 'Haags Perspectief' aan minister Bussemaker (OCW), de Vaste Kamercommissie voor Cultuur, de Raad voor Cultuur en de VNG aangeboden. 'Haags Perspectief' is een reactie op het onlangs uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur waarin gepleit wordt voor meer toekomstbestendige samenwerking tussen musea.
Het 'Haags Perspectief' schetst de afspraken die Haagse musea en het stadsbestuur hebben gemaakt om de onderlinge samenwerking te intensiveren en gezamenlijke tentoonstellingen te organiseren. Zo zal er, naast de reeds bestaande cultuurmarketing waarbij musea nauw met elkaar samenwerken, ook gezamenlijk worden opgetrokken om een bruikleensysteem van de grond te krijgen waar musea in de regio tegen sterk gereduceerde kosten gebruik van kunnen maken. Om grote gezamenlijke tentoonstellingen mogelijk te maken stelt de gemeente financiële middelen beschikbaar.

Wethouder Marjolein de Jong (Cultuur, Binnenstad, Internationaal): 'Met Haags Perspectief bieden we de minister een handvat voor de wijze waarop wij vinden dat de samenwerking tussen musea en gemeentes in het hele land plaats zou moeten vinden'.

Op deze pagina staat nieuws dat niet meer zo nieuw is, maar wel actueel blijft...
___________________________________________________________________________________

08 juni 2013
Museale presentatievormen aan de orde in Amsterdamse Academische Club
Op 20 juni 2013 modereerde Max Meijer (TiMe Amsterdam) een gesprek over museale presentaties in de Amsterdamse Academische Club. Taco Dibbits, Directeur Collecties van het Rijksmuseum en Anna Tummers, Conservator
____________________________________________________________________________________

08 juni 2013
Haagse musea slaan de handen ineen: Pamflet Haags Perspectief
De Haagse musea en de gemeente Den Haag hebben 'Haags Perspectief' aan minister Bussemaker (OCW), de Vaste Kamercommissie voor Cultuur, de Raad voor Cultuur en de VNG aangeboden. 'Haags Perspectief' is een reactie op het onlangs uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur waarin gepleit wordt voor meer toekomstbestendige samenwerking tussen musea.
Het 'Haags Perspectief' schetst de afspraken die Haagse musea en het stadsbestuur hebben gemaakt om de onderlinge samenwerking te intensiveren en gezamenlijke tentoonstellingen te organiseren. Zo zal er, naast de reeds bestaande cultuurmarketing waarbij musea nauw met elkaar samenwerken, ook gezamenlijk worden opgetrokken om een bruikleensysteem van de grond te krijgen waar musea in de regio tegen sterk gereduceerde kosten gebruik van kunnen maken. Om grote gezamenlijke tentoonstellingen mogelijk te maken stelt de gemeente financiële middelen beschikbaar. TiMe Amsterdam werd door de Haagse cultuurwethouder gevraagd om een bijdrage te leveren: zo werden twee rondetafels gemodereerd om het gezamenlijke standpunt te formuleren en werd redactionele ondersteuning geleverd bij het opstellen van de tekst.

30 mei 2013
Participatieproject wint Amateurkunstprijs
De werkgroep Kunst, onderdeel van de Stichting Grote Kerk Cultureel, heeft de Amateurkunstprijs (gemeente Emmen) voor het project Kunst Rijk Emmen ontvangen. De Amateurkunstprijs is dit jaar voor de derde keer uitgereikt tijdens de opening van de Week van de Amateurkunst. Kunst Rijk Emmen werd vorig jaar georganiseerd in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het was een opvallend publieksparticipatieproject waarbij Emmenaren een keuze maakten uit de zogenaamde toonzaalcollectie van de RCE. Eerder noemde de Stichting DOEN, die het project mede mogelijk maakte, Kunst Rijk Emmen:een nieuwe en voorbeeld stellende werkwijze om kunst in de regio een nieuwe impuls te geven en kleine instellingen te vernieuwen. Petra Timmer (TiMe Amsterdam), was als projectleider betrokken bij Kunst Rijk Emmen en leverde ook een bijdrage aan de ontwikkeling van het concept, samen met Arjen Kok van de RCE.

Nieuws, 28 mei 2013
Expertmeeting Vrijheidsmuseum WO2 Nijmegen
TiMe Amsterdam heeft in opdracht van de Provincie Gelderland begin juni een expertmeeting gemodereerd over de plannen voor het Vrijheidsmuseum WO2 dat in Nijmegen gestalte moet krijgen. Het nieuwe museum is een samenwerkingsverband van drie bestaande
oorlogsmusea in zuid-oost Nederland (resp. de musea in Groesbeek, Oosterbeek en Overloon).
De plannen voor het museum werden in juni getoetst tijdens een meeting met deskundigen op het gebied van toerisme en recreatie, musea, marketing en andere relevante domeinen. Ook namen vertegenwoordigers van de provincie, de gemeente Nijmegen, het vfonds en de stichting Museum WO2 deel. TiMe Amsterdam leidde de bijeenkomst en verzorgde de verslaglegging.

26 mei 2013
Lobbytraining positief gewaardeerd

De Lobbytraining voor museumdirecteuren die TiMe Amsterdam in opdracht van en samen met de NMV ontwikkelde en modereerde is goed ontvangen. Het bureau van de NMV heeft een schriftelijke evaluatie onder de deelnemers gehouden. Daaruit bleek een hoog overall rapportcijfer: van de 10 respondenten (van de 13 deelnemers) scoorde de traininsdag één 7, één 9 en acht maal het rapportcijfer 8. Het door Max Meijer TiMe Amsterdam verzorgde cursusblok over achtergronden en aanpak van de lobby scoorde eveneens goed: 8 respondenten waardeerde zijn bijdrage als 'goed'.

5 juli 2012
Manifest verantwoord Pitchen

Vandaag is het Manifest Verantwoord Pitchen een feit. De gegroeide aandacht bij concept- en ontwerpbureaus, musea, BNO, BNA, Salon de Muséologie, NMV, Museumvisie en de Reinwardt academie geeft aan dat de tijd rijp is om op een beknopte wijze uitgangspunten te formuleren en een discussie te starten over het houden van een maatschappelijk verantwoorde pitch voor tentoonstellingen. Beheersing van de bijbehorende kosten en gerichtheid op het best mogelijke eindresultaat voor publiek, opdrachtgever en -nemer vormen hierbij de insteek.
Het initiatief is genomen door betrokkenen uit de ontwerpwereld, o.a. Perspekt Studios in Haarlem. Inmiddels hebben meer dan 25 bureaus het manifest van hun logo voorzien.
TiMe Amsterdam is mede ondertekenaar van het Manifest Verantwoord Pitchen omdat we geloven in deze vom van zelfregulering waarbij de opdrachtnemers (ontwerp- en adviesbranche) en de opdrachtgevers (musea, efgoedinstellingen en overheden) streven naar eerlijke concurrentie met transparante en kosteneffectieve procedures. Het is de bedoeling dat het manifest de komende tijd door meer partijen wordt omarmd. De tekst van het Manifest Verantwoord Pitchen is op te vragen door een mail te zenden aan: // ">

27 april 2012
Expertmeeting UNESCO
Tijdens de 36e Algemene Vergadering van UNESCO in 2011 werd de resolutie Protection and Promotion of museums and collections aangenomen. De resolutie (een Braziliaans initiatief) werd ingediend om te reflecteren op de maatschappelijke functie van musea en collecties, op hun educatieve, wetenschappelijke en culturele belang, en op de rol van musea en collecties in sociale veranderingsprocessen. In de resolutie wordt de directeur-generaal van UNESCO gevraagd om mogelijkheden te onderzoeken voor een betere bescherming en promotie van musea en collecties, en wel omdat er zorgen zijn dat deze thema’s door bestaande conventies en afspraken onvoldoende geborgd worden. Een internationale expertmeeting over dit onderwerp wordt in later dit jaar in Brazilië, de initiatiefnemer van de resolutie, georganiseerd door UNESCO/ICOM, in samenwerking met het Brazilian Institute of Museums (IBRAM), met als doel de directeur-generaal van UNESCO te helpen bij dit onderzoek. Op 27 april vond op de Reinwardt Academie in Amsterdam een Nederlandse expermeeting plaats met erfgoeddeskundigen, vertegenwoordigers van UNESCO, ICOM en het Ministerie van OCW, ter voorbereiding op de internationale bijeenkomst in Brazilië. TiMe Amsterdam (Max Meijer) nam deel aan de gedachtewisseling op de Reinwardt Academie

19 april 2012
Rondetafelsessies collectieplan RCE
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed draagt zorg voor de (kunst)collectie die aan de Staat der Nederlanden toebehoort en niet beheerd wordt door rijksmusea. De dienst gaat een nieuw collectieplan voor de periode 2012-2016 opstellen. In mei wordt het belang van de RCE collectie voor musea tijdens drie rondetafelsessies met vertegenwoordigers van het (museale) veld besproken. TiMe Amsterdam (Max Meijer) is gevraagd om bij de drie bijeenkomsten als moderator en sessievoorzitter op te treden. (afbeelding: Piet Mondriaan, Victory Boogie Woogie,
1942-44, collectie RCE in bruikleen bij Gemeentemuseum Den Haag)

Nieuws 16 februari 2012
Haalbaarheidsstudie Van Eesterenmuseum gereed

Het onderzoek naar de haalbaarheid van toevoeging van een museumwoning en een of meer bed and breakfast-appartementen aan het Van Eesterenmuseum in Amsterdam West is gereed. Het stuk is aan de directie van het museum aangeboden en wordt binnenkort besproken met bestuur en enkele externe betrokkenen. Haalbaarheid, publieksbereik en exploitatiemogelijkheden zijn in beeld gebracht op basis van een onderzoek onder stakeholders, aangevuld met deskresearch. Daarbij is een groot aantal referetieprojecten (in binnen- en buitenland) vergeleken van musea op het terrein van (sociale) woningbouw en sociale geschiedenis, wijkmusea en gethematiseerde of gemusealiseerde overnachtingsmogelijkheden. Tenslotte zijn zeven modellen voor het museale concept geschetst, variërend van een complete reconstructie van een modelwoning uit de jaren '50 tot een nomadische variant in het kader van tijdelijke herontwikkeling van appartementencomplexen in het stadsdeel. In alle modellen is ook de toegevoegde waarde voor de wijk en het realiseren van mede-eigenaarschap bij de wijkgemeenschap onderzocht. 

03 februari 2012
Kunstenplanaanvragen afgerond
Op 31 januari moesten de kunstenplanaanvragen 2013-2016 bij de gemeente Amsterdam worden ingediend en op 1 februari voor de Basis Infrastructuur van OCW. Zoals eerder aangegeven heeft TiMe Amsterdam zes musea bijgestaan bij het opstellen van hun aanvragen. Dat waren het Rijksmuseum Twenthe, Rembrandthuis, Stedelijk Museum, Amsterdam Museum, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en het Bijbels Museum. Hoewel het in alle gevallen ging om de combinatie van een ondernemingsplan voor de jaren 2013-2016 en de concrete aanvraag (waartoe zowel OCW als de gemeente Amsterdam strak gestructureerde inrichtingseisen hanteerden), varieerden de inspanningen van TiMe Amsterdam per museum. Van het redigeren van door de musea aangeleverde stukken, tot het aanscherpen van de museale missie en overleg met de Raad van Toezicht en het daadwerkelijk verwoorden van ambities en kernwaarden. Het was een intensief proces met korte doorlooptijden en permanent terugkoppeling naar de opdrachtgevers. Voor TiMe Amsterdam stond een dienende rol voorop. Met als doel het formuleren van plannen en aanvragen door de instellingen, met maximale identificatie door medewerkers, bestuurders en toezichthouders van deze instellingen.
De toegevoegde waarde van TiMe Amsterdam was dus enerzijds praktisch en redactioneel maar anderzijds strategisch en gericht op overtuigende beantwoording van fundamentele vragen over bestaansrecht, toegevoegde waarde, concurrentiekracht en ondernemerschap. Eerder was TiMe Amsterdam overigens al betrokken bij de kunstenplanprocedure. In opdracht van het directieoverleg Amsterdamse Culturele Instellingen modereerde Max Meijer eind augustus 2011 twee verkennende werksessies met Amsterdamse museumdirecteuren, terwijl hij in eerder die maand op verzoek van de VRM tijdens een werkconferentie met Rijksmuseumdirecteuren als discussieleider fungeerde.
Begin november modereerde TiMe een brainstorm met de staf van Museum Twentse Welle in het kader van de strategische orientatie van dat museum t.b.v. hun kunstenplanaanvraag.  

23 december 2011
Aanvraag Kunstenplan Amsterdam Museum Het Rembrandthuis
Museum het Rembrandthuis moet, net als alle andere culturele instellingen, uiterlijk 1 februari 2012 een aanvraag indienen voor vierjarige subsidie in het kader van het Amsterdamse kunstenplan.TiMe Amsterdam is gevraagd daarbij ondersteuning te leveren. De bijdrage van TiMe Amsterdam bestaat uit: het leveren van de conceptaanvraag conform het format van de Gemeente Amsterdam, het daartoe contact houden met directie en stafleden inzake het aanleveren van inhoudelijke bijdragen en het samenvoegen en redigeren van deze bijdragen. Tenslotte worden eventuele reacties en/of commentaren van bestuur en Raad van Toezicht verwerkt.  

Nieuws 15 december 2011
Bijdrage randprogramma tentoonstelling Düsseldorf
In het kader van de tentoonstelling Die Andere Seite des Mondes, Künstlerinnen der Avantgarde,
organiseert de Kunstsammlung Nordrhein Westfalen in Düsseldorf een uitgebreid randprogramma.
In dat kader treedt Petra Timmer (TiMe Amsterdam) op donderdag 5 januari 2012 op tijdens een
avond over Sonia Delaunay. De bijeenkomst vindt plaats in het auditorium van K20 aan de Grabbeplatz in Düsseldorf. Voor een overzicht van het gehele randprogramma rond de tentoonstelling zie hier: Programma 

Nieuws 06 december 2011
Nieuwe opdracht: concept en haalbaarheidstudie Van Eesterenmuseum Amsterdam

TiMe Amsterdam heeft de opdracht verworven om voor het van Eesterenmuseum in Amsterdam een concept te ontwikkelen en een haalbaarheidstudie te doen voor een 'museumwoning'.
Het van Eesterenmuseum is een bijzonder museum in Amsterdam-West. Het schetst een beeld van het ontstaan en de bewoningsgeschiedenis van het Amsterdamse Algemeen Uitbreidingsplan naar ontwerp van Cornelis van Eesteren. Het museum is gevestigd in een voormalig schoolgebouw in de Westelijke Tuinsteden en bevat een introducerende presentatie op planologie, architectuur, ontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van de door Van Eesteren ontworpen wijk(en). De wijk zelf kan gezien worden als de ‘buitenpresentatie van het museum’. Het museum is dan ook het startpunt van rondleidingen door de wijk en kent daarnaast een levendig en succesvol programma van manifestaties en activiteiten. Daarmee bereikt het museum zowel buurtbewoners als overige geïnteresseerden. Het Van Eesterenmuseum is behalve erfgoedinstelling ook een vitaal verbindend element binnen de wijk en draagt als zodanig bij aan de leefbaarheid, sociale cohesie en het imago van Nieuw West.
Het museum heeft de intentie en ambitie om in de wijk een 'museumwoning' in te richten. Een woning die voor publiek toegankelijk is en een beeld geeft van de bewoningsgeschiedenis van de wijk. Haalbaarheid, financierbaarheid en een museaal concept zijn onderdeel van de opdracht. 

Nieuws 05 december 2011
Wie bepaalt de waarde van de museumcollectie: professional of publiek?

Tijdens het Museumcongres in Leiden werd op 7 oktober door TiMe Amsterdam meegewerkt aan de workshop van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed met bovengenoemde titel. De vraag stond centraal of er een verschil is tussen de waardering van museumobjecten door de expert en het publiek. Waardeert het publiek anders wanneer meer informatie over het object wordt gegeven? Arjen Kok van de RCE heeft op de Collectiewijzer een verslag van het experiment geplaatst. Het verslag is hier te lezen: Collectiewijzer  

Nieuws, 09 oktober 2011
Succesvol Museumcongres in Leiden

Op 6 en 7 oktober vond in Leiden het vijfde museumcongres van de Nederlandse Museumvereniging plaats. ‘Het Museum als bron van kennis’ was dit jaar het centrale congresthema. TiMe Amsterdam leverde dit jaar een bijdrage aan het concept voor de RCE workshop Wie bepaalt de waarde van de museumcollectie die op 7 oktober in het Rijksmuseum van Oudheden werd gehouden. Max Meijer (TiMe Amsterdam) trad op als co-moderator.

Uit onderzoek door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over de waardebepaling van roerend erfgoed en collecties blijkt dat fondsen, financierende overheden en ook de musea zelf het bestaansrecht van de collecties in belangrijke mate relateren aan de waardering ervan door het publiek. Een van de conclusies is dat het publiek een grote(re) rol moet spelen in de waardebepaling van museumcollecties.

Het is een complexe vraag hoe het publieke belang kan worden opgenomen in de museale praktijk. Aan de ene kant is er erkenning van de vox populi; aan de andere kant angst voor populisme. De afgelopen maanden is er o.a. in de LinkedIn groep 'Waarde en Waardering van Cultureel Erfgoed' een levendige discussie gevoerd over het nut van en de manier waarop de stem des volks bij waardering van museumcollecties wordt betrokken. In welke mate en in welke vorm moet of kan het publiek zeggenschap krijgen over ‘hun’ collectie? Rechtstreeks, via consultering, via panels, of liever toch getrapt via de museumprofessionals die in direct contact staan met het publiek? Bijvoorbeeld door medewerkers van educatie, communicatie en marketing een stevige stem te geven binnen dit domein dat klassiek gedomineerd wordt door collectiebeheerders en conservatoren? Tijdens de workshop verkent en verdiept de RCE deze problematiek (en de oplossingsrichtingen) via een interactief spel met de deelnemers. Meer informatie over het onderzoek en de discussie over culturele waardebepaling is te vinden op de Linkedin groep Waarde en Waardering van Cultureel Erfgoed.   

Nieuws 22 juli 2011
Rondetafelgesprekken waardestelling museumcollecties afgerond

In het kader van de ontwikkeling van een methode voor waardestelling van roerend cultureel erfgoed heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) TiMe Amsterdam gevraagd een aantal rondetafelgesprekken te organiseren. Doel was het verkrijgen van informatie en opinies van ‘decision makers’ die regelmatig beslissingen moeten nemen over het verwerven (en eventueel afstoten), het beheer en behoud en het presenteren van collecties in Nederlandse musea. Het ging om directeuren van fondsen, wethouders, leden van Raden van Toezicht etc. Tijdens de gesprekken werd nader ingegaan op besluitvormingsprocessen, procedures, beoordelen en waarderingskaders.

TiMe Amsterdam heeft in korte tijd (vanaf eind mei) de gesprekken georganiseerd, uitnodigingen verzorgd en de gesprekken gemodereerd en schriftelijk samengevat. Bij de gesprekken waren namens het RCE-projectteam Methodiekontwikkeling (Programma Waarde en waardering) drs. Arjen Kok en/of drs. Tessa Luger als waarnemer aanwezig. De uitkomsten van de gesprekken zullen worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van een nieuwe, breed toepasbare methodiek voor de culturele waardering van museumcollecties. Daarbij worden ook de conclusies en aanbevelingen die TiMe naar aanleiding van de gesprekken formuleerde betrokken. Deze zijn op 21 juli tijdens een afsluitende bespreking aan de opdrachtgevers voorgelegd. 

Nieuws 19 juli 2011
Color Moves: Art and Fashion by Sonia Delaunay: 120.000 bezoekers
TiMe Amsterdam ontving een indrukwekkend verslag van het Cooper-Hewitt National Design Museum in New York naar aanleiding van de onlangs afgesloten tentoonstelling Color Moves: Art and Fashion by Sonia Delaunay. Deze tentoonstelling waaraan Petra Timmer (TiMe Amsterdam) meewerkte, was te zien van maart 18 tot en met 19 juni 2011. De tentoonstelling, die op 5 juni zou sluiten, werd wegens grote publieke belangstelling met twee weken verlengd.
Van de catalogus met een essay van o.a. Petra Timmer werden meer dan 2.900 exemplaren verkocht. In totaal werd Color Moves door 120.000 mensen bezocht. Rondleidingen en flankerende programma's werden eveneens goed bezocht. De educatieve programma’s trokken meer dan 5000 scholieren en studenten. Volgens het museum was de media-aandacht voor Color Moves opvallend positief met recensies in o.a. The New York Times, Financial Times.com, studio-international.co.uk; Art & Veiling, en The New York Observer. Daarnaast verschenen artikelen in Britse, Franse, Duitse, Italiaanse, Nederlandse en Russische media.
Color Moves werd ondersteund door een print-en online reclame-campagne waarmee 173 miljoen mensen werden bereikt. Print advertenties verschenen in New York Magazine, The New Yorker, TimeOut New York, en Metropolis. Een online advertentie verscheen op  www.nytimes.com 

Nieuws 09 juni 2009
Onderzoeksresultaten Museumkwartier Venlo gepresenteerd
Het verkennend onderzoek naar de mogelijkheid om een Museumkwartier in het Venlose Julianapark te vestigen is afgerond. Er liggen grote kansen voor een nieuw Tajirimuseum, een verbeterd Museum van Bommel van Dam en vergroot Limburgs Museum. Extra expositieruimte, meer armslag door samenwerking en een breed aanbod van kunst, cultuur en erfgoed. Venlo kan zich mede hierdoor uitstekend ontwikkelen tot toekomstbestendige centrumstad. Ook het park en de stadsentree zouden er belangrijk op vooruit gaan dankzij het Museumkwartier en de bijbehorende ondergrondse parkeergarage.

“Op deze manier wordt onze stad aantrekkelijker voor de eigen inwoners en ook voor bezoekers,” stelt wethouder Freij van Cultuur. Hij spreekt van een gouden kans: “Venlo komt bovendien nadrukkelijker in beeld als interessante vestigingsplaats voor jonge professionals en hoger opgeleiden. En dat is weer belangrijk voor onze economie. Extra bezoekers betekent ook extra bestedingen in de stad; cultuur blijkt behoorlijk geld op te leveren in bijvoorbeeld horeca en winkels.”  

13 mei 2008
European Museum of the Year Award

Van 14 t/m 17 mei vindt in Dublin de 2008 Museum of the Year Award meeting plaats.
Omdat de 'public interviews' van alle genomineerde musea een goede bron van inspiratie en overzicht van de museale 'state of the art' is, zal TiMe Amsterdam de meeting bijwonen. De Museum of the Year Award is onderdeel van het European Museum Forum. Als enige Nederlandse museum is het Museum Catharijneconvent uit Utrecht genomineerd.  

28 april 2008
Tentoonstellingsconcepten Princessehof Leeuwarden

Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden heeft Petra Timmer gevraagd om een tentoonstellingsplan te maken voor twee grote, op een breed publiek gerichte tentoonstellingen, gepland voor 2009 en 2010. Na een korte verkennende fase zal de directie van het museum besluiten of de geleverde concepten al dan niet worden uitgevoerd. Timmer zal na een positieve beslissing optreden als extern projectleider van de exposities.  

26 april 2008
Nationaal Museumcongres 2 en 3 oktober, Groningen 
De contouren van het nationale Museumcongres dat dit najaar in Groningen wordt gehouden krijgen vorm.
Als verbindent thema is gekozen voor Publiek domein, musea in een open samenleving. Met internationale sprekers en grensverleggers uit eigen land roept de organisatie op tot discussie en bezinning op de te volgen koers. Het 21ste eeuwse museum herpositioneert zich. Met grotere flexibiliteit, slagkracht en daar bij meer dan ooit gericht op publiek. Immers, het museum stelt niet alleen een collectie tentoon. Musea stellen zich ook open voor maatschappelijke ontwikkelingen. Daardoor zijn ze op weg zich te bevrijden van hun – als vanouds - in zichzelf gekeerde karakter. Die open houding resulteert in collecties en tentoonstellingen die geen verwachtingspatronen invullen maar vragen durven stellen. Vertrouwd naast verrassend, confronterend en reacties uitlokkend. Spelenderwijs is museaal Nederland bezig aan een onderscheidende koers. Nieuwe particuliere musea breken met de eenrichtingsgeldstroom vanuit de overheid. En dat niet alleen: hun pioniersgeest en enthousiasme herinnert ons eraan hoe veel - inmiddels tot instituut geworden musea - ontstonden. TiMe Amsterdam (Max Meijer) is ook dit jaar betrokken bij de voorbereidingen. Samen met Yoeri Albrecht, Chris Reinewald en Margriet de Jong maakt hij deel uit van de redactieraad van het congres.  
 
18 april 2008
Salon op Reis naar Leipzig

De Salon de Muséologie organiseert dit najaar net als vorig jaar een reis. In 2007 werd York in Engeland bezocht. Dit jaar is Leipzig (en omgeving) de bestemming, op zoek naar inspiratie, interactie, verwondering en verhalen. TiMe Amsterdam is ook nu weer een van de medeorganisatoren.  

21 maart 2008
Verslag symposium Nieuw Imago?/Nieuw Publiek? online


Op de website van het Stadsarchief Amsterdam is nu ook een beknopt inhoudelijk verslag van dit symposium te lezen. Het is te vinden via de link: http://stadsarchief.amsterdam.nl/stadsarchief/over_ons/projecten_en_jaarverslagen/verslagsymposium.pdf  
21 maart 2008
Themamiddag luidt erfgoedsamenwerking in
Erfgoed Nederland en OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland) gaan de komende jaren nauwer samenwerken, ter versterking van de infrastructuur binnen de erfgoedsector. Als landelijk sectorinstituut zet Erfgoed Nederland zich in voor het stimuleren van cultureel vermogen. Sleutelwoorden in het beleid van Erfgoed Nederland zijn: visie vormen, stimuleren en verbinden. De ‘erfgoedhuizen’ en andere geclusterde provinciale erfgoedinstellingen zijn belangrijke verbindingen tussen landelijk en regionaal/lokaal beleid. Zij voeren provinciaal erfgoedbeleid uit, staan dicht bij de lokale instellingen en vrijwilligersorganisaties en beschikken over sterke netwerken. Op 23 april werd een convenant getekend dat deze samenwerking bezegelt.
Centraal tijdens de themamiddag van 23 april stond cultureel burgerschap en de betekenis daarvan voor het werk van Erfgoed Nederland en de instellingen van OPEN.
Welke rol speelt cultureel burgerschap als het gaat om identiteit? Welke gevolgen heeft culturele diversiteit? Hoe staat het met cultuurparticipatie? Welke mogelijkheden, en soms ook: moeilijkheden, bieden deze aspecten de erfgoedsector? Inleidingen werden vrzorgd door Paul Scheffer, auteur van ‘Het land van aankomst' en Jaap Dijkstra, kwartiermaker Programmafonds Cultuurparticipatie;
Na hun inledingen volgde een debat met de aanwezige  erfgoeddeskundigen. Max Meijer trad op als (middag)voorzitter.  

12 maart 2008
Succesvol symposium Nieuw Imago?/Nieuw Publiek?

Maandag 10 maart vond in het Amsterdamse Stadsarchief het symposium Nieuw Imago?/NieuwPubliek? plaats. De gehele dag spraken afgevaardigden van een breed scala aan erfgoedinstellingen over de enorme omslag die het Stadsarchief heeft gemaakt sinds de verhuizing naar het gebouw van architect De Bazel aan de Amsterdamse Vijzelstraat. Max Meijer van TiMe Amsterdam trad op als dagvoorzitter en ondersteunde het Stadsarchief bij de inhoudelijke voorbereidingen. De Mondriaanstichting maakte de bijeenkomst financieel mede mogelijk.
De powerpointpresentaties die tijdens het symposium gepresenteerd werden én achtergrondinformatie over strategie en marketinginstrumentarium van het Stadsarchief is te vinden op de website van het het archief. Daar zijn ook voorbeelden te zien van de AT5- spotjes en de MUPI-campagne die de introductie van het nieuwe merk Stadsarchief begeleidden. Deze link geeft rechtstreeks toegang tot de symposium-webpagina: http://stadsarchief.amsterdam.nl/stadsarchief/over_ons/projecten_en_jaarverslagen/index.nl.html    

03 maart 2008
50 jaar Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) Florence
Kort geleden heeft TiMe Amsterdam in Florence het plan van aanpak voor de publiciteits- en fondsenwervingscampagne voor het 50 jarig jubileum van het NIKI gepresenteerd.
De plannen voorzien in twee elkaar versterkende campagnes. Doelen, stategie en middeleninzet
zijn besproken met de staf van het NIKI en aldaar met instemming begroet.   

31 januari 2008
Eindrapport strategische positionering Nemo gereed
Vandaag is het rapport dat TiMe Amsterdam in opdracht van de directie van Nemo (Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie, Amsterdam) schreef afgeleverd.
De directie van Nemo toonde zich naar aanleiding van de conceptversies enthousiast over aanpak en inhoud en hoopt de bevindingen van TiMe te benutten bij de toekomstige positionering. Binnenkort zal de Raad van Toezicht van Nemo zijn standpunt bepalen over de aanbevelingen. TiMe Amsterdam blijft mogelijk betrokken bij het komende implementatietraject. 

 
17 januari 2008
Stadsarchief Amsterdam Nieuw imago/Nieuw publiek?
Het Stadsarchief Amsterdam is medio 2007 verhuisd naar het monumentale gebouw van architect De Bazel aan de Vijzelstraat. Daarmee is het archief fysiek én mentaal veranderd: in een nieuw gebouw wordt een nieuwe een succesvolle publiekbenadering gehanteerd. Op 10 maart wil het archief tijdens het symposium Nieuw imago/Nieuw publiek? de kennis en ervaring die bij dit transformatieproces is opgedaan delen met collega cultuurmarketeers en erfgoedinstellingen. TiMe Amsterdam is gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit symposium, o.a. met adviezen. Max Meijer zal op 10 maart ook als dagvoorzitter optreden.

29 november 2007
Training Projectmanagement
TiMe Amsterdam gaf in week 51 een module projectmanagement aan studenten van de Afdeling Opleidingen van het Instituut Collectie Nederland (ICN) in Amsterdam. Het betrof een specifiek op de doelgroep (aankomend restauratoren) toegesneden module met casuïstiek uit de museale en erfgoedsector.
De module bevatte colleges over achtergronden en principes van projectmanagement, het samenstellen van projectteams, teamrollen en het opstellen van een projectplan. De studenten leverden aan de hand van gefingeerde cases zelfstandig projectplannen.
 
28 november 2007
Politieke steun voor nieuw museumbestel Leidschendam-Voorburg 
"Vernieuwing museaal bestel stap dichterbij.  Burgemeester en wethouders hebben een voorstel gemaakt voor vernieuwing van het museaal bestel in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het concept voor een historisch museum biedt veel kansen voor het bereiken van diverse publieksgroepen. Het aanbod wordt gebouwd op drie pijlers: het verhaal van Leidschendam-Voorburg, stadsbakens en wijkgerichte projecten. Cultuurhistorie, recreatie en maatschappelijke doelen vallen samen in aantrekkelijke presentatievormen. Over de locatie wordt nog nagedacht. Bij de Voorjaarsnota 2008 zal een bestemmingsreserve van 1,5 miljoen euro worden gevraagd voor accommodatievernieuwing, plus een hoger jaarlijks subsidiebedrag. Het college vraagt de gemeenteraad om voor de eerste helft van 2008 114.600 euro uit de museumreserve te bestemmen voor verdere uitwerking van de voorstellen voor het vernieuwingstraject." 

4 november 2007
Alumnidag Reinwardt Academie Amsterdam
Op zaterdag 17 november vond op de Reinwardt Academie de alumnidag plaats. De dag werd geopend met lezingen van Dick Rijken (Haagse Hogeschool/VPRO) en Richard Sandell (University of Leicester), resp. rechts en links op de foto.
Tijdens deze dag werd tevens het Reinwardt Alumniplatform opgericht dat gebruik zal maken van de MyAHK webfaciliteiten. Oud-studenten kunnen zicht m.b.v. een eigen inlognaam en password aanmelden op dit platform. De alumnidag werd mede georganiseerd door TiMe Amsterdam dat eerder in opdracht van de directie van de Reinwardt Academie een advies over het te voeren alumnibeleid leverde.
Meer informatie en aanvragen van alumni-passwords via Brigitte Mesquita van het secretariaat van de Reinwardt Academie (020-5277100) .  

23 november 2007
Ti
Me essay vaak opgevraagd
Onder de titel Innoveren, participeren,expliciteren verscheen in het vakblad Museumvisie van september (2007, nummer 3) een groot essay van de hand van Max Meijer over de identiteit en maatschappelijke legitimering van musea. Het artikel werd ook opgenomen in de digitale cultuurknipselkrant die door EM Cultuur wordt uitgegeven. Het staat daar inmiddels op de tweede plaats van de top-5 van meest gedownloade artikelen.
De digitale knipselkrant is te vinden via: www.knpsl.krnt.nl    

1 november 2007
Bij het overlijden van Pierre Janssen 

 
13.10.2007 (foto: Petra Timmer)

Op zaterdagdagavond 27 oktober is Pierre Janssen overleden. Hij werd 81 jaar oud.

Pierre was een fenomeen in de Nederlandse televisie- en museumwereld. Zijn vrouw Rie de Boois noemde hem ‘kunstverteller’. Een betere omschrijving is niet denkbaar. Het grootste deel van zijn leven bleef Pierre vertellen. Aldus bouwde hij bruggen tussen kunst en mensen, met een aangenaam respect voor beide. Als eerste in Nederland zag hij de mogelijkheden van het massamedium televisie om grote en kleine verhalen over kunst, vormgeving en andere fenomenen op begrijpelijke en spannende wijze te vertellen. Authentiek, bijna zonder hulpmiddelen. Met wat dia’s, zijn karakteristieke stem en dat enorme altijd in beweging lijkende lichaam met breed uitwaaierende handen.
Pierre is van grote invloed op mijn manier van omgaan met kunst en musea geweest. In mijn vroege jeugd, toen ik als scholier in Arnhem naar zijn verhalen mocht luisteren, later in 1979 toen ik tijdens mijn studie bij hem stage liep in ‘zijn’ Arnhemse gemeentemuseum. En zeker ook de afgelopen jaren, toen ik zelf inmiddels directeur van ‘zijn’ museum was geworden. Pierre zocht me er regelmatig op. Richting tachtig was hij wat fragieler misschien, maar zeker niet minder krachtig en uitgesproken geworden. Hij ventileerde meningen, gevraagd en vooral ook ongevraagd, waarschuwde me voor tal van valkuilen, maar liet me ook alle ruimte om mijn eigen weg te gaan. Al bevatten de brieven die hij vaak na zo’n bezoek aan me schreef soms krachtige aanbevelingen.
Twee weken voor zijn overlijden ontmoetten we elkaar voor het laatst in de tuin van het Arnhemse museum. Het was bij de opening van de Jan Mankes tentoonstelling. In een monter herfstzonnetje zaten we in kleine kring, met zijn vrouw Rie, zijn oud-secretaresse en wat oude bekenden onder de purperen beuk. Pierre met zijn ongemakkelijk lange lijf in de voor hem te kleine terrasstoel. De kunstverteller straalde, vertelde - uiteraard! - en genoot bovenal zichtbaar van het moment en ook wel van de aandacht denk ik.
Vlak voor zijn overlijden schreef hij me een brief. Op 20 september jongstleden, in zwierig handschrift dat zijn temperament verraadde. Daarin relativeerde hij de ongemakken die een hoge leeftijd vaak vergezellen ‘..als ik soms plotseling zwijg is dat omdat ik even niet op de naam van de Koningin kan komen, of van dinges, Rembrandt, zo iets, maar dan niet Rembrandt. Het doet de leeftijd, makker, het geheugen stulpt zich binnenste buiten. Ik verzet me ertegen en Rie mag mij niet helpen door te verklappen dat de “Nachtwacht” door dinges is geschilderd.’
De laatste brief van een kunstverteller. Het was een groot voorrecht hem gekend te hebben en zijn vertellingen en gedachtegoed te kunnen blijven koesteren. mm.  

07 september 2007
Verhuizing/Nieuw post- en bezoekadres
Ti
Me Amsterdam is verhuisd naar Sporenburg in het Oostelijk Havengebied.
Het nieuwe post- en bezoek adres is:
Baron G.A. Tindalplein 191 1019 TW Amsterdam.
Het telefoonnummer is 020 4220247 gebleven en de email en websiteadressen zijn uiteraard onveranderd gebleven. U vindt ons in het gebouw The Whale (ook wel De Sphinx genoemd); het grote grijskleurige 'geknikte' appartementencompex nabij de verbindingsdam naar het KNSM eiland. Bezoekers kunnen na telefonische aanmelding gratis parkeren in de parkeergarage van het complex.
 
08 oktober 2007
Museumcongres  
Daags voor het grote museumcongres op 4 en 5 oktober werd bekend dat dagvoorzitter Rottenberg om persoonlijke redenen zijn taak niet zou kunnen vervullen. Op verzoek van de directie van de Museumvereniging werd zijn taak gedurende de twee congresdagen overgenomen door Judikje Kiers (Museum Ons' Lieve Heer op Solder) en Max Meijer (TiMe Amsterdam). Aan het museumcongres namen uiteindelijk bijna 500 directeuren, staf- en andere medewerkers uit Nederlandse musea deel.  


07 oktober 2007
Netwerk 
Met enkele ondernemingen onderhoudt TiMe Amsterdam een netwerkrelatie. Het zijn (vaak kleine en jonge) organisaties die naar aard, competenties, specialisme en aanpak zowel aanvullend als aan ons verwant zijn. We delen kennis, fungeren als klankbord als daar behoefte aan is en werken zonodig samen bij grotere projecten. Op dit moment bestaat dit netwerk uit artt., Amsterdam, FanU, Amsterdam, Hopkins Van Mil, Londen, &Wehman, Amsterdam. Het is de bedoeling dat het TiMe netwerk de komende tijd verder uitgroeit.  

26 september 2007
Advies toekomst museumbestel Leidschendam-Voorburg gereed
Sinds maart 2007 heeft TiMe Amsterdam onderzoek gedaan naar het toekomstig museumbestel in de Gemeente Leidschendam-Voorburg. In opdracht van de wethouder van Cultuur mevrouw Tilly Zwartepoorte is het advies Samen verder geschreven dat op 28 september gereed kwam. Op basis van een interne-, externe- en een locatieanalyse is een nieuw museumconcept ontwikkeld en worden aanbevelingen voor locaties gedaan. Daarnaast is toekomstige organisatie beschreven en zijn ramingen ten behoeve van de exploitatie en benodigde investeringen opgesteld. In oktober start het ambtelijke en politieke traject, waarbij de voorstellen in de gemeenteraad worden besproken. Zodra de opdrachtgever het advies voor openbare bespreking vrij geeft zal op deze website nadere informatie over de inhoudelijke aspecten van het advies te vinden zijn.

22 september 2007
Innoveren, participeren, expliciteren
Onder de titel Innoveren, participeren,expliciteren verscheen in het vakblad Museumvisie van September (2007, nummer 3) een groot essay van de hand van Max Meijer over de identiteit en maatschappelijke legitimering van musea. 'Welke verschillen bestaan er tussen markt- en missiegedreven instellingen? een keten van spagaatjes lijkt de musea in verwarring te brengen. En bovenal, wie bepaalt in Nederland eigenlijk de museale agenda?' Het essay werd geschreven in opdracht van de redactie van het blad als opmaat naar het grote museumcongres dat op 4 en 5 oktober in Maastricht gehouden werd. Het artikel staat in het blad op pagina 40 t/m 43. Museumvisie is te bestellen bij de Museumvereniging. www.museumvereniging.nl   

11 september 2007
Peter Stuyvesantcollectie 
De gemeente Zevenaar heeft TiMe Amsterdam gevraagd om mee te denken over de toekomst van de Peter Stuyvesantcollectie (vroeger ook wel bekend als de Turmac Collectie en thans de BAT Artventure geheten) in de fabrieken van BAT (British American Tobacco) in Zevenaar. BAT zal op een nader te bepalen moment de productie van sigaretten in Zevenaar staken, waardoor de collectie uit Zevenaar dreigt te verdwijnen. In aansluiting op inspanningen van de Burgemeester van Zevenaar, Jan de Ruiter, om deze befaamde collectie voor zijn stad te behouden, onderzocht TiMe de exploitatiemogelijkheden.  
05 juni 2007
Eindexamens Academie voor Beeldende Kunsten Arnhem 

In juni 2007 vonden de eindexamens van de Academie voor Beeldende Kunsten (ArtEZ) te Arnhem plaats. De diploma's werden uitgereikt op dinsdag 26 juni om 17.00 uur. Max Meijer was gevraagd om dit jaar als rijksgecommitteerde bij de eindexamens van de afdeling Vrije Kunst te functioneren. De door hem beoordeelde (en inmiddels geslaagde) studenten waren: Gea Ardesch, Katja de Soeten, Kars Penninx, Leslie Schuitert, Levi van Veluw, Marleen Vogels, Rik van Schendel, en Simon van Til.
Meer informatie: ArtEZ, Academie voor Beeldende Kunsten, Arnhem   

30 mei 2007
Advies beheer en behoud Jachthuis Sint Hubertus
Ti
Me Amsterdam heeft een uitgebreide interieurrapportage over het Jachthuis Sint Hubertus op de Hoge Veluwe afgerond. Het betreft een (her)inventarisatie van alle in het huis aanwezige roerende cultuurgoederen, zoals meubels, kunstwerken en overige interieurelementen. Ook zijn conclusies en aanbevelingen m.b.t. het toekomstige beheer en behoud van deze cultuurgoederen opgenomen. De afgelopen maanden zijn daartoe alle ruimten in het jachthuis bezocht en zijn de interieurs nader onderzocht. Aanvullend is beknopt archiefonderzoek gedaan. TiMe (Petra Timmer) leverde de rapportage in op verzoek van Bureau Bouwwerk (Holten/Utrecht). Ook Albers Adviezen (historische tuinen en -landschappen) was bij deze opdracht berokken.
Het TiMe rapport maakt deel uit van een omvangrijk ruimteboek dat in opdracht van de Rijksgebouwendienst werd opgesteld. Dit - interne - document wordt door de RGD gebruikt als documentatie bij toekomstige renovatiewerkzaamheden. De opdracht voor het onderzoek werd aan de combinatie Bureau Bouwwerk/TiMe Amsterdam/Albers Adviezen gegeven na een pitch waaraan verschillende bouwhistorische adviesbureaus deelnamen. De combinatie van deskundigheid, aanpak en ervaring van de bureaucombinatie deed de Rijksgebouwendienst kiezen voor de succesvolle samenwerking met Bureau Bouwwerk, Albers Adviezen en TiMe Amsterdam. 

29 mei 2007
Adviezen en Essay
Tentoonstelling en publicatie Amsterdamse Modepaleizen
In het Amsterdams Historisch Museum was tot en met 26 augustus a.s. de tentoonstelling Modepaleizen 1880-1960 te zien. Deze tentoonstelling toonde de opkomst en de hoogtijdagen van beroemde Amsterdamse modehuizen als Maison de Bonneterie, De Bijenkorf, Hirsch & Cie. en Metz & Co. Zo verrezen aan het einde van de 19de eeuw imponerende winkelpanden met aantrekkelijke etalages en een luxe inrichting.
TiMe Amsterdam (Petra Timmer) werd door het Amsterdams Historisch Museum gevraagd om het essay Van Liberty tot Mary Quant: de mode van Metz & Co. te schrijven. Het verscheen in de publicatie Modepaleizen in Amsterdam 1880-1960 die ter gelegenheid van de tentoonstelling verscheen bij uitgeverij Thoth in Bussum.(ISBN 978-90-6868-441-4 prijs: € 19,90). Petra leverde daarnaast inhoudelijke adviezen en bemiddelde bij het verkrijgen van bruiklenen.
Meer informatie: www.ahm.nl  en www.thoth.nl   

28 april 2007
Niets gaat verloren, twintig jaar selectie en afstoting uit Nederlandse museale collecties
Op 27 april 2007 is de publicatie Niets gaat verloren, twintig jaar selectie en afstoting uit Nederlandse museale collecties verschenen. Op die datum ontving Judith van Kranendonk, Directeur Generaal Cultuur en Media namens Minister Plasterk het eerste exemplaar uit handen van Henriëtte van der Linden, Directeur van het Instituut Collectie Nederland. Het boek geeft inzicht in de praktijk van het museale ontzamelen. Museumdirecteuren en andere deskundigen uit de kunst- en museumwereld geven hun mening over selectie en afstoten. Geruchtmakende cases (zoals de voorgenomen verkoop van twee Picasso's en een Monet door het Gemeentemuseum Den Haag in 1989 en de plannen van het Frans Halsmuseum in Haarlem uit 2005-2006 om via verkoop van schilderijen een nieuw depot te kunnen financieren) worden afgewisseld met minder spraakmakende best practices. TiMe Amsterdam (Petra Timmer) verzorgde in opdracht van het Instituut Collectie Nederland de samenstelling en redactie van het boek dat verscheen in de serie Boekmanstudies van de Boekmanstichting. Niets gaat verloren kost 25 Euro en is te bestellen via de Boekmanstichting www.boekman.nl  of het Instituut Collectie Nederland www.icn.nl  (ISBN /EAN 978-90-6650-088-4)