Nederlands | English

TiMe Amsterdam nieuws

Hier vindt u informatie over recente activiteiten en opdrachten.
Een kort overzicht van alle opdrachten is te vinden in de Portfolio.
Nieuws dat niet meer zo nieuw is staat in het Archief.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 18 juni 2024
Nieuwe MoU samenwerking Universiteit Surabaya

UNTAG


In het kader van het samenwerkingsproject Makam Peneleh as a Living Library heeft de Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya Indonesia het initiatief genomen om een aanvullende samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Daartoe is onlangs een nieuwe Memory of Understanding  door TiMe Amsterdam getekend. De samenwerking zal verder worden uitgewerkt en zal de komende drie jaar bestrijken. TiMe Amsterdam zal (online) bijdragen leveren vanuit Nederland, informatie, kennis en (koloniale) erfgoedconcepten delen die van belang zijn voor onderzoek en onderwijs in Indonesië. TiMe Amsterdam zal gebruik kunnen maken van het (informatie)netwerk van Untag. Petra Timmer, PhD, is primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze internationale academische samenwerking.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 31 mei 2024
Workshops, werkbezoeken en partnerships Indonesië


LODJI

V
an 21 mei tot en met 02 juni worden verschillende projectwerkzamheden in Indonesië uitgevoerd. Het betreft verkennende besprekingen over mogelijke toekomstige samenwerkingsprojecten tussen musea in Nederland en Indonesië. Ook worden contacten gelegd over tentoonstellingen die in 2025 en 2026 in beide landen te zien zullen zijn. Opdrachtgevers zijn onder andere het Indisch Herinneringscentrum en het Nationaal Onderwijsmuseum. Belangrijk deel van de reis is gericht op het samenwerkingsproject met Begandring Soerabaia 'Makam Peneleh as a Living Library'. In dit project treedt TiMe Amsterdam op als partner van de Erfgoedgemeenschap Begandring Soerabaia. Het project richt zich op bottom up versterking van de relevantie en lokaal eigenaarschap van de verweesde koloniale begraafplaats in de wijk Peneleh. TiMe participeert in dit project, mede als penvoerder voor de subsidie die ten behoeve van Begandring beschikbaar werd gesteld door Dutch Culture (Matching Fund, International Heritage Cooperation).
In Indonesië wordt met veel enthousiasme aan het project gewerkt. De afgelopen periode ook door architecten vertegenwoordigd in de IAI, de Bond van Architecten in Indonesië.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 15 april 2024
Studiereis België

parc

We maakten een inspirerende reis met 24 inspirerende mensen.
Naar erfgoedlocaties die je nogal eens passeert op weg naar elders, waar het warmer, mooier, grootser zou zijn. Met het humane Leuven als standplaats bezochten we sites aldaar, maar ook in Charleroi, Waterloo, Genk en Leopoldsburg. Museum M, Parcum als vernieuwende musea met klassieke collecties en gebouwen. Maar ook Indtrustrieel erfgoed zoals de mijn en lieu de mémoire Bois de Cazier in Charleroi en C-Mine in Genk. Slagveldtheaters in Waterloo (1815) en Leopoldburg (WO I en WO II) met hun respectievelijke (ver)nieuw(d)e musea.
Al die locaties houden de herinnering levend aan historische gebeurtenissen: soms hoofdstukken, maar vaker voetnoten bij de grote narratieven en grande histoires. (Wereld)oorlogen, revoluties, imploderende wereldbeelden, rampen en sociale ongelijkheid, maar gelukkig ook schoonheid en liefde; het kwam allemaal voorbij. En opvallend vaak in de vorm van getuigenissen, petites histoires, counterstories of hoe je het noemt. Om die te absorberen en te laten resoneren binnen de veiligheid van een ‘hand picked group’ erfgoedprofessionals, was geweldig. Fijn ook om met een klein team te werken aan de organisatie van de vier-daagse trip.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 11 maart 2024
Bouwkunstcafé Universiteit Utrecht

UUA2Donderdag 11 april hielden Petra Timmer en Joost Dankers een inleiding over Gedung Singa het gebouw van Berlage in Surabaya, voor het Bouwkunstcafé, een lezingenserie van de afdeling Architectuurgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. H.P. Berlage, bekend als pionier van de Nederlandse moderne architectuur, dankt zijn roem vooral aan het Beursgebouw in Amsterdam. Weinigen weten echter dat hij, vrijwel gelijktijdig met dit iconische gebouw, in het toenmalige Nederlands-Indië een kantoor ontwierp voor verzekeringsmaatschappij 'De Algemeene' in het centrum van Surabaya (1901). Het gebouw bestaat nog steeds, maar staat leeg in afwachting van mogelijke herontwikkeling- en bestemming. Timmer en Dankers gaven eerder in Indonesië colleges over achtergrond, betekenis en kansen voor het gebouw.

Dr. Petra Timmer - TiMe Amsterdam en gastonderzoeker Universiteit Utrecht, afdeling Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.
Dr. Joost Dankers - Bedrijfshistoricus, UHD en coördinator contractonderzoek, afdeling Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 4 april 2014
On Line Lectures Universitas Indonesia

UI2024a

Op 4 april 2024 gaven Petra Timmer (TiMe Amsterdam/Universiteit Utrecht) en Joost Dankers (Universiteit Utrecht) een online college voor de architectuurafdeling van de Universitas Indonesia en belangstellenden. Onderwerp: Industriële Revolutie en moderne architectuur in Nederland (1870-1940).
 
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 7 maart 2024
Ti
Me Amsterdam ondertekent samenwerkingovereenkomst met Surabaya erfgoed partners

UNTAG

I
n the week of February 25 - March 1, an innovative collaboration project was launched in Surabaya, East Java. This is a project that should make the Peneleh colonial cemetery a more meaningful place for residents of Surabaya and visitors to the city.
In the centre of Surabaya lies this special legacy from the Dutch colonial past: the almost complete European Peneleh cemetery, locally known as Makam Peneleh. An enclave of 4.5 hectares with the remains of approximately 15,000 people (2011 census). A plan has been developed to revitalize the heritage site as a ‘Living Library’ revealing colonial biographies op people buried there. This concept has been developed by Nanang Purwono and his Begandring Surabaya heritage community. For the implementation of the first plans, Begandring Soerabaia, TiMe Amsterdam, international museum and heritage advisors and the Universitas 17 August 1945 signed a cooperation agreement (MoU) at the end of February 2024. The project is supported by the municipality of Surabaya, and from the Netherlands by the International Cultural Heritage Matching Fund of DutchCulture. The Dutch East Indies Commemoration Centre (IHC) in The Hague supported the application to this fund. DutchCulture provided a contribution for 2024. The other parties mentioned also contribute through sponsorship in kind.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 1 maart 2024
Proceedings Internationale VISACA Conference (Bali 2023) gepubliceerd

VISACA

Petra Timmer and Max Meijer (TiMe Amsterdam International Museums and Heritage Consultants) were invited to participate in the Seminar VISACA 2023 (Tourism Heritage Empowerment - Visual Colonial Architecture Conference & Documentation), 28 October 2023, Denpasar, Bali. Organizer was the Udayana University, Bali. As part of our collaboration - and the MoU signed with this university - we provided key note lectures during the symposium on the origins, role and heritage values of Bali’s first tourist hotel (1928): currently the Inna Bali Heritage Hotel. Joost Dankers of Utrecht University also contributed at the symposium. An important part of the symposium consisted of research papers by Master and PhD candidates from Indonesian universities. This week, the proceedings of the VISACA 2023 seminar were published. In addition to 9 key notes, 37 case studies are included. The book is available at Unud University Press.
_____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 februari 2024
Plannen Nationaal Slavernijmuseum gepresenteerd

NSM2024

Sinds donderdag 15 februari is het plan van voor de verdere uitwerking, oprichting en bouw van het Nationaal Slavernijmuseum openbaar. De drie kwartiermakers presenteerden een hoofdrapport getiteld ´Vertel het hele verhaal´ en drie bijlagen over resp. de beoogde locatie, het programma van eisen en de architectenselectie. Sinds januari 2023 was TiMe Amsterdam betrokken bij het proces. Max Meijer leverde ondersteuning aan de kwartiermaker ‘Museaal’ bij gedachtevorming en ontwikkeling van het museale concept. Dat leidde medio oktober tot het TiMe advies ‘Nationaal Slavernijmuseum - Bouwstenen presentatieconcept’. Dat gaat onder andere in op het ‘big idea’, presentatieconcept, thematisering, storyline en visitor journey. Elementen die inmiddels verwerkt zijn in ‘Vertel het hele verhaal’. In de Groene Amsterdammer van 15 februari wordt verslag gedaan van de zoektocht naar het museale concept. Niels Matthijssen van de Groene observeerde bijna een jaar lang alle voorbereidingen en sprak regelmatig met kwartiermaker Peggy Brandon en andere betrokkenen.
De rapporten zijn als PDF beschikbaar via de website van de Gemeente Amsterdam. Het betreffende nummer van de Groene is ook als PDF te bestellen op de website van het blad. (de afbeelding is afkomstig uit het rapport van de kwartiermakers).

PDF van de rapporten: Vertel het hele verhaal

________________________________________________________________________________

Nieuws 23 januari 2024
Aanpak kosteneffectieve externe begeleiding museale RvT Zelfevaluatie

MMR24                                                                                                                        foto: 2024 TiMe Amsterdam

Regelmatig worden we gevraagd als extern begeleider van zelfevaluaties van Raden van Toezicht.
We doen dat in principe alleen voor musea, omdat we juist daar een effectieve mix van competenties en ervaringen kunnen inzetten. In de meeste gevallen zorgen we voor onafhankelijke begeleiding van het proces, verzamelen en beoordelen van informatie en de daadwerkelijke moderatie van het zelfevaluatiegesprek. Desgewenst kunnen we ook het eindverslag opstellen, maar sommige instellingen laten dit door het reguliere RvT secretariaat doen. We streven naar effectieve en kosteneffectieve inzet die na een eerste verkennend gesprek met de RvT voorzitter bepaald en geoffreerd wordt. Recent vroeg de voorzitter van de RvT van het Maritiem Museum Rotterdam, net als twee jaar geleden, om onze ondersteuning. We beoordeelden de formele kaders (statuten, reglementen RvT en bestuur en andere documenten), stelden een enquête op naar het eigen functioneren van de raad, en inventariseerden de strategische doelen voor de komende periode. De raad toonde zich uiterst tevreden met het verloop van het proces, gesprek en de ‘oogst’.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 januari 2024
2023 en 2024

2024
____________________________________________________________________________________

Nieuws 13 November 2023
Workshop Museum Development Malang

MALANG

Invited by the Asosiasi Museum Indonesia (AMI) East Java, we contributed at a Museum Development Workshop in Malang. We were invited to highlight the topic of 'Story Line' based museum from different perspectives. Both from theory and museum practice. A great opportunity to highlight the exhibition 'Our Country, decolonization, generations, stories' of Museum Sophiahof (The Hague) as an example of a BIG IDEA based storyline and 'narrative space' design (by kossmanndejong). It was great to perform together as team TiMe Amsterdam for a diverse, extremely motivated and professional group of museum colleagues. They generated a lot of energy, many positive reactions and numerous in-depth questions.
There is a lot going on in the Indonesian museum world. Especially among the young generation of directors and curators. They work hard on museum concepts that are not a copy of the classic colonial museum that still forms the institutional foundation of museums and heritage sites in many places in this country. We had been asked to address these issues from our own perspective, taking into account cross-cultural awareness. Thanks go to the organizers of the workshop, the AMI, museums in Malang, especially Pak Dwi Cahyono, Sister Lucia of Cor Jesu Malang and the organizing committee. And last but not least participants from central and east Java and Ibu Grace Leksana assistant professor in the History Department, Malang State University, East Java who managed to build solid bridges between our input and the participants.
____________________________________________________________________________________

Nieuws 12 september 2023
Ondersteuning ontwikkeltraject Museum Diitabiki, Suriname

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is al enkele jaren als adviserende party betrokken bij de ontwikkeling van het het Diitabiki Museum Fositen Gudu (Rijkdom van het verleden) in de gelijknamige plaats inn Suriname. Het is een museum van en voor de Aukaanse gemeenschap dat als grassroots initiatief werd ontwikkeld door nazaten van de Aukaanse Marrons. TiMe Amsterdam is door de RCE benaderd voor een begeleidende en uitvoerende rol bij het schrijven van een document dat de plannen en toekomstige ontwikkelingsrichting van het museum beschrijft. Dat plan moet uiteindelijk gedragen worden door de feitelijke eigenaren en betrokkenen bij het museum. Het is een boeiende opdracht die aansluit bij eerdere opdrachten rond erfgoedlocaties die het verhaal van slavernij en de doorwerking ervan levend houden.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 augustus 2023
Bijdragen TiMe Amsterdam aan Heritage seminar Denpasar, Bali - oktober 2023

BALIKEY
Het seminar VISACA 2023 (Tourism Heritage Empowerment - Visual Colonial Architecture Conference & Documentation) georganiseerd door Udayana University, Denpasar, Bali – Indonesië, wordt op 28 oktober gehouden in het Inna Bali Heritage Hotel. Het thema van het seminar is Architectuur, Toerisme, Koloniale Gebouwen, Erfgoed, Gebouwde Omgeving en Cultuur in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling, betekenis en geschiedenis voor regionale toeristische ontwikkeling.
Het seminar richt zich op professionals uit de domeinen, architectuur, erfgoed, planologie en toerisme. TiMe Amsterdam is gevraagd om bijdragen te leveren.

De keynote speakers zijn:
1. Wakil Gubernur Bali, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si.
2. Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T, M.Sc, Ph.D (University of Indonesia)
3. Joost Dankers, Ph.D., Associate Professor (Faculty of Humanities, Department of History and Art History, Utrecht University, the Netherlands)
4. Petra Timmer, Ph.D., TiMe Amsterdam/Fellow Researcher (Faculty of Humanities, Department of History and Art History, Utrecht University, the Netherlands)
5. Dr Elmira Jamei (Victoria University Australia)
6. Dr Reazul Ahsan (Utah University Asia Campus)
7. Tri Anggraini Prajnawrdhi, S.T., M.T., MURP., Ph.D (Udayana University)
8. Dr. Jantanee Dumrak (Torrens University Australia)
9. Kadek Paramartha (Artist and Cantonist, Conservatorist)
10. Max Meijer, Museologist, Independent museum consultant TiMe Amsterdam, the Netherlands

Meer informatie:  https://ar.unud.ac.id/pages/the-visaca-tourism-heritage-empowerment-visual-colonial-architecture-conference-documentation

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuws, 16 juni 2023
Bijdrage publicatie TU Delft Architectuur en Erfgoed

Nic

In het kader van het project ‘Small Museums Change; Volunteers for Social Engagement’ van de TU Delft, werd TiMe Amsterdam gevraagd een kort artikel te leveren t.b.v. de gelijknamige Engelstalige publicatie van het project, onder redactie van Silvia Naldini en Nicholas Clarke.Insteek van het boek dat verschijnt in de reeks ‘Rondeltappe book series’ zijn het belang van en nieuwe perspectieven op de (maatschappelijke) rol van museale vrijwilligers. Petra Timmer en Max Meijer deelden in hun bijdrage hun pleidooi om vrijwilligers meer als eigenaren en ontwikkelaars van ‘citizens knowledge’ te zien. Voorbeelden die daarbij gehanteerd worden zijn afkomstig van enkele aan de Indonesische museumpraktijk ontleende cases. De publicatie werd op 15 juli in de faculteit bouwkunde van de TU Delft gepresenteerd. De publicatie is als boek en als (gratis) PDF verkrijgbaar.
____________________________________________________________________________________

Nieuws 10 mei 2023
Petra Timmer gastonderzoeker (research fellow) Universiteit Utrecht

Sinds april is Dr Petra Timmer (TiMe Amsterdam) gastonderzoeker/research fellow bij de Universiteit Utrecht, Faculteit Letteren, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Onderzoeksonderwerp is de reis die de architect H.P. Berlage in 1923 in toenmalig Nederlands-Indië maakte, en zijn publicatie Mijn Indische Reis (Uitgeverij Brusse 1931). Doel is een analyse en reflectie op Berlages opvattingen over kunst, cultuur, samenleving, kolonisatie en onafhankelijkheid van Indonesië vanuit vier invalshoeken: Berlage de reiziger, de architect, de denker en de criticus.
Enkele deelonderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met de Universitas Indonesia (Depok/Jakarta) en Universitas Udayana (Denpasar, Bali). Vanuit Universiteit Utrecht is Dr. Joost Dankers (historicus) hierbij betrokken.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 1 februari 2023
Visieontwikkeling Nederlands Tegelmuseum. Otterlo


De gemeente Ede heeft TiMe Amsterdam gevraagd mee te werken aan het onderzoeken (businesscase) en museale visie met het oog op duurzame continuïteit van het museum. 
Het onderzoek richt zich op het leveren van een ambitiedocument en de daaraan gekoppelde businesscase. Het museum fungeert daarbij als opdrachtgever en de gemeente Ede (gemeente van vestiging, die het museum subsidieert) financiert de opdracht. Het is de bedoeling dat de opdracht voor deze zomer wordt afgerond.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 21 januari 2023
Universitas Indonesia

UI2023a

Op 9 januari heeft Petra Timmer (TiMe Amsterdam) op verzoek van de vakgroep Architectuur van de Faculteit Technologie aan de Universitas Indonesia een college verzorgd. Het betrof een introductiecolege over leven, werk en context van architect H.P. Berlage. De universiteit had voor een hybride manifestatie gekozen met een groep die live aanwezig was, waaronder ook moderatoren en co-referenten, en ruim 200 online deelnemers. Daaronder ook 50 Indonesische architecten, die deelnamen omdat de bond van Indonesiche architecten (IAI) de manifestatie officieel geaccrediteerd had. De manifestatie werd gehouden in het kader van het Project Berlage di Nusantara, een samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Indonesische partners. Behalve met de Universitas Indonesia, de top ranking en grootste universiteit van het land, werden ook een op een contacten gelegd met ITB (Technische Hogeschool Bandung) en andere universiteiten op Sumatra, Bali en Java.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 29 december 2022
Eindejaarswensen

KKKK
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 12 december 2022
Bezoek aan Erfgoedinstellingen in Indonesië

BSUR2

In Indonesië voor bezoeken aan interessante erfgoedinstellingen en -sites op Java en Bali.
Deels in het kader van het project ‘Berlage di Nusantara’ waar Petra Timmer bij betrokken is. Dat project stimuleert reflectie in Indonesië en Nederland door architecten, erfgoedprofessionals en anderen op het reisverslag en de reisschetsen van Berlage. Ze dateren van 100 jaar geleden toen hij naar de toenmalige kolonie reisde. Zelf ontwierp Berlage eerder twee kantoorgebouwen gerealiseerd in respectievelijk en Surabaya (1901) en Jakarta (1910). Vanuit Indonesische erfgoedpartijen is daarvoor toenemende belangstelling. We spraken in het kader van het project met belangstellenden en mogelijke partners, zoals universiteiten, architecten, historici en andere stakeholders in Jakarta, Bandung en Surabaya. Daarbij probeerden we vooral vragen te beantwoorden die vanuit het Indonesische perspectief gesteld werden. Issues die daarbij de revue passeerden waren de betekenis van Berlage als architect, maar ook dekolonisatie, duurzaamheid, bilaterale samenwerking en de waarde van architectonisch erfgoed voor onderwijs, toerisme en historische reflectie in hedendaags Indonesië. Ook de gesprekken met de Nederlandse Ambassade in Jakarta en het Consulaat in Surabaya waren stimulerend en enthousiasmerend.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 25 augustus 2022
Meerjarenbeleidsplan Nationaal Monument Kamp Vught

NMKV3

Recent publiceerde Nationaal Monument Kamp Vught het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 met de (aan Huub Oosterhuis ontleende) titel ‘Het was hier. En nog’. TiMe Amsterdam leverde input via een externe scan en het beschrijven van relevante algemene en specifieke erfgoed trends in relatie tot de missie en doelstellingen van het herinneringscentrum. Voedend daarbij waren de interviews en workshops die zijn gehouden met financiers en stakeholders van het nationaal monument. De maatschappelijke dynamiek en urgentie die daaruit bleek vatten we samen in drie urgenties: Verbinding, Verbreding en Verduurzaming. Specifiek is dat vertaald in 7 speerpunten die weer zijn uitgewerkt in concrete beleidsvoornemens. In het beleidsplan zijn ook testimonials van een aantal deskundigen opgenomen en een essay van Astrid Sy.
____________________________________________________________________________________

Nieuws 04 augustus 2022
De Meester: van school tot wooncomplex, een verhaal van
adaptive reuse

MR

De herontwikkeling van de voormalige ambachtsschool en MTS uit 1920 - een enorm gebouw in de Haarlemse Kleverparkbuurt - tot wooncomplex De Meester, wordt dit jaar afgerond. Waar vroeger duizenden jonge mensen 90 jaar lang hun vakopleiding volgden, van bakkers tot automonteurs, van kappers tot koks, van schoonheidsspecialistes tot metaalbewerkers, bewonen nu honderden huurders dit voorname en toch vriendelijke monument.
Sinds 2010 volgt fotografe en buurtbewoonster Charlotte Bogaert de transformatie. Zij fotografeerde de laatste VMBO-jaren, leegstand, tijdelijke bewoning en renovatie/herontwikkeling en kwam zo in contact met allerlei betrokkenen: buurtgenoten, oud-leerlingen en –docenten, tijdelijke bewoners, architecten, projectontwikkelaars, aannemers, bouwvakkers tot en met de kersverse nieuwe bewoners. Hun verhalen, herinneringen, visies, oude foto’s en historische documentatie komen nu bijeen in een toegankelijke publicatie. Het wordt een reis door het gebouw en een reis door de tijd, waardoor de geschiedenis van het gebouw en zijn vroegere gebruikers wordt verbonden aan heden en toekomst. TiMe Amsterdam is gevraagd artikelen te schrijven en de redactie van het boek te verzorgen.
Publicatiedatum: voorjaar 2023

Meer informatie: 
www.charlottebogaert.nl www.demeestervanhaarlem.nl

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 juli 2022
Shared Stories on Contested Histories 2022 edition

IHCFILM

De tentoonstelling 'Ons Land, dekolonisatie, generaties, verhalen' is een van de leidende cases voor de 2022-editie van de training 'Sharing Stories on Contested Histories (SSCH)'. Erfgoedprofessionals en academici uit Nederland en de 23 partnerlanden van het programma International Heritage Cooperation (voorheen: Shared Cultural Heritage) zullen deelnemen. Naast de tentoonstelling in Museum Sophiahof in Den Haag worden museale praktijken uit Indonesië, Brazilië en Zuid-Afrika gepresenteerd tijdens de online training, georganiseerd door RCE en Reinwardt Academie.
Ter introductie worden de cases gepresenteerd door middel van korte documentaires. Voor de Haagse cases wordt deze gemaakt door onderzoeker Margriet Kim Nguyen en filmmaker Ugo Petronin. Max Meijer (TiMe Amsterdam) werd voor deze film onlangs geïnterviewd, samen met Margriet Leidelmejer, Huib Akihary en Yvonne van Genuchten van het Indisch Herinneringscentrum en het Moluks Historisch Museum.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 juni 2022
Terugkomdagen Nederlandse Cultureel Attaché's 


Op 21 juni modereerde Max Meijer (TiMe Amsterdam) een workshop tijdens de 'terugkomdagen' van de Nederlands Cultureel Attachés. Een keer per jaar komen deze functionarissen bijeen in Nederland. Onderwerp van de gemodereerde sessie: het gezamenlijke programma Internationale Erfgoedsamenwerking van de Nederlandse Ministeries van Cultuur en Buitenlandse Zaken. De huidige en toekomstige programmaagenda richt zich meer dan in het verleden op wederkerigheid, diversiteit, eigenaarschap en (dus) inclusieve projectdefinitie. Het Nederlands Openluchtmuseum (met de Anton de Kom tentoonstelling) bood een uitstekend platform voor twee zeer interessante introductielezingen gevolgd door doordachte en oprechte reflecties door de aanwezigen.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 12 juni 2022
Indonesisch erfgoed uit de koloniale periode

INNA3

Voor het eerst in twee jaar konden we weer naar Indonesië. Daarbij was ruimte voor bezoek aan heel uiteenlopend erfgoed: sporen van de onafhankelijkheidsoorlog 1946-1949, een van de oudste musea van Indonesië en het eerste koloniale hotel op Bali.
De General Manager van dit Bali Hotel bleek zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn hotel. Het werd in 1928 geopend op initiatief van de Koninklijke Paketvaartmaatschappij (KPN), die in de kolonie het interinsulaire schaapvaartverkeer verzorgde. Volgens velen betekende de opening van het hotel de start van de niet aflatende stroom toeristen naar Bali. Het oudste gedeelte is van de hand van architect Frans Johan Louwrens Ghijsels (1882-1947). Later is het hotel verschillende malen uitgebreid. Onder andere met een groot open paviljoen (pendopo) waar in 1946 de Denpasar conferentie werd gehouden. Daar werd door Indonesische en Nederlandse partijen gesproken over een mogelijke separate staat Oost-Indonesië. Thans is het hotel nog steeds in vol bedrijf als Inna Bali Heritage hotel, onderdeel van Hotel Indonesia Group (HIG). Op verzoek van de hotelmanager proberen we meer informatie over het hotel uit de koloniale periode boven tafel te krijgen.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 maart 2022
Advies en ondersteuning Museum Het Valkhof, Nijmegen

Museum Het Valkhof-Kam is een intensief en ambitieus vernieuwingsproces gestart. Feitelijk gaat het om een totale transitie, gericht op een verduurzaming, herpositionering, en innovatie van MHVK. Kernwoorden zijn innovatie, verbreding en verdieping van het publieksbereik, actualisering, dynamisering en verbinding. De uitvoering van de verbouwing van Museum Het Valkhof start begin 2023 en is eind 2024 klaar. TiMe Amsterdam is door de directeur-bestuurder van het museum gevraagd om advies en ondersteuning te leveren. De werkzaamheden van TiMe Amsterdam starten op korte termijn.
_____________________________________________________________________________________

Nieuws, 16 maart 2022
Review bezoekersaantallen
 

hhm

Het Haags Historisch Museum staat aan de vooravond van een transitie. Uitbreiding en renovatie van het gebouw, herinrichting en ene nieuw elan bepalen de ambitie. Leisure Advies bv uit Den Haag vroeg TiMe Amsterdam om een bijdrage te leveren aan een scan en review van de geprognosticeerde  bezoekersaantallen. In aanvulling op het  door Leisure Advies uitgevoerde benchmarkonderzoek reflecteerde we op het concept bedrijfsplan en de mogelijke effecten op het publieksbereik. Het onderzoek werd binnen uiterst korte doorlooptijd uitgevoerd.

____________________________________________________________________________________


Nieuws, 08 februari 2022
Tentoonstelling over dekolonisatie vanuit betrokken gemeenschappen


ONS

Het afgelopen anderhalf jaat werkte TiMe Amsterdam mee aan de semipermanente tentoonstelling van Museum Sophiahof in Den Haag, samengesteld door teams van het Indisch Herinneringscentrum (IHC) en het Moluks Historisch Museum (MHM). Onder de prikkelende titel ‘ONS LAND, Dekolonisatie, generaties, verhalen'. Die titel verwijst naar zowel het land van aankomst, het land van vertrek, het land van herinnering en van toekomst. Een eigenzinnige tentoonstelling OVER dekolonisatie gemaakt DOOR direct en indirect betrokkenen. Om te ontdekken dat dekolonisatie een ‘ongoing proces’ is dat tot op de dag van vandaag doorwerkt en ons uiteindelijk allemaal raakt. De ontwerpers van Kossmanndejong tekenden voor een sterke immersieve publiekservaring. Vanaf 8 februari voor iedereen te zien, ook als oproep tot gesprek, delen van eigen meningen en ervaringen.
TiMe werkte mee aan het basisconcept, bureauselectie en verzorgde het projectmanagement vanuit de betrokken instellingen.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 14 januari 2022
Nieuwe opdrachten

In de eerste maand van het nieuwe jaar startten ook twee nieuw verworven opdrachten.
Samen met een andere externe partij gaat TiMe Amsterdam advies en ondersteuning leveren aan de Kunstcommissie van de Nederlandsche Bank. Uiteindelijk doel is het opstellen van een meerjarenbeleidsplan.

Daarnaast heeft Museum de Voorde in Zoetermeer ons gevraagd om als externe partij de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht te begeleiden. Daarbij wordt de evaluatie toolkit ingezet die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Beide opdrachten starten in de tweede helft van januari 2022.
          ____________________________________________________________________________________

Nieuws, 26 oktober 2021
Zelfevaluatie Raad van Toezich Kunsthal Rotterdam


Conform de Code Governance Cultuur houdt de Raad van Toezicht van de Kunsthal ieder jaar een zelfevaluatie. Eenmaal per drie jaar gebeurt dat onder externe begeleiding. De afgelopen tijd heeft TiMe Amsterdam daar in een gefaseerd traject in vier stappen bijstand aan geleverd. Stap 1 bestond uit intakegesprekken met voorzitter, inkomend voorzitter en bestuurder van de Kunsthal, plus het beoordelen van de formele kaders en documenten. Stap 2 betrof het uitzetten en verweken van een custom made enquête, Stap 3 de zelfevaluatie bijeenkomst onder leiding van Max Meijer. De finale stap was het (samen met Petra Timmer) opstellen van een  evaluatieverslag waarin de enequêteresultaten en de conclusies en aanbevelingen van de zelfevaluatie zijn opgenomen. Door TiMe uitgevoerde zelfevaluaties bestaan meestal uit deze stappen, waarbij een deel generiake toezichthodende taken (formeel toezcht, advies en klankbordfunctie, en werkgeverschap) en een deel specifieke strategische issues onder de loep nemen. Bij dergelijke evaluaties bleek ook nu weer dat onzeeigen ervaring als RvT-lid van zowel gemeentelijk- als  rijksgesubsidieerde musea tot meerwaarde te leiden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 02 september 2021
Van Eesteren Museumwoning, Amsterdam

VEMBOEK

In 2012 opende in Amsterdam-West de Van Eesteren Museumwoning. Hier kun je beleven hoe een middenstadsgezin woonde in een Wederopbouw-wijk in de jaren 50-60. Met kolenkachel, Bruynzeelkeuken, Ploegstoffen en Tomado-rekjes – het alledaags modernisme zoals gepropageerd door Goed Wonen. TiMe leverde destijds het haalbaarheidsonderzoek en concept en was (met veel genoegen) nauw betrokken bij de inrichting.
De museumwoning, onderdeel van het Van Eesterenmuseum, werd en is nog steeds een groot succes. Dat komt o.i. door de grote herkenbaarheid (het ‘dat hadden wij/mijn oma vroeger ook thuis!'-gevoel) bij heel veel mensen. En niet in de laatste plaats door een enthousiaste en professionele aansturing. Recent berichtte de Van Eesteren Museum nieuwsbrief met trots:

Dat de Van Eesteren Museumwoning bijzonder is, wordt bevestigd doordat hij is opgenomen in het boek Modernist Escapes van auteur en ontwerper Stefi Orazi. Als een van de wereldwijd ruim 130 iconen van de moderne architectuur die opengesteld  zijn voor publiek. Onze woning prijkt naast klassiekers als het SAS Hotel van Arne Jacobsen in Kopenhagen, het Kurpaty Sanatorium van Igor Vasilevsky op de Krim, het Hotel Le Flaine van Marcel Breuer en de Villa Tammekann van Alvar Aalto in Estland. Het boek bevat van elke locatie aansprekende foto’s, achtergrondinformatie en bezoekinformatie. Daarmee kun je ‘op reis’ vanuit je woonkamer of plannen maken voor één echt bezoek aan een van deze iconen. Het boek is te koop in de museumwinkel van het Van Eesterenmuseum.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 23 augustus 2021
Meerjarenbeleidsplan Nationaal Monument Kamp Vught

KVUGHT

TiMe Amsterdam is door de directie van Nationaal Monument Kamp Vught gevraagd om advies en ondersteuning te leveren bij het formuleren van het nieuwe meerjarenbeleidsplan. De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit het bevragen van externe stekeholders, gesprekken met directie, staf en andere direct betrokkenen en het beschrijven van trends en ontwikkelingen. Het kamp was een van de drie Duitse concentratiekampen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, en het enige dat direct onder de Duitse SS viel. Na de oorlog werd een deel van het kamp door de Nederlandse overheid gebruikt als woonoord Lunetten, voor Molukse militairen en hun gezinnen die na de onafhankelijkheid van Indonesië naar Nederland werden gestuurd. Met binnen- en buitenpresentaties met reconstructies en authentieke historische elementen is Kamp Vught een belangrijke en indringende herinneringslocatie. De werkzaamheden van TiMe Amsterdam starten in september en worden voorjaar 2022 afgerond.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 17 juli 2021
Collegiale uitwisseling musea

RM1

Afgelopen week vond in Den Haag een collegiale uitwisseling plaats tussen enkele instellingen die tentoonstellingen over de koloniale geschiedenis en het dekolonisatieproces voorbereiden. Als projectleider van de tentoonstelling Ons Land, dekolonisatie, generaties, verhalen die eind dit jaar in Museum Sophiahof opent, namen we deel aan deze uitwisseling. Tijdens de bijeenkomst werden twee projecten van het Rijksmuseum gepresenteerd en besproken: de lopende tentoonstelling Slavernij en de komende tentoonstelling Revolusi! (begin 2022 voorzien).
Vanuit het Moluks Historisch Museum en het Indisch Herinneringcentrum werden de plannen voor Ons Land, dekolonisatie, generaties, verhalen toegelicht. Bijzonder was de inbreng van twee Indonesische leden van het Rijksmuseum curatorial team. Via Zoom participeerden Bonnie Triyana en Amir Sidartha waardoor een daadwerkelijk meerstemmig gesprek ontstond. Met deze dag werd een basis gelegd voor nadere uitwisseling en het delen van ervaringen en vragen.  
____________________________________________________________________________________

Nieuws 07 juli 2021
Museum Prinsenhof Delft

DELFT3

Vorige zomer leverden  we met veel plezier, samen met o.a. LAGroup, bijdragen aan het ondernemingsplan 2024-2028 voor Museum Prinsenhof Delft. Het plan was een van de onderleggers voor (de financiering van) de restauratie en renovatie in de komende jaren. Gisteren heeft de gemeenteraad groen licht gegeven. Belangrijk was de particuliere gift van 10 miljoen Euro van de Delftse familie Vlek. Dat is prachtig, niet alleen omdat daarmee een totaal budget van 28 miljoen beschikbaar kwam, maar ook omdat er overtuigend draagvlak voor het museum uit blijkt En dat is weer een groot compliment waard aan directie en staf van het museum.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 19 mei 2021

Oplevering input meerjarenbeleidsplan nationaal Onderwijsmuseum

Vorige week vond de afronding plaats van een opdracht waar we vanaf september 2020 aan gewerkt hebben. Leveren van input door middel van teksten en advies ten behoeve van het meerjarenbeleidsplan van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Dit museum wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW en de Gemeente Dordrecht op basis van zo’n plan. Recent heeft het museum nieuwe ambities voor de komende jaren ontwikkeld. Daartoe zijn in een eerdere fase ook in- en externe gesprekken met stakeholders en medewerkers gevoerd.Op basis van die verkenning is thans een concept geleverd dat door het museum verder wordt afgerond.
In 2017 was TiMe Amsterdam al eens betrokken bij het museum. Toen werd op bezoek van het Raad van Toezicht een quick scan opgeleverd ten behoeve van de directiewisseling.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 30 april 2021
Voortgang projectleiderschap tentoonstelling Ons Land, Dekolonisatie, generaties, verhalen

MASK

Onder de titel 'Ons Land - Dekolonisatie, generaties, verhalen' opent Museum Sophiahof in december 2021 een semipermanente tentoonstelling over de dekolonisatie van Indonesië. Aan de hand van acht familieverhalen schetst deze tentoonstelling de complexe en vaak pijnlijke koloniale geschiedenis en de effecten van het nog steeds doorgaande proces van dekolonisatie op onze samenleving.

De tentoonstelling is het tweede gezamenlijke project van het Indisch Herinneringscentrum en het Moluks Historisch Museum die beide in Museum Sophiahof gevestigd zijn. Ooggetuigenissen staan centraal. Unieke verhalen worden in Ons Land aangevuld met vaak nog niet eerder vertoonde objecten, foto’s en filmbeelden.

Op dit moment wonen in Nederland circa twee miljoen mensen met een bijzondere band met het voormalige Nederlands-Indië. Het gaat inmiddels om vier generaties met een heel diverse achtergrond, afkomstig uit voormalig Nederlands-Indië en Indonesië en die nu in Nederland wonen. Gemeenschappelijk kenmerk is dat zij of hun voorouders na het uitroepen van de Republik Indonesia - al dan niet gedwongen - permanent of tijdelijk naar Nederland kwamen.

Tentoonstelling
De tentoonstelling begint in het heden. Bij de - vaak confronterende - sporen van het koloniale verleden en de manier waarop die in de Nederlandse samenleving tot op de dag van vandaag resoneren. De bezoeker reist in Ons Land terug in de tijd en wordt geconfronteerd met aspecten van dekolonisatie van Indonesië aan de hand van acht familieverhalen. Om deze familieverhalen te kunnen begrijpen neemt Ons Land de bezoeker mee naar de koloniale samenleving met haar kenmerkende raciale, culturele en sociale geleding, de Tweede Wereldoorlog, de Bersiapperiode en koloniale oorlog, het gedwongen vertrek uit Indonesië tussen 1945 en 1964, de reis naar Europa en de aankomst en ontvangst alhier. Aan het einde van de tentoonstelling richt de focus zich op de jongste generaties: op hun leven tussen daar en hier en toen en nu.

Ons Land
De titel Ons Land verwijst zowel naar het huidige Nederland als naar het land van herkomst dat op tal van manieren een belangrijke rol zou blijven spelen: in de cultuur, de herinnering, identiteiten en gemeenschappen. Ons Land is niet neutraal. Het verhaal is niet compleet en is niet af. De tentoonstelling claimt niet hét verhaal over dekolonisatie te presenteren, maar die te belichten vanuit verschillende perspectieven en door de bril van de vertellers. Als momentopname in het doorgaande verwerkingsproces waarin ook nieuwe elementen om aandacht vragen. Voor alles wil Ons Land aanzetten tot gesprek en reflectie op ons koloniale verleden en de wijze waarop dat doorwerkt en hoe mensen daarmee omgaan.

Organisatie
Ons Land wordt gemaakt in opdracht van de Stichting Tentoonstellingen Sophiahof door het Moluks Historisch Museum en het Indisch Herinneringscentrum i.s.m. KossmanndeJong (vormgeving) en TiMe Amsterdam (Project(gege)leiding). Museum Sophiahof en de tentoonstelling Ons Land worden mede gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor meer informatie neemt u contact op met Merel Leidelmeijer, , 070-2002500.
_____________________________________________________________________________________

Nieuws 21 april 2021
Publicatie herontwikkeling Nationaal Monument Kamp Amersfoort

 NMKABOEK

Op 19 april opende premier Rutte het  vernieuwde Nationaal Monument Kamp Amersfoort (NMKA). Hij deed dat in aanwezigheid van oud-gevangene de heer Arie van Houwelingen. NMKA is de afgelopen periode uitgebreid met een ondergrondse museumzaal, heringerichte buitenruimten en  nadere aanpassingen om deze herinneringslocatie toekomstbestendig te maken. Het ontwerp dat gerealiseerd is werd ontwikkeld en uitgevoerd door Inbo Architecten, Tinker Imagineers en Juurlink+Geluk landschapsarchitecten. TiMe Amsterdam is in 2012 en 2013 betrokken geweest bij de initiële vraag van het toenmalige bestuur van NMKA naar mogelijke herontwikkeling van de locatie. Dat leidde tot enkele rapporten met aanbevelingen en scenario's, die o.a. in  expertmeetings getoetst werden. Afgelopen jaar is TiMe Amsterdam gevraagd om een inhoudelijke en redactionele bijdrage te leveren aan een publicatie over het project. Die kwam tot stand in samenwerking met medeauteurs Floris van Dijk en Jacques Prins en  werd uitgegeven door nai010 en Inbo. Max Meijer schreef een algemene inleiding over herinnering-sites en drie interviews met resp. het ontwerpteam,  Arie van Houwelingen en een groep jongeren uit Amersfoort. De fotografie werd verzorgd door Ossip van Duivenbode, Mike Bink, Geert Schouten en het archief van NMKA. Willemien Meershoek schreef een inleiding en Susan Brouwers verzorgde de vormgeving. Het boek is verkrijgbaar via de NMKA, de boekhandel of via webwinkels als amazon.com ISBN  978 94 6208 5954
____________________________________________________________________________________

7 april 2021
Webinar Culinair Erfgoed

Bal3r

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Museum Santa Maria in Jakarta wordt op 8 april een webinar gehouden over Gedeeld Cultureel Erfgoed. Daarbij is gekozen voor culinair erfgoed. Museum Santa Maria maakt deel uit van het Convent van de Zusters Ursulinen in Jakarta.  Dit convent bestaat inmiddels reeds 165 jaar. Ook een scholencomplex maakt deel uit van deze organisatie met een breed aanbod van Kindergarten tot Beroepsopleidingen. Voor het thema van het webinar is culinair erfgoed gekozen omdat de leerlingen van de koksopleiding ook traditionele gerechten leren bereiden die in de koloniale periode vanuit Nederlandse keukens op de Indonesische menu's belandden.  Petra Timmer is gevraagd om tijdens het seminar een korte schets van dergelijke gerechten en de herkomst ervan te geven. TiMe Amsterdam is sinds drie jaar betrokken bij de revitalisatie van Museum Santa Maria in Jakarta.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 8 maart 2021
Eindrapport museale samenwerking provincie Utrecht opgeleverd

PU 

De afgelopen maanden is in opdracht van de Provincie Utrecht gewerkt aan de verkenning en analyse van samenwerkingsmogelijkheden tussen en met musea van beeldende kunst in de provincie Utrecht. De concept bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn op 16 februari tijdens een digitale rondetafel met 15 musea en vertegenwoordigers van overheden gedeeld. Daar bleek dat betrokkenen zich herkenden in de bevindingen van TiMe en de conclusies en aanbevelingen.
Zowel het ontwikkelde format voor de  inrichting van pilot-projecten als de suggesties voor de faciliterende functie van de Provincie ontmoetten bijval. Tijdens de meeting werden suggesties voor verdere concretisering gedaan die in de eindrapportage werden opgenomen. Op 6 maart is deze eindrapportage aan de opdrachtgever overhandigd, waarbij de provincie waardering uitte voor aanpak, proces en eindresultaat.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 25 januari 2021
Architectuur & Herinenring

010

Zojuist verschenen bij nai010 uitgeverij Rotterdam: het (tweetalige) boek Architectuur en Herinnering. Een reis lang 40 plaatsen van herinnering in Europa. Verzameld en geschreven door architect Jacques Prins van het bureau Inbo in Amsterdam. Professor dr. Rob van der Laarse, hoogleraar Erfgoed van de oorlog bij CLUE, (Cultural Landscape and Urban Environment) en Max Meijer (TiMe Amsterdam) waren betrokken als adviseur bij de tot stand koming van het boek. De publicatie bevat een monumentale verzameling beelden, tekeningen en beschrijvingen van WO2 herinneringslocaties, waaronder ook alhier minder bekende in Oost-Europa. Het boek is te bestellen bij iedere boekwinkel of bij www.naibooksellers.nl 
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 13 januari 2021
'Berlage in Batavia'

BERLAGE

Nieuws 13 januari 2021
Berlage di Nasanrara

De werktitel van een shared heritage project gebaseerd op het reisverslag Mijn Indische Reis van architect H.P. Berlage.  Deze reis van drie maanden maakte hij in 1923, zijn verslag met reisschetsen kwam in boekvorm uit in 1931. Berlages tekeningen van hindoeïstische en boeddhistische monumenten, oude stadswijken en kampongs zijn niet alleen erg aantrekkelijk, zijn visie op de Indonesische cultuur en samenleving blijkt vandaag de dag nog steeds (of misschien steeds meer) relevant.

Wij willen Berlages reisverslag een nieuw digitaal leven geven door zijn schetsen en overdenkingen voor te leggen aan architecten, ontwerpers, tekenaars, fotografen en studenten van nu, via instameets in Nederland en Indonesië. Hoe reageren zij nu op Berlages observaties van een eeuw geleden? Berlages reis dus als inspiratiebron, maar tegelijkertijd als vernieuwende en enthousiasmerende manier om  historisch materiaal breed te ontsluiten. De reacties worden vastgelegd in korte filmpjes en tweets, makkelijk deelbaar op social media zodat we een breed en jong publiek kunnen meenemen op een virtuele reis die gaat over bouwkunst, cultuur, identiteit en nog veel meer.

Berlage in Batavia is een idee van Urban Discovery Asia (Ester van Steekelenburg), gevestigd in Hongkong. TiMe Amsterdam (Petra Timmer) is een mede-initiatiefnemer en vooral belast met de inhoudelijke ontwikkeling van het project. Samenwerkende partners zijn onder meer Het Nieuwe Instituut te Rotterdam (Berlage archief) en Konsorsium Kota Tua, Jakarta. Om het project te kunnen realiseren wordt een aanvraag gedaan bij het Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed 2021.
____________________________________________________________________________________

Nieuws 08 januari 2021
'Kansen Benutten': Strategisch Plan 2021-2018 Kröller Müller Museum

MJBKM

TiMe Amsterdam werkte het afgelopen jaar in opdrachtvan de directie van het Kröller Müller Museum aan de vorm en inhoud van het meerjarenbeleidsplan. We redigeerden de teksten van het museum en brachten een scheiding aan tussen startegische informatie en feitelijke achtergrondinformatie (in kaderteksten). Studio Saiid & Smale bedacht daarvoor een fraaie vorm. Begin januari ontvingen we het eindresultaat in hard copy. Het handzame plan, getiteld 'Kansen Benutten', beschrijft zowel going concern museum activiteiten, als stevige ambities voor de middellange termijn.
____________________________________________________________________________________
 
Nieuws, 21 oktober 2020.
Onderzoek intermuseale samenwerking Provincie Utrecht

De Provincie Utrecht heeft TiMe Amsterdam gevraagd een onderzoek uit te voeren naar toekomstige samenwerkingsmogelijkheden tussen musea van beeldende kunst in deze provincie. Op basis van een inventarisatie van bestaande museale samenwerkingsverbanden, best practices, wensen en mogelijkheden moet dit tot een advies leiden met mogelijke scenario's. Naast deskresearch en bevraging van betrokkenen bij provinciaal en gemeentelijk cultuurbeleid, worden ook museale stakeholders geconsulteerd. Het zwaartepunt van het onderzoek ligt in de maanden december en januari. Afronding is begin februari 2021 voorzien. Aan het onderzoek en het advies wordt gewerkt door Petra Timmer en Max Meijer.
___________________________________________________________________________________
 
Nieuws, 07 oktober 2020
Strategische meerjarenvisie SLAK Arnhem

SLAK

SLAK ateliers is de in Arnhem gevestigde organisatie die van oorsprong ateliers ten behoeve van kunstenaars beheert en verhuurt. De huidige functie is uitgebreid tot het in brede zin faciliteren van de creatieve economie op het gebied van woon- en werkruimten. SLAK ontvangt subsidies van de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn en opereert in een breed stakeholdersveld. TiMe Amsterdam is gevraagd om begeleiding bij het formuleren van een Strategische Meerjarenvisie door middel van advies, onderzoek en het leveren van redactionele input. De werkzaamheden zijn in oktober gestart.
____________________________________________________________________________________
 

Nieuws, 12 mei 2020
Ambitiedocument Museum Prinsenhof Delft

De Gemeente Delft heeft een breed traject gestart inzake de herontwikkeling en verbouwing van het (gemeentelijke) Museum het Prinsenhof in die stad. Nadat een eerder traject waarbij de gebouw- en gebiedsvisie van Evelyn Merkx centraal stond werd stilgelegd wordt sinds maart jl. aan nieuwe planontwikkeling gewerkt. TiMe Amsterdam heeft daarbij de opdracht gekregen om de inhoudelijke en programmatische ambties te vertalen in een ondernemingsplan dat de eerste vier jaar na realisatie van de (ver)nieuwbouw en herinrichting zal beslaan. Voor deze opdracht wordt samengewerkt met Erik Grootscholte.  
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 29 april 2020
Opdracht Kröller Müller-Museum

Het Kröller-Müller Museum heeft en strategisch plan voor de toekomst opgesteld. TiMe Amsterdam heeft de opdracht gekregen om het interne concept te bevragen, aan te scherpen en te redigeren ter voorbereiding van extern gebruik van de teksten. De komende twee maanden wordt deze opdracht 'op afstand' uitgevoerd.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 07 december 2019
Indië Next, de dynamiek van de herinnering

Elke twee jaar organiseert het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag de studie(mid)dag Indië Next. Het betreft de opvolger van de eerder zogenoemde Gebaar Lezing. Dit jaar lag de nadruk op de dynamiek van de herinnering. De herinnering aan ons koloniale verleden, vanuit verschillende standpunten, vanuit Indonesië, vanuit Nederland en vanuit verschillende domeinen, zoals literatuur, design, beeldende kunst, podiumkunsten etc. Altijd is er een bijondere key note speaker uit Indonesië en dit jaar was dat de auteur Iksana Banu. Max Meijer maakt deel uit van het organiserend comité en was dit jaar gevraagd zitting te nemen in een panel dat zich over de dynamiek van de (museale) herinnering boog. Mede-panelleden waren Sasiah Boonstra en Amanda Pinatih, en als moderator trad Noraly Beyer op.

Indie Next
____________________________________________________________________________________

 
Nieuws, 06 augustus 2019
Bezoek aan Kuching, Maleisië

helm

T
ussen 18 en 20 augustus is een kort bezoek gebracht aan het Sarawak Museum Complex in Kuching in de Maleisische deelstaat Sarawak. Onder deze naam nadert de bouw van het grootste museum van Maleisië en een van de grootste van Azië zijn voltooiïng. Hans van de Bunte, project-directeur van de bouw van het complex en de daarmee samenhangende renovatie en restauratie van een aantal 19de- eeuwse museumgebouwen die ook deel van het complex uitmaken, verzorgde een uitgebreide hard hat rondleiding. TiMe Amsterdam was eerder betrokken bij het project, waartoe een business- en formatieplan voor de toekomstige organisatie werd geleverd ten behoeve van het departement van nationale musea van Sarawak.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 05 augustus 2019
Adviesrapporten Galle World Heritage Site gepresenteerd

COL

Op zaterdag 13 juli is in de Nederlandse Ambassade te Colombo (Sri Lanka) het adviesrapport voor de museale versterking van de vestingplaats Galle aangeboden. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de residentie van de vertrekkende Nederlandse ambassadeur H.E.  Joanne Doornewaard. Paul Ariese (Museum Mind) en Max Meijer (TiMe Amsterdam) presenteerden de gebundelde adviezen aan de ambassadeur en de voorzitter van de Galle Heritage Foundation. De bundel bevat alle adviezen die Museum Mind en TiMe als consortium sinds 2017 formuleerden. 
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 20 juni 2019
Strategiesessie NEMO

Science Museum NEMO werkt permanent aan vernieuwing en productontwikkeling. In het kader van het Strategisch Plan 2020-2025, is TiMe Amsterdam gevraagd om op 25 juni een strategiedag te modereren. Het programma van de dag werd ontwikkeld met het management van NEMO en bestond uit een aantal workshops,  een serie korte state of the art lezingen over relevante trends en reflectie op de planontwikkeling. Aan de strategiedag namen 20 stafmedewerkers van NEMO deel. Max Meijer trad op als moderator.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 juni 2019
Key Note Speech Intermational Museum Day 2019 Jakarta

AMI

Op uitnodiging van de Asosiasi Museum Indonesia DKI Jakarta, de afdeling Jakarta van de Indonesische Museumvereniging, verzorgde TiMe Amsterdam (Max Meijer) op 18 mei een lezing over het thema van de Museumdag. Het door ICOM gekozen thema was dit jaar 'Museums as Cultural Hubs, the future of tradition'. Dit thema werd geïntroduceerd als mogelijk model voor musea in Indonesië. Musea aldaar kenmerken zich door sterke lokale binding, grote afstanden en verbindingen met aanpalende domeinen als economie, toerisme, religie en spiritualiteit en creatieve industrie. Juist dergelijke verbindingen zijn aan de orde bij het idee van musea als culturele 'hubs'.
De komende tijd gaat de AMI/DKI in eigen kring verder o

TiMe Amsterdam nieuws

Hier vindt u informatie over recente activiteiten en opdrachten.
Een kort overzicht van alle opdrachten is te vinden in de Portfolio.
Nieuws dat niet meer zo nieuw is staat in het Archief.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 12 mei 2020
Ambitiedocument Museum Prinsenhof Delft

De Gemeente Delft heeft een breed traject gestart inzake de herontwikkeling en verbouwing van het (gemeentelijke) Museum het Prinsenhof in die stad. Dadat eer eerder traject waarbij de gebouw- en geboedsvisie van Evelyn Merkx centraal stond werd stilgelegd wordt sinds maart jl. aan nieuwe planontwikkeling gewerkt. TiMe Amsterdam heeft daarbij de opdracht gekregen om de inhoudelijke en programmatische ambties te vertaken in een ondernemingsplan dat de eerte vier jaar na realisatie van de (ver)nieuwbouw en herinrichting zal beslaan. Voor deze opdracht wordt samengewerkt met Erik Grootscholte en ook afstemming gezocht met verschillende andere teams die bij de voorbereidingen betrokken zijn.  Het document van TiMe Amsterdam moet deze zomer gereed komen. De daadwerkelijke uitvorieng van de plannen zal - afhankelijk van het verkoop van het voorbereidingstraject - nog enkele jaren duren.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 29 april 2020
Opdracht Kröller Müller-Museum

KM

Het Kröller-Müller Museum heeft en strategisch plan voor de toekomst opgesteld. TiMe Amsterdam heeft de opdracht gekregen om het interne concept te bevragen, aan te scherpen en te redigeren ter voorbereiding van extern gebruik van de teksten. De komende twee maanden wordt deze opdracht 'op afstand' uitgevoerd.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 maart 2020
Corona Virus  (Covid 19)

 CORONA

De maatregelen in verband met de uitbraak van het Corona Virus hebben ons en onze relaties op tal van ingrijpende wijzen geraakt. Uiteraard conformeren wij ons aan de richtlijnen van de overheid. We continueren onze werkzaamheden op een wijze die verantwoord is voor ons, onze relaties en onze medemens.

Dat betekent dat TiMe Amsterdam tot nader order:
- Via telefoon en e-mail normaal bereikbaar is.
- Werkzaamheden in overleg met opdrachtgevers aanpast aan de omstandigheden,
- Overleg met opdrachtgevers of anderszins een op een of in groeps-conference calls via Skype, 
  Facetime, Whatsap, Zoom, Microsoft Teams,  of telefoon plaatsvindt.

Wij hopen - ongetwijfeld met u - dat de situatie zo snel als mogelijk weer kan worden genormaliseerd, en spreken die hoop uit met het grootste respect voor allen die daar concreet aan werken en medeleven met de direct getroffenen van Covid 19.

Met vriendelijke groet, Petra Timmer & Max Meijer
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 25 december 2019
Nieuwjaarswensen!

 2020
____________________________________________________________________________________


Nieuws, 07 december 2019
Indië Next, de dynamiek van de herinnering

Elke twee jaar organiseert het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag de studie(mid)dag Indië Next. Het betreft de opvolger van de eerder zogenoemde Gebaar Lezing. Dit jaar lag de nadruk op de dynamiek van de herinnering. De herinnering aan ons koloniale verleden, vanuit verschillende standpunten, vanuit Indonesië, vanuit Nederland en vanuit verschillende domeinen, zoals literatuur, design, beeldende kunst, podiumkunsten etc. Altijd is er een bijondere key note speaker uit Indonesië en dit jaar was dat de auteur Iksana Banu. Max Meijer maakt deel uit van het organiserend comité en was dit jaar gevraagd zitting te nemen in een panel dat zich over de dynamiek van de (museale) herinnering boog. Mede-panelleden waren Sasiah Boonstra en Amanda Pinatih, en als moderator trad Noraly Beyer op.

Indie Next
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 10 oktober 2019
Onderzoek naar nieuw museumconcept

Dom

I
n opdracht van de Samenwerkende Utrechtse Musea (SUM) doet TiMe Amsterdam onderzoek naar een mogelijk museumconcept voor een stadshistorisch museum 'nieuwe stijl'. Het gaat om het verkennen van comcepten, content, narratieven, draagvlak en organisatievormen voor een decentrale presentatie waarbinnen het aanbod van musea, het archief en andere erfgoedinstellingen en partners kan worden verbonden. Op dit moment is fase 2 van het onderzoek in uitvoering, waarbij met ca. 20 instellingen en stakeholders wordt gesproken. In december worden de eerste bevindingen aan het bestuur van het SUM aangeboden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 06 augustus 2019
Bezoek aan Kuching, Maleisië

helm

T
ussen 18 en 20 augustus is een kort bezoek gebracht aan het Sarawak Museum Complex in Kuching in de Maleisische deelstaat Sarawak. Onder deze naam nadert de bouw van het grootste museum van Maleisië en een van de grootste van Azië zijn voltooiïng. Hans van de Bunte, project-directeur van de bouw van het complex en de daarmee samenhangende renovatie en restauratie van een aantal 19de- eeuwse museumgebouwen die ook deel van het complex uitmaken, verzorgde een uitgebreide hard hat rondleiding. TiMe Amsterdam was eerder betrokken bij het project, waartoe een business- en formatieplan voor de toekomstige organisatie werd geleverd ten behoeve van het departement van nationale musea van Sarawak.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 05 augustus 2019
Adviesrapporten Galle World Heritage Site gepresenteerd

COL

Op zaterdag 13 juli is in de Nederlandse Ambassade te Colombo (Sri Lanka) het adviesrapport voor de museale versterking van de vestingplaats Galle aangeboden. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de residentie van de vertrekkende Nederlandse ambassadeur H.E.  Joanne Doornewaard. Paul Ariese (Museum Mind) en Max Meijer (TiMe Amsterdam) presenteerden de gebundelde adviezen aan de ambassadeur en de voorzitter van de Galle Heritage Foundation. De bundel bevat alle adviezen die Museum Mind en TiMe als consortium sinds 2017 formuleerden. Zowel de ambassadeur als de GHF voorzitter spraken hun dank uit, vergezeld van de hoop dat de komende jaren de uitvoering verder ter hand kan worden genomen. Alle betrokkenen gaven ook aan te hopen dat de vertraging die is opgelopen door de politieke situatie en de recente terroristische aanslagen in het land, snel teniet kan worden gedaan, nu de stabiliteit in Sri Lanka weer verzekerd lijkt.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 20 juni 2019
Strategiesessie NEMO

Science Museum NEMO werkt permanent aan vernieuwing en productontwikkeling. In het kader van het Strategisch Plan 2020-2025, is TiMe Amsterdam gevraagd om op 25 juni een strategiedag te modereren. Het programma van de dag werd ontwikkeld met het management van NEMO en bestond uit een aantal workshops,  een serie korte state of the art lezingen over relevante trends en reflectie op de planontwikkeling. Aan de strategiedag namen 20 stafmedewerkers van NEMO deel. Max Meijer trad op als moderator.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 juni 2019
Key Note Speech Intermational Museum Day 2019 Jakarta

AMI

Op uitnodiging van de Asosiasi Museum Indonesia DKI Jakarta, de afdeling Jakarta van de Indonesische Museumvereniging, verzorgde TiMe Amsterdam (Max Meijer) op 18 mei een lezing over het thema van de Museumdag. Het door ICOM gekozen thema was dit jaar 'Museums as Cultural Hubs, the future of tradition'. Dit thema werd geïntroduceerd als mogelijk model voor musea in Indonesië. Musea aldaar kenmerken zich door sterke lokale binding, grote afstanden en verbindingen met aanpalende domeinen als economie, toerisme, religie en spiritualiteit en creatieve industrie. Juist dergelijke verbindingen zijn aan de orde bij het idee van musea als culturele 'hubs'.
De komende tijd gaat de AMI/DKI in eigen kring verder onderzoeken of het model een wenkend perspectief biedt.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 april 2019
Paneldiscussie Huis van Afgevaardigden Indonesië, Jakarta

DPR

Op 15 mei organiseerde de DPR RI (Het Huis van Afgevaardigden van het Indonesische Parlement) een forumdiscussie naar aanleiding van Internationale Museumdag. De openbare discussie, die ook op het parlementaire televisiekanaal DPR TV werd uitgezonden, ging over het DPR museum als brug tussen parlement en bevolking. Max Meijer was door de Indonesische Museumvereniging AMI gevraagd om als extern deskundige zitting te nemen in het forum, dat verder bestond uit de heer Putu Supadma Rudana (Parlementslid) en dr. Ali Akbar (Hoofd van de sectie cultuurgeschiedenis van de Universitas Indonesia). De bijeenkomst werd bijgewoond door een ca 100-koppig publiek, merendeels museumprofessionals uit Jakarta. (foto: Max Meijer en Petra Timmer in de grote assembly hall van het Indonesische Parlement)

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 10 april 2019
Strategiesessies en advies


Deze maand is TiMe Amsterdam betrokken bij een aantal strategietrajecten van verschillende musea. Deels hebben deze te maken met de aanloop naar de cultuurplanperiode 2021-2024.
Hoewel de opdrachten elk inhoudelijk verschillen en ook de aanpak (maatwerk) varieert, gaat het in alle gevallen om het begeleiden van ontwikkeltrajecten waarbij revisie van missie en visie en de positionering op langere termijn aan de orde is. In alle gevallen betreft het een traject waarbij ontwikkeling van een intern gedragen visie onderdeel is van de opdracht.
Opdrachtgevers zijn o.a.: Museum Slot Loevestein, het Maritiem Museum Rotterdam en het Museon te Den Haag. Voor het laatsgenoemde advies wordt samengewerkt met Riemer Knoop, Gordion Advies, Amsterdam.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 maart 2019
Advies Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht afgrond


Op 21 maart zijn, tijdens een sessie met de voltallige Raad van Toezicht, de adviewerkzaamheden ten behoeve van het Nationaal Onderwijsmuseum afgerond. Eind vorig jaar vroeg de Raad aan TiMe Amsterdam om een scan uit te voeren ten behoeve van de toekomstige positionering van het museum, in relatie tot het functieprofiel van de per 2019 te vervullen directiefunctie. De rapportage bevatte een analyse en 12 strategische en operationele  aandachtspunten. De Raad gaf bij monde van voorzitter Toine Maes aan met instemming en grote tevredenheid kennis te hebben genomen van de reultaten van de scan. Inmiddels is door de Raad van Toezicht besloten om Petra Reijnhoudt te benoemen als directeur/bestuurder van het museum.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 21 maart 2019
Museumvisie Maartnummer Ti
Me Amsterdam aan het woord...

 MVMAART

In het vakblad Museumvisie van maart: een kort interview in de rubriek 'lastige vragen' met Max Meijer. Daarin worden vragen gesteld aan de hand van tegenstellingen rond prikkelende kwesties. Het nummer is tevens het laatste dat op papier verschijnt. Na ruim 40 jaargangen heeft de uitgever (De Museumvereniging) besloten om de papieren versie in te wisselen voor digitale kanalen.
____________________________________________________________________________________

Nieuws 21 februari 2019
Publicatie Nederland - Bauhaus

BOEK


Museum Boijmans Van Beuningen heeft onlangs de publicatie Nederland - Bauhaus, pioniers van een nieuwe wereld uitgebracht. Petra Timmer (TiMe Amsterdam) leverde hieraan een bijdrage met een artikel over het 'Bauhaus-gehalte' van het warenhuis Metz & Co.
Het boek is gerelateerd aan de gelijknamige grote overzichtstentoonstelling, waarin Metz & Co als belangrijke invloedsfeer een eigen plek heeft. De tentoonstelling werd op 8 februari geopend en is te zien tot 26 mei, waarna Boijmans voor zeven jaar dicht gaat voor een grootscheepse verbouwing. Bernard Hulsman recenseerde de tentoonstelling - een initiatief van Boijmans-conservator Mienke Simon Thomas - in NRC Hansdelsblad (13 februari) en waardeerde deze met vijf bullets, de hoogst haalbare score.
Nederland - Bauhaus, pioniers van een nieuwe wereld, ISBN 978-90-6918-309-1
Netherlands - Bauhaus, pioneers of a new world, ISBN 978-90-6918-310-7
beide € 34,95, verkrijgbaar o.a. via de webshop van Boijmans Van Beuningen.
______________________________________________________________________________________

Nieuws 18 februari 2019
Haalbaarheidsonderzoek Bruikleenverstrekking Monet

TiMe Amsterdam (Petra Timmer) heeft het haalbaarheidsonderzoek naar de bereidwilligheid van 24 eigenaren van 'Zaanse' Monetschilderijen om hun werk uit te lenen aan het Zaans Museum afgerond. Het rapport is op 15 februari aan het museum geleverd. Het onderzoeksresultaat is zeer gunstig. Alle eigenaren reageerden positief op het plan. Men ziet het als een unieke kans om de 25 (inclusief het eigen werk van het Zaans Museum) samen te brengen op de plek waar ze zijn ontstaan. Het is de bedoeling dat dit in 2024 tijdens het Zaanse Monetjaar gaat gebeuren. Foto: Zaans Museum. Claude Monet, De Voorzaan en de Westerhem, 1871, Collectie Zaans Museum.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 04 februari 2019
Presentatie toekomst Arsenaal aan college en gemeenteraal Den Briel

 Raad

Op dinsdagavond 29 januari heeft TiMe Amsterdam het onderzoek naar de toekomst van twee gemeentelijke monumenten toegelicht in een plenaire bijeenkomst van de gemeenteraad en het volltagige college van B&W van Den Briel. Op verzoek van Wethouder Andre Schoon, werd het eerder vorige jaar opgeleverde rapport voro herontwikkeling van het Aresnaal en de aanpalende Infirmerie besproken, waardij de conclusies van TiMe Amsterdam en samenwerkingspartner LAgroup centraal stond. Inmiddels heeft de gemeende op basis van vier aangegeven scenario's een openbare oproep doen uitgaan aan partijen voor het indienen van levensvatbare plannen. De rapportage van TiMe en LAgroup is daarbij onderlegger. Meer informatie: www.brielle.nl/arsenaal

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 18 december 2018
Succesvol Sino-Dutch Museum seminar in Beijing

China


Op 12 december was Max Meijer een van de drie Nederlandse sprekers op een studiedag over publieksbereik van musea in China. De studiedag was georganiseerd door het National Art Museum of China (NAMOC) waar deze ook plaats vond. Medeorganisator en initiator was de Nederlandse Ambassade in Beijing. Bijdragen werden geleverd door Annemies Broekgaarden (Rijksmuseum), Marc Pil (Reinwardt Academie) en Max Meijer, die ook de lezing van Riemer Knoop verzorgde, die op het laatste moment was verhinderd. Welkomst speeches werden bij de opening gegeven door NAMOC-directeur Wu Weishan en de Nederlandse Cultureel Attaché Bart Hofstede.  Volgens de Chinese deelnemers, ruim 60 museumdirecteuren vanuit het gehele land, was de studiedag een groot succes en een eye opener op weg naar een meer audience oriented approach. Hoewel de grote nationale musea grote bezoekersaantallen trekken, is er behoefte aan meer en verdiepende publieksbegeleiding. Het Rijksmuseum werd besproken als best practice van een succesvolle omslag van een klassiek collectiegericht museum naar een audience focused museum dat het publiek en de educatieve missie centraal stelt bij alle strategische keuzen.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 5 december 2018 
Vierdaagse capacity building training in Jakarta van start


 JAK18

Gisteren is in Jakarta de training gericht op marketing en 'audience development' in Indonesische musea van start gegaan. Deze training is georganiseerd door de ministeries van Cultuur en Onderwijs in Indonesië en Nederland. De RCE en de Reinwardt Academie zijn de uitvoerende partners en TiMe Amsterdam is als lecturer aangetrokken. De trainingsdagen vinden onder meer plaats in het Nationaal Museum van Indonesië, het Histosrisch Museum van Jakarta en twee bank- en geldmusea, resp. Museum Bank Indonesia en Museum Bank Mandiri. Max Meijer verzorgt lectures over marketng principles en over de internationale toerist als doelgroep.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 september 2018
Verkenning samenwerking nieuw maritiem museum Jakarta

B15

In opdracht van een Nederlandse opdrachtgever heeft TiMe Amsterdam op 19 september jl. een bezoek gebracht aan de directie van de Indonesian Port Corporations (IPC) in Tanjung Priok (de zeehaven van Jakarta). Deze organisatie die verantwoordelijk is voor alle Indonesische zeehavens zal binnenkort een museum openen in het voormalige hoofdkantoor te Tanjung Priok. Dit museum moet uitgroeien tot een kenniscentrum en publieksattractie met het narratief van maritieme handel in Indonesië in verleden, heden en toekomst als onderwerp.
Omdat een deel van deze geschiedenis en het ontstaan van de Indonesische zeehavens nauw samenhangt met het gedeelde koloniale verleden, zoekt IPC samenwerking met partners in Nederland. Deze samenwerking Is gericht op kennisuitwisseling en mogelijke museale samenwerking. TiMe Amsterdam is gevraagd daarbij een intermediaire en verkennende rol te vervullen. De Nederlandse opdrachtgever heeft het rapport inmiddels in dank aanvaard.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
Strategische visie Dordrechts Museum

De directie van het Dordrechts Museum heeft TiMe Amsterdam gevraagd om ondersteuning te leveren bij het opstellen van een strategische visie. Deze strategische visie zal tot stand komen in samenspraak met de besturen van de Vereniging Dordrechts Museum (VDM) en de Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum(BDM).

Na informerende gesprekken met de directie en stakeholders uit bovengenoemde kringen zal een synthesedocument worden opgesteld. Dit vormt de agenda voor een rondetafel met betrokkenen en eventuele verdere gesprekken. Daarna zal TiMe een einddocument en advies opstellen. De afronding hiervan wordt verwacht in het najaar van 2018.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
SWOT en advies Njana Tilem Museum, Mas-Ubud, Bali

 B16

Het Njana Tilem Museum is gewijd aan het werk van de Balinese meester houtsnijders Ida Bagus Njana 1912 -1980) en Ida Bagus Tilem (1936-1993) (vader en zoon). Hun werk is Balinees qua stijl en onderwerpen, maar er is duidelijk een invloed te zien van Westerse kunst, met name Art Deco. Njana en Tilem woonden en werkten in het dorp Mas bij Ubud, waar nu het museum is gevestigd.

H
et museum is in 2011 opgericht door de twee zonen van Tilem, I. B. Gede Ary Purnama en I. B. Alit Suryadi, om de droom van hun overleden vader waar te maken: Een droom die ontstond in 1964 in New York, toen Tilem was uitgenodigd om Indonesië te vertegenwoordigen op de Wereldtentoonstelling. De New Yorkse musea inspireerden hem om een eigen museum over Balinees houtsnijwerk op te richten, met zijn werk en dat van zijn vader als kern.

Het museum ligt in een parkachtige omgeving en wordt namens de familie beheerd door Alit Suryadi, ondersteund door een kleine staf.

Wim Straver, een Nederlander met een bijzondere interesse in en kennis van Balinees houtsnijwerk, bezocht het museum in 2017 en was onder de indruk van de kwaliteit van het werk van Njana en Tilem en de professionele opzet van het museum. Niettemin vond hij dat het museum wat zou kunnen hebben aan professioneel advies, aangezien de bezoekerscijfers ver achterblijven bij de kwaliteit van dit museum en de ligging vlakbij het belangrijkste artistieke centrum van Bali, Ubud. Via Ruben Smit (Reinwardt Academie) werd TiMe Amsterdam benaderd.

Op 10 mei 2018 bezochten Max Meijer en Petra Timmer het museum en spraken met Alit Suryadi. In juli verscheen het rapport met eerste indrukken en een voorstel voor eerste stappen naar verdere verbetering. Het kan het uitgangspunt vormen voor het ontwikkelen van een businesscase en startpunt voor een integrale aanpak.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
Haalbaarheidsonderzoek internationale bruiklenen Monet tentoonstelling

B11

Het Zaans Museum heeft de ambitie een grote tentoonstelling te wijden aan de Zaanse werken van Claude Monet. Deze verbleef in de zomer van 1871 vier maanden in Zaandam en de Zaanstreek. Hij maakte er maar liefst 25 schilderijen, een even sfeervolle als treffende serie die een eigen plaats inneemt in het oeuvre van de grote Franse impressionist. Wat hij weergaf was het archetypische Hollandse landschap met molens, zeilschepen en de typische gekleurde Zaanse houten huizen, het beeld dat iedere buitenlander van Nederland heeft. Monet heeft met deze Zaanse serie dat beeld van Holland mede gecreëerd.

In deze tentoonstelling zullen voor het eerst deze werken als groep worden herenigd en bekeken kunnen worden. Bovendien komen ze voor het eerst terug op hun plek van ontstaan, waar nog steeds valt te zien wat Monet zag in 1871.

Het Zaans Museum heeft TiMe Amsterdam (Petra Timmer) gevraagd om leiding te geven aan een haalbaarheidsonderzoek naar de verkrijging van de internationale bruiklenen, en daarvoor een strategisch plan te ontwikkelen. De 25 werken en negen tekeningen bevinden zich in museale en particuliere collecties over de hele wereld. Dit haalbaarheidsonderzoek is een vervolg op het Concept Plan van Aanpak Zaans Monet Programma van BMC Advies BV aan het Zaans Museum en de Gemeente Zaanstad (mei 2018). Eindrapportage van het bruikleen haalbaarheidsonderzoek is gepland in december 2018.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 8 september 2018
Voortgang interpretive museum planning Galle Fort, Sri Lanka

 1605

Sinds december 2016 is TiMe Amsterdam (Max Meijer) penvoerder voor een consultancy opdracht in Sri Lanka. De Nederlandse ambassade stelt daar begeleidings- en ontwikkelcapaciteit beschikbaar aan de Galle Heritage Foundation, de overheidsinstantie belast met het beheer van Galle Fort, Living Unesco World Heritage Site. De opdracht wordt uitgevoerd door TiMe Amsterdam in samenwerking met Museum Mind (Paul Ariese). Gedurende dit vierde bezoek zijn vooral planning en uitvoering van de eerder geformuleerde publiekspresentaties besproken en op haalbaarheid getoetst. Daartoe zijn met de Galle Heritage Foundation sluitende afspraken gemaakt. Tevens werd met enkele partijen gesproken over een mogelijke verlenging van het project door koppeling aan een conserverings masterplan gefinancierd door de World Bank. En aangestuurd door het Ministry for Southern Development. Op verzoek van de belangrijkste technische universiteit van het land, de University of Moratua, werd op 21 augustus een hoorcollege plus Q&A sessie verzorgd voor alle studenten van de faculteit Architectuur. Deze universiteit is sterk betrokken bij erfgoed ontwikkeling en –planologie. Verwachting is dat later dit jaar nogmaals een bezoek aan Galle wordt afgelegd met het oog op de voortgang van de verschillende deelprojecten.

___________________________________________________________________________________

Nieuws 01 september 2018
Training musea Indonesië in Yogyakarta

 1602

Van 16 – 20 juli vond de aftrap plaats van een driejarige samenwerking tussen Nederland en Indonesië op het terrein van musea en erfgoed. Tot en met 2020 zal jaarlijks in dit kader een aantal trainingen worden verzorgd. De uitvoering berust bij het directoraat Musea en Erfgoed van het Ministerie van Cultuur in Indonesië en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als Nederlandse partij. Deze dienst voert het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed uit. Voor de trainingscyclus is de Reinwardt Academie de uitvoerende partij. TiMe Amsterdam (Max Meijer) is door de Reinwardt Academie als extern trainer ingehuurd. Namens de Reinwardt Academie is de coördinatie in handen van Hasti Tarekat en treedt Riemer Knoop op als trainer.
Gedurende de eerste trainingsweek werd aan dertig museumdirecteuren en dertig stafleden een serie colleges en workshops gegeven over sociale en maatschappelijke externe gerichtheid bij musea. Van Indonesische zijde waren professor Suratman (Universitas Gaja Mada) en professor Kresno Julianto (Universitas Indonesia) als gastdocent betrokken. Inmiddels heeft het Indonesische Ministerie een evaluatie uitgevoerd. Daaruit bleek dat deze eerste training bijzonder goed werd gewaardeerd en dat de aangedragen stof als prikkelend werd ervaren. Dit is bemoedigend omdat de Indonesische musea nog sterk intern en collectie gericht zijn. De training lijkt er dus in geslaagd om een grotere externe oriëntatie als ontwikkelmodel geaccepteerd te krijgen.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 september 2018
Museale verkenning private musea Malakka

1603

Tussen 29 juli en 3 augustus werd een bezoek gebracht aan Malakka (Maleisië). Interesse in deze historische Straits Settlement was tweeledig: enerzijds zijn er overeenkomsten met de opdracht die TiMe uitvoert in Galle Fort Sri Lanka: de effecten van massatoerisme op werelderfgoed locaties. Tevens was de vraag gesteld door een partij in Nederland om het Baba & Nyonya Heritage Museum te bezoeken en met het management van dit museum te kijken of er mogelijkheden zijn tot gezamenlijke reflectie, en het leveren van aanvullende kennis. Vanuit deze achtergrond werd besloten om het bezoek primair te richten op de positie en functie van private musea in het culturele aanbod binnen de stad. Naast privé musea heeft Malakka een dozijn overheidsmusea die alle vanuit het klassieke nation building narratief zijn ingericht. De privé musea laten de stem van de verschillende culturele communities doorklinken. Malakka is immers een melting pot van Chinese, Portugese, Maleisische en andere oorspronkelijke bewoners en settlers. Gesprekken werden onder andere gevoerd met Melissa Chan en Lee Yuen Thien, respectievelijk curator en manager van het Baba & Nyonya Heritage Museum; Jason Tiu, voorzitter van het Malakka Hakka Museum, en met Colin Goh van Heerenstraat 8, het Heritage Center van Malakka. Met de verschillende partijen vindt later nog terugkoppeling plaats. Duidelijk werd dat de carrying capacity van de Unesco World Heritage Zone en de oprukkende urbanisatie in en rond de buffer zone, niet alleen het erfgoed fysiek belasten, maar ook het onderliggende sociale weefsel bedreigen. Deze ontwikkeling van gentrification en commercialisering kan gezien worden als de price of success van werelderfgoed locaties, zonder dat daar nog een adequaat antwoord op is gevonden.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 25 augustus 2018
Assessment en workshop Museum Santa Maria Jakarta

1601

In vervolg op het bezoek van de conservator van het Museum van het convent Santa Maria (Zusters Ursulinen) te Jakarta, Suster Lucia Anggraini, heeft TiMe Amsterdam (Petra Timmer en Max Meijer) op 25 en 26 juli 2018 een tegenbezoek gebracht. Gedurende deze dagen werd een kort assessment uitgevoerd van de huidige museale opstelling en performance. De resultaten daarvan kwamen mede aan de orde tijdens een workshop op de tweede dag, waarbij circa 25 in- en externe stakeholders uitgenodigd waren. Onder effectieve leiding van Piter Edward (beleidsadviseur Australische ambassade) gaf Petra Timmer haar visie op het museum, terwijl Max Meijer een algemene introductie op museum development verzorgde. Hierna volgde een levendige discussie. De dag was volgens de organisatie een belangrijke stap in het traject naar vernieuwing en professionalisering van dit kleine, maar binnen de Indonesische context uiterst relevante museum. De vitaliteit ervan hangt samen met de inbedding in het huidige convent - een conglomeraat van verschillende lagere, middelbare en beroepsonderwijsinstellingen - tegenover het presidentiële paleis in Jakarta. Daar is dit Ursulinen convent sinds 1856 gevestigd, als eerste nonnenklooster in Indonesië, met vertakkingen in heel Indonesië.
TiMe Amsterdam heeft de werkzaamheden in dit kader pro bono verricht.

__________________________________________________________________________________


Nieuws, 25 augustus 2018
Verkennende missie spoorwegerfgoed Indonesië

 1606

Sinds 2011 is TiMe Amsterdam betrokken bij samenwerking tussen Nederland en Indonesië op gebied van spoorwegerfgoed. Onder regie van de RCE werd een aantal missies, workshops en trainingen voltooid in de afgelopen jaren ten behoeve van de erfgoedafdeling van de nationale spoorwegmaatschappij PT Kereta Api. Van 7 – 12 juli waren Max Meijer (TiMe Amsterdam) en Ben de Vries (RCE) in Jakarta, Semarang en Ambarawa om toekomstige samenwerkingswensen in kaart te brengen. Deze betreffen vooral het gebruik van het spoorwegerfgoed, eigen inkomstenvorming en versterking van de publieks experience op de verschillende locaties. Het gaat om het voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (Lawang Sewu) in Semarang, het Indonesisch Spoorwegmuseum in Ambarawa en nog twee sites op Sumatra.
TiMe Amsterdam is gevraagd een voorstel te doen voor mogelijk toekomstige consultancy

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 06 juni 2018
Brainstorm toekomst Museum van de Zusters Ursulinen, Santa Maria, Jakarta

Op 7 februari 1856 arriveerden zeven Zusters Ursulinen uit Sittard per schip in Batavia. Het waren de eerste katholieke nonnen in Indonesië. Datzelfde jaar stichtten zij het klooster annex meisjeskostschool Santa Maria. Het klooster bestaat nog steeds en wordt bewoond door Indonesische Zusters Ursulinen. De kostschool is inmiddels uitgebreid met een management en computer trainingscentrum voor jongeren. In 2011 is in het oudste gebouw het Museum Santa Maria geopend, over de geschiedenis en het dagelijks leven van de Ursulinen in Batavia, ingericht met foto’s, documenten en de oude inventaris van het klooster. Op 26 juli gaan Max Meijer en Petra Timmer (TiMe Amsterdam) op uitnodiging van Suster Lucia erheen, om met de zusters te brainstormen over de toekomst van het museum en het behoud van het historische gebouw. ____________________________________________________________________________________

Nieuws, 27 maart 2018
Brainstorm toekomst Slot Loevestein

Op 15 maart werd op Slot Loevestein een rondetafelgesprek georganiseerd over de (inhoudelijke) koers van de instelling in de komende jaren. Enkele bestuurders, museumdirecteuren en wetenschappers spraken met de directie en de staf van Loevestein over nadere invulling van de strategie. TiMe Amsterdam was gevraagd om deel te nemen. Dit verzoek vloeide voort uit de eerdere opdracht en beoordeling van bedrijfsplannen en BIS-aanvragen van Slot Loevestein.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 maart 2018
Museum 1940-1945 Dordrecht

JEEP

In opdracht van de Gemeente Dordrecht is TiMe Amsterdam een verkenning gestart naar de toekomst van het Museum 1940-1945 in die stad.  De gemeente heeft de wens geuit om tot een nieuw business plan voor dit museum te komen. In dit kader is eerder onderzoek gedaan naar het functioneren van het museum en de collectie, door Erik Somers van het NIOD. TiMe Amsterdam is met een klein team gestart met een verkenning van de feitelijke huidige situatie en het draagvlak voor Museum 1940-1945. Daarbij is een aantal organisatiemodellen verkend en in beeld gebracht. Het adviesrapport is in juni aan de gemeente Dordrecht gepresenteerd die vervolgens samen met het museum tot de keuze voor de  voorkeursvariant zal moeten komen. 
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 06 februari 2018
Opdracht toekomstdocument NEMO

NEMO Science Museum in Amsterdam bezint zich op de toekomst. Onderdeel van het traject is het formuleren van strategische documenten die opties voor de toekomst beschrijven. TiMe Amsterdam is gevraagd om ondersteuning te geven bij het  formuleren van zo'n scenario. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond met de levering van een dcument dat NEMO gaat inzetten bij zijn stakeholdersconsultatie.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 03 februari 2018
Start onderzoek Herbestemming Arsenaal Den Briel

TiMe Amsterdam kreeg van de gemeente Brielle de opdracht om een inventarisatie uit te voeren van mogelijke herbestemmingsopties voor het historische Arsenaal in die stad. Door het vertrek van de bibliotheek naar een nieuw cultuur- en dienstencluster elders in de stad kwam het monument onlangs beschikbaar voor nieuwe functie(s). Ook het naastgelegen voormalige marineziekenhuis, de Infirmerie, wordt in het onderzoek meegenomen. Voor deze opdracht werkten Max Meijer en Petra Timmer (TiMe Amsterdam) samen met Erik Grootscholte van adviesbureau LaGroup. Eind juni werd de eindrapportage opgeleverd en met het College van B&W van Den Briel besproken.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 27 januari 2018
Herontwikkeling vaste presentatie Museum Bronbeek, Arnhem

TiMe Amsterdam en Duinzand Museale Projecten hebben gezamenlijk de pitch gewonnen die het Ministerie van Defensie eind vorig jaar uitschreef voor de herinrichting van Museum Bronbeek in Arnhem. Het museum wil de gehele vaste publiekspresentatie voor de periode 2020-2030 vernieuwen. Een van de redenen is het vertrek van het Indisch Herinneringscentrum - dat mede afzender was van de huidige presentatie 'Het verhaal van Indië' - naar Den Haag. Samen met Duinzand wordt het draagvlak voor de nieuwe presentatie verkend, de inhoudelijke contouren mede bepaald en vertaald in een narratief en concept. Het is de uitdrukkelijke wens  van het museum om zich met inachtneming van zijn eigen positie als Defensiemuseum, nadrukkelijker te profileren als museum van koloniale geschiedenis. (Beeld: De Gelderlander 26 januari 2018)

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 januari 2018
Presentatie interpretive planning Colombo, Sri Lanka

Colombo 2018

Op 13 en 14 december werd in Colombo, Sri Lanka, de tweedaagse conferentie 'Living heritage' gehouden. Deze conferentie werd georganiseerd door een aantal Europese Ambassades in samenwerking met de EU. Max Meijer (TiMe Amsterdam) en Paul Ariese (Museum Mind) werden gevraagd om daar een dubbelpresentatie te geven over hun advieswerk ten behoeve van Werelderfgoedsite Galle. Rode draad in de bijrage was het werken vanuit een overkoepelend narratief als een rode draad voor de ontwikkeling van presentaties op en over de bestaande locatie. Tweede thema was de participatie en empowerment van de locale 'communities'. Juist bij een 'living' erfgoedsite is dit van belang. Niet alleen met het oog op het welzijn en de welvaart van deze gemeenschappen, maar ook om 'eigenaarschap' en daarmee duuraam beheer en behoud te ontwikkelen. Behalve door Ariese en Meijer werden cases gepresenteerd door deskundigen uit Myanmar, India, Sri Lanka, Zwitserland en Frankrijk. Derde spreker uit Nederland was prof. dr. Paul Meurs die de Nederlandse aanpak van adaptive re-use van gebouwen en gebieden toelichtte.
Aansluitend aan de conferentie werd een werksessie met de Galle Heritage Foundation, te Galle (Southern Province) gehouden over de voortgang van het adviestraject. Daarbij werden prioriteiten opgesteld voor het uitvoeringstraject.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 november 2017
Evaluatie federale musea België

Vanaf   is TiMe Amsterdam is betrokken geweest bij de evaluatie en de peer review van een aantal federale musea te Brussel. Vanaf maart 2016 tot en met oktober 2017 werkte TiMe als onderaannemer van het internationale onderzoeksbureau Technopolis dat de federale musea van België evalueerde. Petra Timmer was projectleider voor het onderzoek naarde Koninklijk Musea voor Schone Kunsten. Max Meijer deed dat voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Naast analyses, die verwerkt werden tot een syntheserapport en een zelfevaluatie door de respectievelijke musea, bestond het onderzoek uit een internationale peer review, waarbij TiMe o.a. de teams samenstelde. Vanuit het buitenland namen o.a. directeuren van het Weltmuseum, Wenen, Louvre, Parijs, Victoria and Albert Museum, London, Stedelijk Museum Amsterdam, National Galleries of Scotland en het Centre Pompidou te Parijs deel als peer reviewer.

Op verzoek van Technopolis maakte Max Meijer in mei 2017 ook deel uit van het peer review team van het Koninklijk Museum voor Midden Afrika in Tervuren. De opdrachtgever, het Belgische Federale Agentschap voor Wetenschapsbeleid (BELSPO),  heeft samenvattingen van de evaluatie digitaal gepubliceerd:

Samenvatting Evaluatie KMKG
Samenvatting Evaluatie Koninklijk Museum Midden Afrika


Het is de verwachting dat de Samenvatting van de evaluatie van de Musea voor Schone Kunsten binnenkort ook on-line gepubliceerd zal worden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 21 november 2017
Business Plan Sarawak Museum Campus

De afgelopen maanden is gewerkt aan het schrijven van een Business Plan voor het de nieuwe Sarawak Museum Campus dat op dit moment in Kuching, de hoofdstad van de Maleisische staat Sarawak gebouwd wordt. Op 20 november is het eerste concept met de opdrachtgever in Nederland besproken. Het is de bedoeling dat het document dat de toekomstige organisatie beschrijft, de komende maand wordt afgerond, waarna het in januari in Kuching gepresenteerd wordt.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 18 november 2017
Vervolgopdracht Sri Lanka

De Nederlandse Ambassade in Colombo (Sri Lanka) heeft aan TiMe Amsterdam een vervolgopdracht gegeven voor advies en capacity building t.b.v. de Galle Heritage Foundation.
TiMe treedt op als aannemende partij voor deze opdracht die gezamenlijk wordt uitgevoerd met Museum Mind (Paul Ariese). Start van het project, dat een vervolg is op twee eerdere sessies in het koloniale Fort in Galle, vindt plaats tijdens een bezoek aan Colombo en Galle medio december dit jaar. De werkzaamheden worden vervolgens in 2018 verder uitgerold.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 23 oktober 2017
Second opinion onderzoek Slot Loevestein

Op verzoek van de Raad van Toezicht en de Directie van Slot Loevestein heeft TiMe Amsterdam een second opinion onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond de BIS aanvraag 2017-2020.
Het slot wordt gesubsidieerd in het kader van de Erfgoedwet, en wenste voor de programmering  ook subsidie uit de BIS. De Raad voor Cultuur beoordeelde tot drie keer toe de ingediende bedrijfsplannen als negatief en adviseerde om Slot Loevestein niet in de BIS op te nemen. TiMe Amsterdam analyseerde de aanvragen en de wijze waarop deze door de RvC achtereenvolgens werden beoordeeld. 
Dit onderzoek leidde tot een rapport aan Slot Loevestein dat RvT en Directie inzicht geeft in de eigen effectiviteit in achterliggende aanvraagprocedure(s) en hoe op korte termijn met de conclusies om te gaan en welke lessen daaruit voor de toekomst geleerd kunnen worden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 02 oktober 2017
Dag van de Indische Herinnering Den Haag


Op 29 september vond in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de eerste 'Dag van de Indische Herinnering' plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Indisch Herinneringscentrum dat binnenkort van Arnhem naar Den Haag verhuist. Tijdens de dag werd aandacht besteed aan nieuwe manieren waarop de - veelal biografische -  herinnering van Nederlanders met een band met Indonesië gestalte krijgt. Het thema van de dag werd ingeleid door prof. dr. Remco Raben, hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuurgeschiedenis en literatuur aan de UvA. Als Key Note Speaker trad de Indonesische auteur Leila S. Chudori op, gevolgd door Pamela Pattynama. De dag werd gemodereerd door Wim Manuhutu die onder andere Nederlandse kunstenaars met een Indonesische achtergrond bevroeg over hun herinneringenwebsitegselementen in hun werk.
Max Meijer maakte deel uit van het organisatiecomité dat door het Indisch herinneringscentrum was geformeerd voor de organisatie van deze dag die om te twee jaar gehouden wordt.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 juli 2017
Succesvolle workshops in Galle, Sri Lanka

SL GROEP

Op verzoek van de Nederlandse Ambassade in Colombo verzorgde TiMe Amsterdam samen met Museum Mind (Paul Ariese) van 4 t/m 6 juli workshops over 'interpretive museum development' in Fort Galle (Unesco World Heritage Site). De workshop werd door ca. 25 erfgoedprofessionals en stakeholders gevolgd. Op verzoek van de Galle Heritage Foundation wordt nu nagedacht over een vervolgtraject.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 juni 2017
Deelname Peer Review Afrika Museum Tervuren, België

Tervuren

Op 30 en 31 mei j.l. nam Max Meijer (TiMe Amsterdam) deel aan een internationale peer review van het Afrika Museum in Tervuren. Het betrof de beoordeling van de museale (publieks) functie van dit museum, dat thans in afwachting is van heropening na een volledige herinrichting en uitbreiding.
De peer review vond plaats in opdracht van het Belgische federale wetenschapsagentschap Belspo.
Ti
Me Amsterdan was gevraagd om deel te nemen door Technopolis-Group, Amsterdam, de uitvoerder van evaluaties van alle federale weteschappelijke instellingen in  België.
Het is de verwachting dat het Afrika Museum (voorheen Koninlijk Museum van Midden-Afrika) in 2018 heropent.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 07 mei 2017
Beleidsplan Museum Hilversum

Samenhangend met de gemeentelijk evaluatie levert Museum Hilversum deze maand een beleidsplan voor de periode 2018-2022. De ambites van dit in 2013 verzelfstandigde museum - zijn daar in uitgewerkt. TiMe Amsterdam is gevraagd om de bestaande tekst aan te scherpen, zowel inhoudelijk, wat argumentatie betreft en eindredactioneel. Het mag met recht een haastklus genoemd worden want de feitelijke werkzaamheden, inclusief toetsende gesprekken met museum, gemeente Hilversum, Beeld en Geluid en Bibliotheek Hilversum werden binnen 10 dagen afgerond.
Een vitale toekomst als compact netwerkmuseum dat zich geheel richt op positionering conform het profiel van Hilversum Mediastad ligt in het verschiet. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn daarbij cruciaal.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 10 april 2017
Publicatie Pierre Janssen verschenen

BOEK PIERRE

Op 8 april is in het Museum Arnhem en het Stedelijk Museum Schiedam de dubbeltentoonstelling Pierre Janssen In de Greep van de Kunst, geopend. Bij die gelegenheden werd ook de biografie van de hand van Petra Timmer gepresenteerd. Het boek, getiteld Pierre Janssen - journalist / tv-presentator / museumdirecteur / kunstverteller, is verschenen bij uitgeverij Scriptum, Schiedam (ISBN 978 94 5319 1173) en kost 22,50. Het is verkrijgbaar bij de boekhandel of kan besteld worden bij TiMe Amsterdam. Het wordt dan opgestuurd vergezeld van een factuur voor het boek en de portokosten (22,50 + 6,95 voor verzending binnen Nederland). Bestellen kan door het zenden van een e-mail met daarin het adres en het aantal exemplaren aan (foto: Petra signeert boek in Schiedam)

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 17 maart 2017
Pierre Janssen: tentoonstellingen, biografie en documentaires rond project Ti
Me AMsterdam

 Pierre

In april 2017 wordt in twee Nederlandse musea en op tv, aandacht besteed aan Pierre Janssen (1926-2007). Janssen was respectievelijk directeur van het Stedelijk Museum Schiedam en het Gemeentemuseum Arnhem (thans Museum Arnhem). Op beide locaties voerde hij een opvallend en verneuwend publieksbeleid. Landelijke bekendhied verwierf hij vooral met het televisieprogramma Kunstgrepen, onder regie van Leen Timp. De AVRO zond dit programma - dat op hoogtijdagen 2 miljoen kijkers trok - met tussenpozen uit in de periode 1959-1975. Enkele jaren geleden nam TiMe Amsterdam het initiatief om een professionele biografie van Janssen te schrijven. Deze verschijnt - van de hand van Petra Timmer - op 8 april 2017 onder de titel Pierre Janssen, journalist/tv-presentator/museumdirecteur/kunstverteller bij uitgeverij Scriptum, Schiedam. Op die dag wordt zowel in Schiedam als in Arnhem een dubbeltentoonstelling met de titel 'In de greep van de kunst'  geopend. Beide tentoonstellingen zijn geheel gewijd aan het gedachtegoed en de betekenis van 'kunstverteller' Janssen. Petra Timmer (TiMe Amsterdam) leverde adviezen voor de presentatie in Schiedam en trad tevens op als gastconservator in Museum Arnhem. 

Eveneens op, 8 april, wijdt het Televisieprogramma Andere Tijden 's avonds een uitzending aan Janssen. Op 5 juni wordt de documentaire Pierre Janssen In de greep van de kunst uitgezonden door de AVRO. Documentairemaker en vormgever Lex Reitsma - die ook beide tentoonstellingen ontwerpt - produceerde deze ter gelegenheid van de verschijning van het boek. Deze documentaire zal ook op beide tentoonstellingslocaties te zien zijn.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 maart 2017
Collectie Palmhoutwrak Texel

Samen met Birgitta Fijen heeft TiMe Amsterdam de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de beste locatie voor toekomstige presentatie van een maritiem-atcheologisch vondstencomplex. Het betreft de vondsten uit het wrak Burgzand Noord 17, lokaal ook bekend als het 'Palmhoutwrak'. De provincie Noord-Holland heeft als eigenaar van het ensemble de vraag gesteld waar dit ensemble, gelet op de museale context en het narratief, op zijn plaats zou zijn. Het ensemble kreeg vorig jaar landelijke bekendheid vanwege de aangetroffen textilia, waaronder een vrijwel gave 17e-eeuwse japon. De bevindingen worden volgende week aan de opdrachtgever aangeboden.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 02 november 2016
Bedrijfsplan Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Op verzoek van de directie van Nationaal Monument Kamp Amersfoort (NMKA) werd eerder deze maand het meerjarenbedrijfsplan voor deze organisatie opgeleverd. Het plan moet een belangrijke onderlegger vormen voor de financiering van de herontwikkelingsplannen van het herinneringscentrum. De werkzaamheden werden in een gelegenheidcombinatie met Lagroup uitgevoerd onder regie van TiMe Amsterdam.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 30 november 2016
Bezoek Suriname

para

Van 29 oktober tot 5 november is een veldverkenning en draagvlakonderzoek verricht in Suriname. Doel van de missie was het onderzoeken van haalbaarheid van de vestiging van een museale presentatie op een van de plantages aan de Commewijnerivier, in opdracht van een particuliere partij. In Suriname werden de belangrijkste musea bezocht, alsmede gesprekken gevoerd met 15 stakeholders. Het betrof vertegenwoordigers van uiteenlopende private en publieke partijen en communities.
Inmiddels is een tussenrapportage opgeleverd. Het is nu aan de opdrachtgever om te besluiten of er een vervolg komt en hoe, bij een positief besluit, het concept nader wordt ingevuld. Naast het draagvlak is ook gekeken naar mogelijke ondersteuning en de toegevoegde waarde van een museale presentatie voor de economisch-toeristische ontwikkeling van Commewijne en de aanvullende rol t.a.v. het nationale narratief zoals dat elders in Suriname wordt gepresenteerd.
(Foto, Max Meijer tijdens zijn bezoek aan Minister Andy Rusland van Toersime, Communicatie en Transport)
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 april 2016
Evaluatie Belgische  Federale Musea Brussel

TiMe Amsterdam werkt mee aan de evaluatie van twee federale musea in België. In de periode maart 2016-maart 2017 worden de wetenschappelijke instellingen van België die qua wetenschappelijke taken onder regie van de (rijks) wetenschapsdienst BELSPO ressorteren, formatief geëvalueerd. Ook het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis behoren hier toe. Kern van het onderzoek is een zelfevaluatie en een peer review. Het internationale onderzoeksbureau Technopolis-Group heeft de opdracht verworven en TiMe Amsterdam gevraagd specifiek museale kennis te leveren en als projectleider de beide trajecten in genoemde musea aan te sturen. Petra Timmer treedt daarbij als projectleider voor Schone Kunsten en Max Mijer voor Kunst en Geschiedenis. Met ca. 80 adviesdagen is het een van de grootste opdrachten van de afgelopen tijd.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 14 maart 2016
Column Koloniaal Erfgoed in Monumenten, tijdschrift voor cultureel erfgoed

MON

Max Meijer schreef op verzoek van de redactie van Monumenten in het themanummer 'Over de grens' (maart 2016) een column over koloniaal erfgoed. Focus is het onderscheid tussen publieke en private musea in Indonesië tegen de achtergrond van het (post)koloniale discours. De tekst van de column is hier te vinden: Koloniaal Erfgoed
____________________________________________________________________________________
 
Nieuws, 27 januari 2016
Kunstenplanaanvragen afgerond

De afgelopen maanden was TiMe Amsterdam betrokken bij het formuleren en redigeren van de kunstenplanaanvragen van een aantal museale instellingen. Volgende week verloopt de indieningstermijn. De werkzaamheden zijn dan ook deze week afgerond.
Voor Marres Huis voor Kunst en Cultuur in Maastricht werd de aanvraag in verschillende fasen geredigeerd. Het betrof hier een aanvraag voor de Basis Infrastructuur van het Ministerie van OCW.
Het Stedelijk Museum Amsterdam vroeg om input, redactionele bijstand, beoordeling van initiële teksten en aansluiting op de inrichtingseisen voor het Kunstenplan van de Gemeente Amsterdam.
Ook werd een aantal malen met de directie overleg gevoerd over strategische keuzes en visie.
Tenslotte werd - in hoedanigheid van bestuurslid - de gemeenschappelijke aanvraag van het Amsterdam Museum, Bijbels Museum en Museum Ons' Lieve Heer op Solder kritisch doorgenomen en trad Max Meijer op als voorzitter van een gemeenschappelijke vergadering op 25 januari van de resp. Raad van Toezicht en besturen van deze musea. Daarbij werd de toekomstige samenwerking en directiestructuur besproken.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 18 december 2015
Training Unesco Jakarta Office

Borobudur

Van 9 tot 20 november werd in Indonesië het tweede deel van een cross culturele training verzorgd. De eerste week trad Max Meijer op als trainer gedurende een vijfdaagse wokshop  in Magelang (Borobudur) en Yogyakarta. Het betroft de training ven beheerders van Buddhsitische sites in resp. Indonesië en Afghanistan onder regie van het UNESCO Regional Jakarta Office.
 TiMe Amsterdam nieuws

Hier vindt u informatie over recente activiteiten en opdrachten.
Een kort overzicht van alle opdrachten is te vinden in de Portfolio.
Nieuws dat niet meer zo nieuw is staat in het Archief.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 12 mei 2020
Ambitiedocument Museum Prinsenhof DelftDe Gemeente Delft heeft een breed traject gestart inzake de herontwikkeling en verbouwing van het (gemeentelijke) Museum het Prinsenhof in die stad. Dadat eer eerder traject waarbij de gebouw- en geboedsvisie van Evelyn Merkx centraal stond werd stilgelegd wordt sinds maart jl. aan nieuwe planontwikkeling gewerkt. TiMe Amsterdam heeft daarbij de opdracht gekregen om de inhoudelijke en programmatische ambties te vertaken in een ondernemingsplan dat de eerte vier jaar na realisatie van de (ver)nieuwbouw en herinrichting zal beslaan. Voor deze opdracht wordt samengewerkt met Erik Grootscholte en ook afstemming gezocht met verschillende andere teams die bij de voorbereidingen betrokken zijn.  Het document van TiMe Amsterdam moet deze zomer gereed komen. De daadwerkelijke uitvorieng van de plannen zal - afhankelijk van het verkoop van het voorbereidingstraject - nog enkele jaren duren.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 29 april 2020
Opdracht Kröller Müller-Museum

KM

Het Kröller-Müller Museum heeft en strategisch plan voor de toekomst opgesteld. TiMe Amsterdam heeft de opdracht gekregen om het interne concept te bevragen, aan te scherpen en te redigeren ter voorbereiding van extern gebruik van de teksten. De komende twee maanden wordt deze opdracht 'op afstand' uitgevoerd.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 maart 2020
Corona Virus  (Covid 19)

 CORONA

De maatregelen in verband met de uitbraak van het Corona Virus hebben ons en onze relaties op tal van ingrijpende wijzen geraakt. Uiteraard conformeren wij ons aan de richtlijnen van de overheid. We continueren onze werkzaamheden op een wijze die verantwoord is voor ons, onze relaties en onze medemens.

Dat betekent dat TiMe Amsterdam tot nader order:
- Via telefoon en e-mail normaal bereikbaar is.
- Werkzaamheden in overleg met opdrachtgevers aanpast aan de omstandigheden,
- Overleg met opdrachtgevers of anderszins een op een of in groeps-conference calls via Skype, 
  Facetime, Whatsap, Zoom, Microsoft Teams,  of telefoon plaatsvindt.

Wij hopen - ongetwijfeld met u - dat de situatie zo snel als mogelijk weer kan worden genormaliseerd, en spreken die hoop uit met het grootste respect voor allen die daar concreet aan werken en medeleven met de direct getroffenen van Covid 19.

Met vriendelijke groet, Petra Timmer & Max Meijer
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 25 december 2019
Nieuwjaarswensen!

 2020
____________________________________________________________________________________


Nieuws, 07 december 2019
Indië Next, de dynamiek van de herinnering

Elke twee jaar organiseert het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag de studie(mid)dag Indië Next. Het betreft de opvolger van de eerder zogenoemde Gebaar Lezing. Dit jaar lag de nadruk op de dynamiek van de herinnering. De herinnering aan ons koloniale verleden, vanuit verschillende standpunten, vanuit Indonesië, vanuit Nederland en vanuit verschillende domeinen, zoals literatuur, design, beeldende kunst, podiumkunsten etc. Altijd is er een bijondere key note speaker uit Indonesië en dit jaar was dat de auteur Iksana Banu. Max Meijer maakt deel uit van het organiserend comité en was dit jaar gevraagd zitting te nemen in een panel dat zich over de dynamiek van de (museale) herinnering boog. Mede-panelleden waren Sasiah Boonstra en Amanda Pinatih, en als moderator trad Noraly Beyer op.

Indie Next
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 10 oktober 2019
Onderzoek naar nieuw museumconcept

Dom

I
n opdracht van de Samenwerkende Utrechtse Musea (SUM) doet TiMe Amsterdam onderzoek naar een mogelijk museumconcept voor een stadshistorisch museum 'nieuwe stijl'. Het gaat om het verkennen van comcepten, content, narratieven, draagvlak en organisatievormen voor een decentrale presentatie waarbinnen het aanbod van musea, het archief en andere erfgoedinstellingen en partners kan worden verbonden. Op dit moment is fase 2 van het onderzoek in uitvoering, waarbij met ca. 20 instellingen en stakeholders wordt gesproken. In december worden de eerste bevindingen aan het bestuur van het SUM aangeboden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 06 augustus 2019
Bezoek aan Kuching, Maleisië

helm

T
ussen 18 en 20 augustus is een kort bezoek gebracht aan het Sarawak Museum Complex in Kuching in de Maleisische deelstaat Sarawak. Onder deze naam nadert de bouw van het grootste museum van Maleisië en een van de grootste van Azië zijn voltooiïng. Hans van de Bunte, project-directeur van de bouw van het complex en de daarmee samenhangende renovatie en restauratie van een aantal 19de- eeuwse museumgebouwen die ook deel van het complex uitmaken, verzorgde een uitgebreide hard hat rondleiding. TiMe Amsterdam was eerder betrokken bij het project, waartoe een business- en formatieplan voor de toekomstige organisatie werd geleverd ten behoeve van het departement van nationale musea van Sarawak.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 05 augustus 2019
Adviesrapporten Galle World Heritage Site gepresenteerd

COL

Op zaterdag 13 juli is in de Nederlandse Ambassade te Colombo (Sri Lanka) het adviesrapport voor de museale versterking van de vestingplaats Galle aangeboden. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de residentie van de vertrekkende Nederlandse ambassadeur H.E.  Joanne Doornewaard. Paul Ariese (Museum Mind) en Max Meijer (TiMe Amsterdam) presenteerden de gebundelde adviezen aan de ambassadeur en de voorzitter van de Galle Heritage Foundation. De bundel bevat alle adviezen die Museum Mind en TiMe als consortium sinds 2017 formuleerden. Zowel de ambassadeur als de GHF voorzitter spraken hun dank uit, vergezeld van de hoop dat de komende jaren de uitvoering verder ter hand kan worden genomen. Alle betrokkenen gaven ook aan te hopen dat de vertraging die is opgelopen door de politieke situatie en de recente terroristische aanslagen in het land, snel teniet kan worden gedaan, nu de stabiliteit in Sri Lanka weer verzekerd lijkt.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 20 juni 2019
Strategiesessie NEMO

Science Museum NEMO werkt permanent aan vernieuwing en productontwikkeling. In het kader van het Strategisch Plan 2020-2025, is TiMe Amsterdam gevraagd om op 25 juni een strategiedag te modereren. Het programma van de dag werd ontwikkeld met het management van NEMO en bestond uit een aantal workshops,  een serie korte state of the art lezingen over relevante trends en reflectie op de planontwikkeling. Aan de strategiedag namen 20 stafmedewerkers van NEMO deel. Max Meijer trad op als moderator.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 juni 2019
Key Note Speech Intermational Museum Day 2019 Jakarta

AMI

Op uitnodiging van de Asosiasi Museum Indonesia DKI Jakarta, de afdeling Jakarta van de Indonesische Museumvereniging, verzorgde TiMe Amsterdam (Max Meijer) op 18 mei een lezing over het thema van de Museumdag. Het door ICOM gekozen thema was dit jaar 'Museums as Cultural Hubs, the future of tradition'. Dit thema werd geïntroduceerd als mogelijk model voor musea in Indonesië. Musea aldaar kenmerken zich door sterke lokale binding, grote afstanden en verbindingen met aanpalende domeinen als economie, toerisme, religie en spiritualiteit en creatieve industrie. Juist dergelijke verbindingen zijn aan de orde bij het idee van musea als culturele 'hubs'.
De komende tijd gaat de AMI/DKI in eigen kring verder onderzoeken of het model een wenkend perspectief biedt.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 april 2019
Paneldiscussie Huis van Afgevaardigden Indonesië, Jakarta

DPR

Op 15 mei organiseerde de DPR RI (Het Huis van Afgevaardigden van het Indonesische Parlement) een forumdiscussie naar aanleiding van Internationale Museumdag. De openbare discussie, die ook op het parlementaire televisiekanaal DPR TV werd uitgezonden, ging over het DPR museum als brug tussen parlement en bevolking. Max Meijer was door de Indonesische Museumvereniging AMI gevraagd om als extern deskundige zitting te nemen in het forum, dat verder bestond uit de heer Putu Supadma Rudana (Parlementslid) en dr. Ali Akbar (Hoofd van de sectie cultuurgeschiedenis van de Universitas Indonesia). De bijeenkomst werd bijgewoond door een ca 100-koppig publiek, merendeels museumprofessionals uit Jakarta. (foto: Max Meijer en Petra Timmer in de grote assembly hall van het Indonesische Parlement)

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 10 april 2019
Strategiesessies en advies


Deze maand is TiMe Amsterdam betrokken bij een aantal strategietrajecten van verschillende musea. Deels hebben deze te maken met de aanloop naar de cultuurplanperiode 2021-2024.
Hoewel de opdrachten elk inhoudelijk verschillen en ook de aanpak (maatwerk) varieert, gaat het in alle gevallen om het begeleiden van ontwikkeltrajecten waarbij revisie van missie en visie en de positionering op langere termijn aan de orde is. In alle gevallen betreft het een traject waarbij ontwikkeling van een intern gedragen visie onderdeel is van de opdracht.
Opdrachtgevers zijn o.a.: Museum Slot Loevestein, het Maritiem Museum Rotterdam en het Museon te Den Haag. Voor het laatsgenoemde advies wordt samengewerkt met Riemer Knoop, Gordion Advies, Amsterdam.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 maart 2019
Advies Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht afgrond


Op 21 maart zijn, tijdens een sessie met de voltallige Raad van Toezicht, de adviewerkzaamheden ten behoeve van het Nationaal Onderwijsmuseum afgerond. Eind vorig jaar vroeg de Raad aan TiMe Amsterdam om een scan uit te voeren ten behoeve van de toekomstige positionering van het museum, in relatie tot het functieprofiel van de per 2019 te vervullen directiefunctie. De rapportage bevatte een analyse en 12 strategische en operationele  aandachtspunten. De Raad gaf bij monde van voorzitter Toine Maes aan met instemming en grote tevredenheid kennis te hebben genomen van de reultaten van de scan. Inmiddels is door de Raad van Toezicht besloten om Petra Reijnhoudt te benoemen als directeur/bestuurder van het museum.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 21 maart 2019
Museumvisie Maartnummer Ti
Me Amsterdam aan het woord...

 MVMAART

In het vakblad Museumvisie van maart: een kort interview in de rubriek 'lastige vragen' met Max Meijer. Daarin worden vragen gesteld aan de hand van tegenstellingen rond prikkelende kwesties. Het nummer is tevens het laatste dat op papier verschijnt. Na ruim 40 jaargangen heeft de uitgever (De Museumvereniging) besloten om de papieren versie in te wisselen voor digitale kanalen.
____________________________________________________________________________________

Nieuws 21 februari 2019
Publicatie Nederland - Bauhaus

BOEK


Museum Boijmans Van Beuningen heeft onlangs de publicatie Nederland - Bauhaus, pioniers van een nieuwe wereld uitgebracht. Petra Timmer (TiMe Amsterdam) leverde hieraan een bijdrage met een artikel over het 'Bauhaus-gehalte' van het warenhuis Metz & Co.
Het boek is gerelateerd aan de gelijknamige grote overzichtstentoonstelling, waarin Metz & Co als belangrijke invloedsfeer een eigen plek heeft. De tentoonstelling werd op 8 februari geopend en is te zien tot 26 mei, waarna Boijmans voor zeven jaar dicht gaat voor een grootscheepse verbouwing. Bernard Hulsman recenseerde de tentoonstelling - een initiatief van Boijmans-conservator Mienke Simon Thomas - in NRC Hansdelsblad (13 februari) en waardeerde deze met vijf bullets, de hoogst haalbare score.
Nederland - Bauhaus, pioniers van een nieuwe wereld, ISBN 978-90-6918-309-1
Netherlands - Bauhaus, pioneers of a new world, ISBN 978-90-6918-310-7
beide € 34,95, verkrijgbaar o.a. via de webshop van Boijmans Van Beuningen.
______________________________________________________________________________________

Nieuws 18 februari 2019
Haalbaarheidsonderzoek Bruikleenverstrekking Monet

TiMe Amsterdam (Petra Timmer) heeft het haalbaarheidsonderzoek naar de bereidwilligheid van 24 eigenaren van 'Zaanse' Monetschilderijen om hun werk uit te lenen aan het Zaans Museum afgerond. Het rapport is op 15 februari aan het museum geleverd. Het onderzoeksresultaat is zeer gunstig. Alle eigenaren reageerden positief op het plan. Men ziet het als een unieke kans om de 25 (inclusief het eigen werk van het Zaans Museum) samen te brengen op de plek waar ze zijn ontstaan. Het is de bedoeling dat dit in 2024 tijdens het Zaanse Monetjaar gaat gebeuren. Foto: Zaans Museum. Claude Monet, De Voorzaan en de Westerhem, 1871, Collectie Zaans Museum.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 04 februari 2019
Presentatie toekomst Arsenaal aan college en gemeenteraal Den Briel

 Raad

Op dinsdagavond 29 januari heeft TiMe Amsterdam het onderzoek naar de toekomst van twee gemeentelijke monumenten toegelicht in een plenaire bijeenkomst van de gemeenteraad en het volltagige college van B&W van Den Briel. Op verzoek van Wethouder Andre Schoon, werd het eerder vorige jaar opgeleverde rapport voro herontwikkeling van het Aresnaal en de aanpalende Infirmerie besproken, waardij de conclusies van TiMe Amsterdam en samenwerkingspartner LAgroup centraal stond. Inmiddels heeft de gemeende op basis van vier aangegeven scenario's een openbare oproep doen uitgaan aan partijen voor het indienen van levensvatbare plannen. De rapportage van TiMe en LAgroup is daarbij onderlegger. Meer informatie: www.brielle.nl/arsenaal

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 18 december 2018
Succesvol Sino-Dutch Museum seminar in Beijing

China


Op 12 december was Max Meijer een van de drie Nederlandse sprekers op een studiedag over publieksbereik van musea in China. De studiedag was georganiseerd door het National Art Museum of China (NAMOC) waar deze ook plaats vond. Medeorganisator en initiator was de Nederlandse Ambassade in Beijing. Bijdragen werden geleverd door Annemies Broekgaarden (Rijksmuseum), Marc Pil (Reinwardt Academie) en Max Meijer, die ook de lezing van Riemer Knoop verzorgde, die op het laatste moment was verhinderd. Welkomst speeches werden bij de opening gegeven door NAMOC-directeur Wu Weishan en de Nederlandse Cultureel Attaché Bart Hofstede.  Volgens de Chinese deelnemers, ruim 60 museumdirecteuren vanuit het gehele land, was de studiedag een groot succes en een eye opener op weg naar een meer audience oriented approach. Hoewel de grote nationale musea grote bezoekersaantallen trekken, is er behoefte aan meer en verdiepende publieksbegeleiding. Het Rijksmuseum werd besproken als best practice van een succesvolle omslag van een klassiek collectiegericht museum naar een audience focused museum dat het publiek en de educatieve missie centraal stelt bij alle strategische keuzen.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 5 december 2018 
Vierdaagse capacity building training in Jakarta van start


 JAK18

Gisteren is in Jakarta de training gericht op marketing en 'audience development' in Indonesische musea van start gegaan. Deze training is georganiseerd door de ministeries van Cultuur en Onderwijs in Indonesië en Nederland. De RCE en de Reinwardt Academie zijn de uitvoerende partners en TiMe Amsterdam is als lecturer aangetrokken. De trainingsdagen vinden onder meer plaats in het Nationaal Museum van Indonesië, het Histosrisch Museum van Jakarta en twee bank- en geldmusea, resp. Museum Bank Indonesia en Museum Bank Mandiri. Max Meijer verzorgt lectures over marketng principles en over de internationale toerist als doelgroep.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 september 2018
Verkenning samenwerking nieuw maritiem museum Jakarta

B15

In opdracht van een Nederlandse opdrachtgever heeft TiMe Amsterdam op 19 september jl. een bezoek gebracht aan de directie van de Indonesian Port Corporations (IPC) in Tanjung Priok (de zeehaven van Jakarta). Deze organisatie die verantwoordelijk is voor alle Indonesische zeehavens zal binnenkort een museum openen in het voormalige hoofdkantoor te Tanjung Priok. Dit museum moet uitgroeien tot een kenniscentrum en publieksattractie met het narratief van maritieme handel in Indonesië in verleden, heden en toekomst als onderwerp.
Omdat een deel van deze geschiedenis en het ontstaan van de Indonesische zeehavens nauw samenhangt met het gedeelde koloniale verleden, zoekt IPC samenwerking met partners in Nederland. Deze samenwerking Is gericht op kennisuitwisseling en mogelijke museale samenwerking. TiMe Amsterdam is gevraagd daarbij een intermediaire en verkennende rol te vervullen. De Nederlandse opdrachtgever heeft het rapport inmiddels in dank aanvaard.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
Strategische visie Dordrechts Museum

De directie van het Dordrechts Museum heeft TiMe Amsterdam gevraagd om ondersteuning te leveren bij het opstellen van een strategische visie. Deze strategische visie zal tot stand komen in samenspraak met de besturen van de Vereniging Dordrechts Museum (VDM) en de Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum(BDM).

Na informerende gesprekken met de directie en stakeholders uit bovengenoemde kringen zal een synthesedocument worden opgesteld. Dit vormt de agenda voor een rondetafel met betrokkenen en eventuele verdere gesprekken. Daarna zal TiMe een einddocument en advies opstellen. De afronding hiervan wordt verwacht in het najaar van 2018.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
SWOT en advies Njana Tilem Museum, Mas-Ubud, Bali

 B16

Het Njana Tilem Museum is gewijd aan het werk van de Balinese meester houtsnijders Ida Bagus Njana 1912 -1980) en Ida Bagus Tilem (1936-1993) (vader en zoon). Hun werk is Balinees qua stijl en onderwerpen, maar er is duidelijk een invloed te zien van Westerse kunst, met name Art Deco. Njana en Tilem woonden en werkten in het dorp Mas bij Ubud, waar nu het museum is gevestigd.

H
et museum is in 2011 opgericht door de twee zonen van Tilem, I. B. Gede Ary Purnama en I. B. Alit Suryadi, om de droom van hun overleden vader waar te maken: Een droom die ontstond in 1964 in New York, toen Tilem was uitgenodigd om Indonesië te vertegenwoordigen op de Wereldtentoonstelling. De New Yorkse musea inspireerden hem om een eigen museum over Balinees houtsnijwerk op te richten, met zijn werk en dat van zijn vader als kern.

Het museum ligt in een parkachtige omgeving en wordt namens de familie beheerd door Alit Suryadi, ondersteund door een kleine staf.

Wim Straver, een Nederlander met een bijzondere interesse in en kennis van Balinees houtsnijwerk, bezocht het museum in 2017 en was onder de indruk van de kwaliteit van het werk van Njana en Tilem en de professionele opzet van het museum. Niettemin vond hij dat het museum wat zou kunnen hebben aan professioneel advies, aangezien de bezoekerscijfers ver achterblijven bij de kwaliteit van dit museum en de ligging vlakbij het belangrijkste artistieke centrum van Bali, Ubud. Via Ruben Smit (Reinwardt Academie) werd TiMe Amsterdam benaderd.

Op 10 mei 2018 bezochten Max Meijer en Petra Timmer het museum en spraken met Alit Suryadi. In juli verscheen het rapport met eerste indrukken en een voorstel voor eerste stappen naar verdere verbetering. Het kan het uitgangspunt vormen voor het ontwikkelen van een businesscase en startpunt voor een integrale aanpak.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
Haalbaarheidsonderzoek internationale bruiklenen Monet tentoonstelling

B11

Het Zaans Museum heeft de ambitie een grote tentoonstelling te wijden aan de Zaanse werken van Claude Monet. Deze verbleef in de zomer van 1871 vier maanden in Zaandam en de Zaanstreek. Hij maakte er maar liefst 25 schilderijen, een even sfeervolle als treffende serie die een eigen plaats inneemt in het oeuvre van de grote Franse impressionist. Wat hij weergaf was het archetypische Hollandse landschap met molens, zeilschepen en de typische gekleurde Zaanse houten huizen, het beeld dat iedere buitenlander van Nederland heeft. Monet heeft met deze Zaanse serie dat beeld van Holland mede gecreëerd.

In deze tentoonstelling zullen voor het eerst deze werken als groep worden herenigd en bekeken kunnen worden. Bovendien komen ze voor het eerst terug op hun plek van ontstaan, waar nog steeds valt te zien wat Monet zag in 1871.

Het Zaans Museum heeft TiMe Amsterdam (Petra Timmer) gevraagd om leiding te geven aan een haalbaarheidsonderzoek naar de verkrijging van de internationale bruiklenen, en daarvoor een strategisch plan te ontwikkelen. De 25 werken en negen tekeningen bevinden zich in museale en particuliere collecties over de hele wereld. Dit haalbaarheidsonderzoek is een vervolg op het Concept Plan van Aanpak Zaans Monet Programma van BMC Advies BV aan het Zaans Museum en de Gemeente Zaanstad (mei 2018). Eindrapportage van het bruikleen haalbaarheidsonderzoek is gepland in december 2018.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 8 september 2018
Voortgang interpretive museum planning Galle Fort, Sri Lanka

 1605

Sinds december 2016 is TiMe Amsterdam (Max Meijer) penvoerder voor een consultancy opdracht in Sri Lanka. De Nederlandse ambassade stelt daar begeleidings- en ontwikkelcapaciteit beschikbaar aan de Galle Heritage Foundation, de overheidsinstantie belast met het beheer van Galle Fort, Living Unesco World Heritage Site. De opdracht wordt uitgevoerd door TiMe Amsterdam in samenwerking met Museum Mind (Paul Ariese). Gedurende dit vierde bezoek zijn vooral planning en uitvoering van de eerder geformuleerde publiekspresentaties besproken en op haalbaarheid getoetst. Daartoe zijn met de Galle Heritage Foundation sluitende afspraken gemaakt. Tevens werd met enkele partijen gesproken over een mogelijke verlenging van het project door koppeling aan een conserverings masterplan gefinancierd door de World Bank. En aangestuurd door het Ministry for Southern Development. Op verzoek van de belangrijkste technische universiteit van het land, de University of Moratua, werd op 21 augustus een hoorcollege plus Q&A sessie verzorgd voor alle studenten van de faculteit Architectuur. Deze universiteit is sterk betrokken bij erfgoed ontwikkeling en –planologie. Verwachting is dat later dit jaar nogmaals een bezoek aan Galle wordt afgelegd met het oog op de voortgang van de verschillende deelprojecten.

___________________________________________________________________________________

Nieuws 01 september 2018
Training musea Indonesië in Yogyakarta

 1602

Van 16 – 20 juli vond de aftrap plaats van een driejarige samenwerking tussen Nederland en Indonesië op het terrein van musea en erfgoed. Tot en met 2020 zal jaarlijks in dit kader een aantal trainingen worden verzorgd. De uitvoering berust bij het directoraat Musea en Erfgoed van het Ministerie van Cultuur in Indonesië en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als Nederlandse partij. Deze dienst voert het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed uit. Voor de trainingscyclus is de Reinwardt Academie de uitvoerende partij. TiMe Amsterdam (Max Meijer) is door de Reinwardt Academie als extern trainer ingehuurd. Namens de Reinwardt Academie is de coördinatie in handen van Hasti Tarekat en treedt Riemer Knoop op als trainer.
Gedurende de eerste trainingsweek werd aan dertig museumdirecteuren en dertig stafleden een serie colleges en workshops gegeven over sociale en maatschappelijke externe gerichtheid bij musea. Van Indonesische zijde waren professor Suratman (Universitas Gaja Mada) en professor Kresno Julianto (Universitas Indonesia) als gastdocent betrokken. Inmiddels heeft het Indonesische Ministerie een evaluatie uitgevoerd. Daaruit bleek dat deze eerste training bijzonder goed werd gewaardeerd en dat de aangedragen stof als prikkelend werd ervaren. Dit is bemoedigend omdat de Indonesische musea nog sterk intern en collectie gericht zijn. De training lijkt er dus in geslaagd om een grotere externe oriëntatie als ontwikkelmodel geaccepteerd te krijgen.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 september 2018
Museale verkenning private musea Malakka

1603

Tussen 29 juli en 3 augustus werd een bezoek gebracht aan Malakka (Maleisië). Interesse in deze historische Straits Settlement was tweeledig: enerzijds zijn er overeenkomsten met de opdracht die TiMe uitvoert in Galle Fort Sri Lanka: de effecten van massatoerisme op werelderfgoed locaties. Tevens was de vraag gesteld door een partij in Nederland om het Baba & Nyonya Heritage Museum te bezoeken en met het management van dit museum te kijken of er mogelijkheden zijn tot gezamenlijke reflectie, en het leveren van aanvullende kennis. Vanuit deze achtergrond werd besloten om het bezoek primair te richten op de positie en functie van private musea in het culturele aanbod binnen de stad. Naast privé musea heeft Malakka een dozijn overheidsmusea die alle vanuit het klassieke nation building narratief zijn ingericht. De privé musea laten de stem van de verschillende culturele communities doorklinken. Malakka is immers een melting pot van Chinese, Portugese, Maleisische en andere oorspronkelijke bewoners en settlers. Gesprekken werden onder andere gevoerd met Melissa Chan en Lee Yuen Thien, respectievelijk curator en manager van het Baba & Nyonya Heritage Museum; Jason Tiu, voorzitter van het Malakka Hakka Museum, en met Colin Goh van Heerenstraat 8, het Heritage Center van Malakka. Met de verschillende partijen vindt later nog terugkoppeling plaats. Duidelijk werd dat de carrying capacity van de Unesco World Heritage Zone en de oprukkende urbanisatie in en rond de buffer zone, niet alleen het erfgoed fysiek belasten, maar ook het onderliggende sociale weefsel bedreigen. Deze ontwikkeling van gentrification en commercialisering kan gezien worden als de price of success van werelderfgoed locaties, zonder dat daar nog een adequaat antwoord op is gevonden.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 25 augustus 2018
Assessment en workshop Museum Santa Maria Jakarta

1601

In vervolg op het bezoek van de conservator van het Museum van het convent Santa Maria (Zusters Ursulinen) te Jakarta, Suster Lucia Anggraini, heeft TiMe Amsterdam (Petra Timmer en Max Meijer) op 25 en 26 juli 2018 een tegenbezoek gebracht. Gedurende deze dagen werd een kort assessment uitgevoerd van de huidige museale opstelling en performance. De resultaten daarvan kwamen mede aan de orde tijdens een workshop op de tweede dag, waarbij circa 25 in- en externe stakeholders uitgenodigd waren. Onder effectieve leiding van Piter Edward (beleidsadviseur Australische ambassade) gaf Petra Timmer haar visie op het museum, terwijl Max Meijer een algemene introductie op museum development verzorgde. Hierna volgde een levendige discussie. De dag was volgens de organisatie een belangrijke stap in het traject naar vernieuwing en professionalisering van dit kleine, maar binnen de Indonesische context uiterst relevante museum. De vitaliteit ervan hangt samen met de inbedding in het huidige convent - een conglomeraat van verschillende lagere, middelbare en beroepsonderwijsinstellingen - tegenover het presidentiële paleis in Jakarta. Daar is dit Ursulinen convent sinds 1856 gevestigd, als eerste nonnenklooster in Indonesië, met vertakkingen in heel Indonesië.
TiMe Amsterdam heeft de werkzaamheden in dit kader pro bono verricht.

__________________________________________________________________________________


Nieuws, 25 augustus 2018
Verkennende missie spoorwegerfgoed Indonesië

 1606

Sinds 2011 is TiMe Amsterdam betrokken bij samenwerking tussen Nederland en Indonesië op gebied van spoorwegerfgoed. Onder regie van de RCE werd een aantal missies, workshops en trainingen voltooid in de afgelopen jaren ten behoeve van de erfgoedafdeling van de nationale spoorwegmaatschappij PT Kereta Api. Van 7 – 12 juli waren Max Meijer (TiMe Amsterdam) en Ben de Vries (RCE) in Jakarta, Semarang en Ambarawa om toekomstige samenwerkingswensen in kaart te brengen. Deze betreffen vooral het gebruik van het spoorwegerfgoed, eigen inkomstenvorming en versterking van de publieks experience op de verschillende locaties. Het gaat om het voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (Lawang Sewu) in Semarang, het Indonesisch Spoorwegmuseum in Ambarawa en nog twee sites op Sumatra.
TiMe Amsterdam is gevraagd een voorstel te doen voor mogelijk toekomstige consultancy

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 06 juni 2018
Brainstorm toekomst Museum van de Zusters Ursulinen, Santa Maria, Jakarta

Op 7 februari 1856 arriveerden zeven Zusters Ursulinen uit Sittard per schip in Batavia. Het waren de eerste katholieke nonnen in Indonesië. Datzelfde jaar stichtten zij het klooster annex meisjeskostschool Santa Maria. Het klooster bestaat nog steeds en wordt bewoond door Indonesische Zusters Ursulinen. De kostschool is inmiddels uitgebreid met een management en computer trainingscentrum voor jongeren. In 2011 is in het oudste gebouw het Museum Santa Maria geopend, over de geschiedenis en het dagelijks leven van de Ursulinen in Batavia, ingericht met foto’s, documenten en de oude inventaris van het klooster. Op 26 juli gaan Max Meijer en Petra Timmer (TiMe Amsterdam) op uitnodiging van Suster Lucia erheen, om met de zusters te brainstormen over de toekomst van het museum en het behoud van het historische gebouw. ____________________________________________________________________________________

Nieuws, 27 maart 2018
Brainstorm toekomst Slot Loevestein

Op 15 maart werd op Slot Loevestein een rondetafelgesprek georganiseerd over de (inhoudelijke) koers van de instelling in de komende jaren. Enkele bestuurders, museumdirecteuren en wetenschappers spraken met de directie en de staf van Loevestein over nadere invulling van de strategie. TiMe Amsterdam was gevraagd om deel te nemen. Dit verzoek vloeide voort uit de eerdere opdracht en beoordeling van bedrijfsplannen en BIS-aanvragen van Slot Loevestein.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 maart 2018
Museum 1940-1945 Dordrecht

JEEP

In opdracht van de Gemeente Dordrecht is TiMe Amsterdam een verkenning gestart naar de toekomst van het Museum 1940-1945 in die stad.  De gemeente heeft de wens geuit om tot een nieuw business plan voor dit museum te komen. In dit kader is eerder onderzoek gedaan naar het functioneren van het museum en de collectie, door Erik Somers van het NIOD. TiMe Amsterdam is met een klein team gestart met een verkenning van de feitelijke huidige situatie en het draagvlak voor Museum 1940-1945. Daarbij is een aantal organisatiemodellen verkend en in beeld gebracht. Het adviesrapport is in juni aan de gemeente Dordrecht gepresenteerd die vervolgens samen met het museum tot de keuze voor de  voorkeursvariant zal moeten komen. 
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 06 februari 2018
Opdracht toekomstdocument NEMO

NEMO Science Museum in Amsterdam bezint zich op de toekomst. Onderdeel van het traject is het formuleren van strategische documenten die opties voor de toekomst beschrijven. TiMe Amsterdam is gevraagd om ondersteuning te geven bij het  formuleren van zo'n scenario. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond met de levering van een dcument dat NEMO gaat inzetten bij zijn stakeholdersconsultatie.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 03 februari 2018
Start onderzoek Herbestemming Arsenaal Den Briel

TiMe Amsterdam kreeg van de gemeente Brielle de opdracht om een inventarisatie uit te voeren van mogelijke herbestemmingsopties voor het historische Arsenaal in die stad. Door het vertrek van de bibliotheek naar een nieuw cultuur- en dienstencluster elders in de stad kwam het monument onlangs beschikbaar voor nieuwe functie(s). Ook het naastgelegen voormalige marineziekenhuis, de Infirmerie, wordt in het onderzoek meegenomen. Voor deze opdracht werkten Max Meijer en Petra Timmer (TiMe Amsterdam) samen met Erik Grootscholte van adviesbureau LaGroup. Eind juni werd de eindrapportage opgeleverd en met het College van B&W van Den Briel besproken.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 27 januari 2018
Herontwikkeling vaste presentatie Museum Bronbeek, Arnhem

TiMe Amsterdam en Duinzand Museale Projecten hebben gezamenlijk de pitch gewonnen die het Ministerie van Defensie eind vorig jaar uitschreef voor de herinrichting van Museum Bronbeek in Arnhem. Het museum wil de gehele vaste publiekspresentatie voor de periode 2020-2030 vernieuwen. Een van de redenen is het vertrek van het Indisch Herinneringscentrum - dat mede afzender was van de huidige presentatie 'Het verhaal van Indië' - naar Den Haag. Samen met Duinzand wordt het draagvlak voor de nieuwe presentatie verkend, de inhoudelijke contouren mede bepaald en vertaald in een narratief en concept. Het is de uitdrukkelijke wens  van het museum om zich met inachtneming van zijn eigen positie als Defensiemuseum, nadrukkelijker te profileren als museum van koloniale geschiedenis. (Beeld: De Gelderlander 26 januari 2018)

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 januari 2018
Presentatie interpretive planning Colombo, Sri Lanka

Colombo 2018

Op 13 en 14 december werd in Colombo, Sri Lanka, de tweedaagse conferentie 'Living heritage' gehouden. Deze conferentie werd georganiseerd door een aantal Europese Ambassades in samenwerking met de EU. Max Meijer (TiMe Amsterdam) en Paul Ariese (Museum Mind) werden gevraagd om daar een dubbelpresentatie te geven over hun advieswerk ten behoeve van Werelderfgoedsite Galle. Rode draad in de bijrage was het werken vanuit een overkoepelend narratief als een rode draad voor de ontwikkeling van presentaties op en over de bestaande locatie. Tweede thema was de participatie en empowerment van de locale 'communities'. Juist bij een 'living' erfgoedsite is dit van belang. Niet alleen met het oog op het welzijn en de welvaart van deze gemeenschappen, maar ook om 'eigenaarschap' en daarmee duuraam beheer en behoud te ontwikkelen. Behalve door Ariese en Meijer werden cases gepresenteerd door deskundigen uit Myanmar, India, Sri Lanka, Zwitserland en Frankrijk. Derde spreker uit Nederland was prof. dr. Paul Meurs die de Nederlandse aanpak van adaptive re-use van gebouwen en gebieden toelichtte.
Aansluitend aan de conferentie werd een werksessie met de Galle Heritage Foundation, te Galle (Southern Province) gehouden over de voortgang van het adviestraject. Daarbij werden prioriteiten opgesteld voor het uitvoeringstraject.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 november 2017
Evaluatie federale musea België

Vanaf   is TiMe Amsterdam is betrokken geweest bij de evaluatie en de peer review van een aantal federale musea te Brussel. Vanaf maart 2016 tot en met oktober 2017 werkte TiMe als onderaannemer van het internationale onderzoeksbureau Technopolis dat de federale musea van België evalueerde. Petra Timmer was projectleider voor het onderzoek naarde Koninklijk Musea voor Schone Kunsten. Max Meijer deed dat voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Naast analyses, die verwerkt werden tot een syntheserapport en een zelfevaluatie door de respectievelijke musea, bestond het onderzoek uit een internationale peer review, waarbij TiMe o.a. de teams samenstelde. Vanuit het buitenland namen o.a. directeuren van het Weltmuseum, Wenen, Louvre, Parijs, Victoria and Albert Museum, London, Stedelijk Museum Amsterdam, National Galleries of Scotland en het Centre Pompidou te Parijs deel als peer reviewer.

Op verzoek van Technopolis maakte Max Meijer in mei 2017 ook deel uit van het peer review team van het Koninklijk Museum voor Midden Afrika in Tervuren. De opdrachtgever, het Belgische Federale Agentschap voor Wetenschapsbeleid (BELSPO),  heeft samenvattingen van de evaluatie digitaal gepubliceerd:

Samenvatting Evaluatie KMKG
Samenvatting Evaluatie Koninklijk Museum Midden Afrika


Het is de verwachting dat de Samenvatting van de evaluatie van de Musea voor Schone Kunsten binnenkort ook on-line gepubliceerd zal worden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 21 november 2017
Business Plan Sarawak Museum Campus

De afgelopen maanden is gewerkt aan het schrijven van een Business Plan voor het de nieuwe Sarawak Museum Campus dat op dit moment in Kuching, de hoofdstad van de Maleisische staat Sarawak gebouwd wordt. Op 20 november is het eerste concept met de opdrachtgever in Nederland besproken. Het is de bedoeling dat het document dat de toekomstige organisatie beschrijft, de komende maand wordt afgerond, waarna het in januari in Kuching gepresenteerd wordt.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 18 november 2017
Vervolgopdracht Sri Lanka

De Nederlandse Ambassade in Colombo (Sri Lanka) heeft aan TiMe Amsterdam een vervolgopdracht gegeven voor advies en capacity building t.b.v. de Galle Heritage Foundation.
TiMe treedt op als aannemende partij voor deze opdracht die gezamenlijk wordt uitgevoerd met Museum Mind (Paul Ariese). Start van het project, dat een vervolg is op twee eerdere sessies in het koloniale Fort in Galle, vindt plaats tijdens een bezoek aan Colombo en Galle medio december dit jaar. De werkzaamheden worden vervolgens in 2018 verder uitgerold.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 23 oktober 2017
Second opinion onderzoek Slot Loevestein

Op verzoek van de Raad van Toezicht en de Directie van Slot Loevestein heeft TiMe Amsterdam een second opinion onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond de BIS aanvraag 2017-2020.
Het slot wordt gesubsidieerd in het kader van de Erfgoedwet, en wenste voor de programmering  ook subsidie uit de BIS. De Raad voor Cultuur beoordeelde tot drie keer toe de ingediende bedrijfsplannen als negatief en adviseerde om Slot Loevestein niet in de BIS op te nemen. TiMe Amsterdam analyseerde de aanvragen en de wijze waarop deze door de RvC achtereenvolgens werden beoordeeld. 
Dit onderzoek leidde tot een rapport aan Slot Loevestein dat RvT en Directie inzicht geeft in de eigen effectiviteit in achterliggende aanvraagprocedure(s) en hoe op korte termijn met de conclusies om te gaan en welke lessen daaruit voor de toekomst geleerd kunnen worden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 02 oktober 2017
Dag van de Indische Herinnering Den Haag


Op 29 september vond in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de eerste 'Dag van de Indische Herinnering' plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Indisch Herinneringscentrum dat binnenkort van Arnhem naar Den Haag verhuist. Tijdens de dag werd aandacht besteed aan nieuwe manieren waarop de - veelal biografische -  herinnering van Nederlanders met een band met Indonesië gestalte krijgt. Het thema van de dag werd ingeleid door prof. dr. Remco Raben, hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuurgeschiedenis en literatuur aan de UvA. Als Key Note Speaker trad de Indonesische auteur Leila S. Chudori op, gevolgd door Pamela Pattynama. De dag werd gemodereerd door Wim Manuhutu die onder andere Nederlandse kunstenaars met een Indonesische achtergrond bevroeg over hun herinneringenwebsitegselementen in hun werk.
Max Meijer maakte deel uit van het organisatiecomité dat door het Indisch herinneringscentrum was geformeerd voor de organisatie van deze dag die om te twee jaar gehouden wordt.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 juli 2017
Succesvolle workshops in Galle, Sri Lanka

SL GROEP

Op verzoek van de Nederlandse Ambassade in Colombo verzorgde TiMe Amsterdam samen met Museum Mind (Paul Ariese) van 4 t/m 6 juli workshops over 'interpretive museum development' in Fort Galle (Unesco World Heritage Site). De workshop werd door ca. 25 erfgoedprofessionals en stakeholders gevolgd. Op verzoek van de Galle Heritage Foundation wordt nu nagedacht over een vervolgtraject.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 juni 2017
Deelname Peer Review Afrika Museum Tervuren, België

Tervuren

Op 30 en 31 mei j.l. nam Max Meijer (TiMe Amsterdam) deel aan een internationale peer review van het Afrika Museum in Tervuren. Het betrof de beoordeling van de museale (publieks) functie van dit museum, dat thans in afwachting is van heropening na een volledige herinrichting en uitbreiding.
De peer review vond plaats in opdracht van het Belgische federale wetenschapsagentschap Belspo.
Ti
Me Amsterdan was gevraagd om deel te nemen door Technopolis-Group, Amsterdam, de uitvoerder van evaluaties van alle federale weteschappelijke instellingen in  België.
Het is de verwachting dat het Afrika Museum (voorheen Koninlijk Museum van Midden-Afrika) in 2018 heropent.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 07 mei 2017
Beleidsplan Museum Hilversum

Samenhangend met de gemeentelijk evaluatie levert Museum Hilversum deze maand een beleidsplan voor de periode 2018-2022. De ambites van dit in 2013 verzelfstandigde museum - zijn daar in uitgewerkt. TiMe Amsterdam is gevraagd om de bestaande tekst aan te scherpen, zowel inhoudelijk, wat argumentatie betreft en eindredactioneel. Het mag met recht een haastklus genoemd worden want de feitelijke werkzaamheden, inclusief toetsende gesprekken met museum, gemeente Hilversum, Beeld en Geluid en Bibliotheek Hilversum werden binnen 10 dagen afgerond.
Een vitale toekomst als compact netwerkmuseum dat zich geheel richt op positionering conform het profiel van Hilversum Mediastad ligt in het verschiet. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn daarbij cruciaal.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 10 april 2017
Publicatie Pierre Janssen verschenen

BOEK PIERRE

Op 8 april is in het Museum Arnhem en het Stedelijk Museum Schiedam de dubbeltentoonstelling Pierre Janssen In de Greep van de Kunst, geopend. Bij die gelegenheden werd ook de biografie van de hand van Petra Timmer gepresenteerd. Het boek, getiteld Pierre Janssen - journalist / tv-presentator / museumdirecteur / kunstverteller, is verschenen bij uitgeverij Scriptum, Schiedam (ISBN 978 94 5319 1173) en kost 22,50. Het is verkrijgbaar bij de boekhandel of kan besteld worden bij TiMe Amsterdam. Het wordt dan opgestuurd vergezeld van een factuur voor het boek en de portokosten (22,50 + 6,95 voor verzending binnen Nederland). Bestellen kan door het zenden van een e-mail met daarin het adres en het aantal exemplaren aan (foto: Petra signeert boek in Schiedam)

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 17 maart 2017
Pierre Janssen: tentoonstellingen, biografie en documentaires rond project Ti
Me AMsterdam

 Pierre

In april 2017 wordt in twee Nederlandse musea en op tv, aandacht besteed aan Pierre Janssen (1926-2007). Janssen was respectievelijk directeur van het Stedelijk Museum Schiedam en het Gemeentemuseum Arnhem (thans Museum Arnhem). Op beide locaties voerde hij een opvallend en verneuwend publieksbeleid. Landelijke bekendhied verwierf hij vooral met het televisieprogramma Kunstgrepen, onder regie van Leen Timp. De AVRO zond dit programma - dat op hoogtijdagen 2 miljoen kijkers trok - met tussenpozen uit in de periode 1959-1975. Enkele jaren geleden nam TiMe Amsterdam het initiatief om een professionele biografie van Janssen te schrijven. Deze verschijnt - van de hand van Petra Timmer - op 8 april 2017 onder de titel Pierre Janssen, journalist/tv-presentator/museumdirecteur/kunstverteller bij uitgeverij Scriptum, Schiedam. Op die dag wordt zowel in Schiedam als in Arnhem een dubbeltentoonstelling met de titel 'In de greep van de kunst'  geopend. Beide tentoonstellingen zijn geheel gewijd aan het gedachtegoed en de betekenis van 'kunstverteller' Janssen. Petra Timmer (TiMe Amsterdam) leverde adviezen voor de presentatie in Schiedam en trad tevens op als gastconservator in Museum Arnhem. 

Eveneens op, 8 april, wijdt het Televisieprogramma Andere Tijden 's avonds een uitzending aan Janssen. Op 5 juni wordt de documentaire Pierre Janssen In de greep van de kunst uitgezonden door de AVRO. Documentairemaker en vormgever Lex Reitsma - die ook beide tentoonstellingen ontwerpt - produceerde deze ter gelegenheid van de verschijning van het boek. Deze documentaire zal ook op beide tentoonstellingslocaties te zien zijn.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 maart 2017
Collectie Palmhoutwrak Texel

Samen met Birgitta Fijen heeft TiMe Amsterdam de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de beste locatie voor toekomstige presentatie van een maritiem-atcheologisch vondstencomplex. Het betreft de vondsten uit het wrak Burgzand Noord 17, lokaal ook bekend als het 'Palmhoutwrak'. De provincie Noord-Holland heeft als eigenaar van het ensemble de vraag gesteld waar dit ensemble, gelet op de museale context en het narratief, op zijn plaats zou zijn. Het ensemble kreeg vorig jaar landelijke bekendheid vanwege de aangetroffen textilia, waaronder een vrijwel gave 17e-eeuwse japon. De bevindingen worden volgende week aan de opdrachtgever aangeboden.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 02 november 2016
Bedrijfsplan Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Op verzoek van de directie van Nationaal Monument Kamp Amersfoort (NMKA) werd eerder deze maand het meerjarenbedrijfsplan voor deze organisatie opgeleverd. Het plan moet een belangrijke onderlegger vormen voor de financiering van de herontwikkelingsplannen van het herinneringscentrum. De werkzaamheden werden in een gelegenheidcombinatie met Lagroup uitgevoerd onder regie van TiMe Amsterdam.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 30 november 2016
Bezoek Suriname

para

Van 29 oktober tot 5 november is een veldverkenning en draagvlakonderzoek verricht in Suriname. Doel van de missie was het onderzoeken van haalbaarheid van de vestiging van een museale presentatie op een van de plantages aan de Commewijnerivier, in opdracht van een particuliere partij. In Suriname werden de belangrijkste musea bezocht, alsmede gesprekken gevoerd met 15 stakeholders. Het betrof vertegenwoordigers van uiteenlopende private en publieke partijen en communities.
Inmiddels is een tussenrapportage opgeleverd. Het is nu aan de opdrachtgever om te besluiten of er een vervolg komt en hoe, bij een positief besluit, het concept nader wordt ingevuld. Naast het draagvlak is ook gekeken naar mogelijke ondersteuning en de toegevoegde waarde van een museale presentatie voor de economisch-toeristische ontwikkeling van Commewijne en de aanvullende rol t.a.v. het nationale narratief zoals dat elders in Suriname wordt gepresenteerd.
(Foto, Max Meijer tijdens zijn bezoek aan Minister Andy Rusland van Toersime, Communicatie en Transport)

____________________________________________________________________________________
 

Nieuws, 27 september 2016
Overdracht projectsecretariaat musea en herinneringscentra WO2

Sinds juni 2012 vervulde TiMe Amsterdam, Max Meijer, het projectsecretariaat van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45. In die hoedanigheid was hij de eerste ‘medewerker’ van het toen net opgerichte samenwerkingsverband van 9 Nederlandse WO2-musea en herinneringscentra. Inmiddels is de SMH 40-45 in een nieuwe fase beland. Het aantal participerende instellingen groeide naar 13 en de stichting werd een van de schragende organisaties binnen het overleg- en samenwerkingsnetwerk Platform WO2, dat naast de SMH bestaat uit het NIOD, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Oorlogsgravenstichting, het Ministerie van VWS, het vfonds en de Liberation Route Europe. Met deze groei van omvang en taken van de SMH nam de behoefte aan ureninzet en functieverbreding toe. Naar aanleiding van de vererende vraag van het bestuur tot continuering, is besloten daar niet voor te kiezen. Een structurele inzet van meer dan 2 dagen per week voor één organisatie zou voor TiMe Amsterdam een te groot urenbeslag betekenen. Dit zou ten koste gaan van mogelijke inzet t.b.v. andere projectmatige opdrachtgevers, terwijl het TiMe Amsterdam team juist aan die diversiteit kracht, kennis en werkplezier ontleent. Met ingang van september is het projectsecretariaat voor de SMH 40-45 dan ook gestaakt en zijn alle SMH-taken met genoegen en groot vertrouwen overgedragen aan Annette Schautt in de functie van Programmadirecteur. Max Meijer zal binnen de WO2-erfgoedsector wel op projectbasis als onafhankelijk adviseur actief blijven. Uiteraard blijft ook de inzet voor musea- en erfgoedinstellingen in binnen- en buitenland ongewijzigd, evenals de vertrouwde samenstelling
van TiMe Amsterdam.
____________________________________________________________________________________


Nieuws, 22 september 2016
Business Plan Serawak Museum, Borneo

Begin Augustus heeft Max Meijer een bezoek gebracht aan Kuching (Provincie Sarawak, Borneo, Maleisië). Het bezoek vond plaats op verzoek van Hans van de Bunte, projectdirecteur van het Sarawak Museum Campus Project. Tijdens het bezoek werd met de directie van het Sarawak Museum gesproken over het toekomstige business model van het nieuwe museum. Inmiddels heeft TiMe Amsterdam het verzoek gekregen om de komende maanden mee te werken aan de ontwikkeling van het nieuwe business model.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 16 juni 2016
Kunstenplanaanvragen positief gehonoreerd

Begin dit jaar rondde TiMe Amsterdam de kunstenplanaavraag voor twee instellingen af.
Voor de BIS was dit de aanvraag van Marres in Maastricht en voor het Amsterdamse Kunstenplan de aanvraag van het Stedelijk Museum.

Inmiddels zijn de adviezen van resp. Raad voor Cultuur en Amsterdamse Kunstraad uitgebracht.
Marres wordt volledig gehonoreerd op basis van de ingediende aanvraag, het Stedelijk Museum krijgt op basis van de aanvraag €300.000 meer dan in de afgelopen kunstenplanperiode. In totaal gaat het om resp. €530.000 en €11.900.000.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 17 april 2016
Toekomstscenario's Japanmuseum Von Sieboldhuis Leiden

Het Japanmuseum Von Sieboldhuis in Leiden, zal vanaf 2018 minder subsidie gaan ontvangen. Het museum bezint zich thans op scenario's om dat verlies op te vangen. Adviesbureau Lagroup heeft daartoe een eerste verkenning gedaan en is gevraagd een aantal opties uit te werken. TiMe Amsterdam is door Lagroup gevraagd om mee te doen aan dit vervolgtraject en specifieke museale kennis te leveren. Het project is recent gestart en het is de bedoeling dat de nadere uitwerking voro de zomer aan de Raad van Toezicht worden aangeboden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 april 2016
Evaluatie Belgische  Federale Musea Brussel

TiMe Amsterdam werkt mee aan de evaluatie van twee federale musea in België. In de periode maart 2016-maart 2017 worden de wetenschappelijke instellingen van België die qua wetenschappelijke taken onder regie van de (rijks) wetenschapsdienst BELSPO ressorteren, formatief geëvalueerd. Ook het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis behoren hier toe. Kern van het onderzoek is een zelfevaluatie en een peer review. Het internationale onderzoeksbureau Technopolis-Group heeft de opdracht verworven en TiMe Amsterdam gevraagd specifiek museale kennis te leveren en als projectleider de beide trajecten in genoemde musea aan te sturen. Petra Timmer treedt daarbij als projectleider voor Schone Kunsten en Max Mijer voor Kunst en Geschiedenis. Met ca. 80 adviesdagen is het een van de grootste opdrachten van de afgelopen tijd.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 14 maart 2016
Column Koloniaal Erfgoed in Monumenten, tijdschrift voor cultureel erfgoed

MON

Max Meijer schreef op verzoek van de redactie van Monumenten in het themanummer 'Over de grens' (maart 2016) een column over koloniaal erfgoed. Focus is het onderscheid tussen publieke en private musea in Indonesië tegen de achtergrond van het (post)koloniale discours. De tekst van de column is hier te vinden: Koloniaal Erfgoed
____________________________________________________________________________________
 
Nieuws, 27 januari 2016
Kunstenplanaanvragen afgerond

De afgelopen maanden was TiMe Amsterdam betrokken bij het formuleren en redigeren van de kunstenplanaanvragen van een aantal museale instellingen. Volgende week verloopt de indieningstermijn. De werkzaamheden zijn dan ook deze week afgerond.
Voor Marres Huis voor Kunst en Cultuur in Maastricht werd de aanvraag in verschillende fasen geredigeerd. Het betrof hier een aanvraag voor de Basis Infrastructuur van het Ministerie van OCW.
Het Stedelijk Museum Amsterdam vroeg om input, redactionele bijstand, beoordeling van initiële teksten en aansluiting op de inrichtingseisen voor het Kunstenplan van de Gemeente Amsterdam.
Ook werd een aantal malen met de directie overleg gevoerd over strategische keuzes en visie.
Tenslotte werd - in hoedanigheid van bestuurslid - de gemeenschappelijke aanvraag van het Amsterdam Museum, Bijbels Museum en Museum Ons' Lieve Heer op Solder kritisch doorgenomen en trad Max Meijer op als voorzitter van een gemeenschappelijke vergadering op 25 januari van de resp. Raad van Toezicht en besturen van deze musea. Daarbij werd de toekomstige samenwerking en directiestructuur besproken.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 18 december 2015
Training Unesco Jakarta Office

Borobudur

Van 9 tot 20 november werd in Indonesië het tweede deel van een cross culturele training verzorgd. De eerste week trad Max Meijer op als trainer gedurende een vijfdaagse wokshop  in Magelang (Borobu

TiMe Amsterdam nieuws

Hier vindt u informatie over recente activiteiten en opdrachten.
Een kort overzicht van alle opdrachten is te vinden in de Portfolio.
Nieuws dat niet meer zo nieuw is staat in het Archief.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 12 mei 2020
Ambitiedocument Museum Prinsenhof Delft

PD

De Gemeente Delft heeft een breed traject gestart inzake de herontwikkeling en verbouwing van het (gemeentelijke) Museum het Prinsenhof in die stad. Dadat eer eerder traject waarbij de gebouw- en geboedsvisie van Evelyn Merkx centraal stond werd stilgelegd wordt sinds maart jl. aan nieuwe planontwikkeling gewerkt. TiMe Amsterdam heeft daarbij de opdracht gekregen om de inhoudelijke en programmatische ambties te vertaken in een ondernemingsplan dat de eerte vier jaar na realisatie van de (ver)nieuwbouw en herinrichting zal beslaan. Voor deze opdracht wordt samengewerkt met Erik Grootscholte en ook afstemming gezocht met verschillende andere teams die bij de voorbereidingen betrokken zijn.  Het document van TiMe Amsterdam moet deze zomer gereed komen. De daadwerkelijke uitvorieng van de plannen zal - afhankelijk van het verkoop van het voorbereidingstraject - nog enkele jaren duren.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 29 april 2020
Opdracht Kröller Müller-Museum

KM

Het Kröller-Müller Museum heeft en strategisch plan voor de toekomst opgesteld. TiMe Amsterdam heeft de opdracht gekregen om het interne concept te bevragen, aan te scherpen en te redigeren ter voorbereiding van extern gebruik van de teksten. De komende twee maanden wordt deze opdracht 'op afstand' uitgevoerd.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 maart 2020
Corona Virus  (Covid 19)

 CORONA

De maatregelen in verband met de uitbraak van het Corona Virus hebben ons en onze relaties op tal van ingrijpende wijzen geraakt. Uiteraard conformeren wij ons aan de richtlijnen van de overheid. We continueren onze werkzaamheden op een wijze die verantwoord is voor ons, onze relaties en onze medemens.

Dat betekent dat TiMe Amsterdam tot nader order:
- Via telefoon en e-mail normaal bereikbaar is.
- Werkzaamheden in overleg met opdrachtgevers aanpast aan de omstandigheden,
- Overleg met opdrachtgevers of anderszins een op een of in groeps-conference calls via Skype, 
  Facetime, Whatsap, Zoom, Microsoft Teams,  of telefoon plaatsvindt.

Wij hopen - ongetwijfeld met u - dat de situatie zo snel als mogelijk weer kan worden genormaliseerd, en spreken die hoop uit met het grootste respect voor allen die daar concreet aan werken en medeleven met de direct getroffenen van Covid 19.

Met vriendelijke groet, Petra Timmer & Max Meijer
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 25 december 2019
Nieuwjaarswensen!

 2020
____________________________________________________________________________________


Nieuws, 07 december 2019
Indië Next, de dynamiek van de herinnering

Elke twee jaar organiseert het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag de studie(mid)dag Indië Next. Het betreft de opvolger van de eerder zogenoemde Gebaar Lezing. Dit jaar lag de nadruk op de dynamiek van de herinnering. De herinnering aan ons koloniale verleden, vanuit verschillende standpunten, vanuit Indonesië, vanuit Nederland en vanuit verschillende domeinen, zoals literatuur, design, beeldende kunst, podiumkunsten etc. Altijd is er een bijondere key note speaker uit Indonesië en dit jaar was dat de auteur Iksana Banu. Max Meijer maakt deel uit van het organiserend comité en was dit jaar gevraagd zitting te nemen in een panel dat zich over de dynamiek van de (museale) herinnering boog. Mede-panelleden waren Sasiah Boonstra en Amanda Pinatih, en als moderator trad Noraly Beyer op.

Indie Next
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 10 oktober 2019
Onderzoek naar nieuw museumconcept

Dom

I
n opdracht van de Samenwerkende Utrechtse Musea (SUM) doet TiMe Amsterdam onderzoek naar een mogelijk museumconcept voor een stadshistorisch museum 'nieuwe stijl'. Het gaat om het verkennen van comcepten, content, narratieven, draagvlak en organisatievormen voor een decentrale presentatie waarbinnen het aanbod van musea, het archief en andere erfgoedinstellingen en partners kan worden verbonden. Op dit moment is fase 2 van het onderzoek in uitvoering, waarbij met ca. 20 instellingen en stakeholders wordt gesproken. In december worden de eerste bevindingen aan het bestuur van het SUM aangeboden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 06 augustus 2019
Bezoek aan Kuching, Maleisië

helm

T
ussen 18 en 20 augustus is een kort bezoek gebracht aan het Sarawak Museum Complex in Kuching in de Maleisische deelstaat Sarawak. Onder deze naam nadert de bouw van het grootste museum van Maleisië en een van de grootste van Azië zijn voltooiïng. Hans van de Bunte, project-directeur van de bouw van het complex en de daarmee samenhangende renovatie en restauratie van een aantal 19de- eeuwse museumgebouwen die ook deel van het complex uitmaken, verzorgde een uitgebreide hard hat rondleiding. TiMe Amsterdam was eerder betrokken bij het project, waartoe een business- en formatieplan voor de toekomstige organisatie werd geleverd ten behoeve van het departement van nationale musea van Sarawak.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 05 augustus 2019
Adviesrapporten Galle World Heritage Site gepresenteerd

COL

Op zaterdag 13 juli is in de Nederlandse Ambassade te Colombo (Sri Lanka) het adviesrapport voor de museale versterking van de vestingplaats Galle aangeboden. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de residentie van de vertrekkende Nederlandse ambassadeur H.E.  Joanne Doornewaard. Paul Ariese (Museum Mind) en Max Meijer (TiMe Amsterdam) presenteerden de gebundelde adviezen aan de ambassadeur en de voorzitter van de Galle Heritage Foundation. De bundel bevat alle adviezen die Museum Mind en TiMe als consortium sinds 2017 formuleerden. Zowel de ambassadeur als de GHF voorzitter spraken hun dank uit, vergezeld van de hoop dat de komende jaren de uitvoering verder ter hand kan worden genomen. Alle betrokkenen gaven ook aan te hopen dat de vertraging die is opgelopen door de politieke situatie en de recente terroristische aanslagen in het land, snel teniet kan worden gedaan, nu de stabiliteit in Sri Lanka weer verzekerd lijkt.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 20 juni 2019
Strategiesessie NEMO

Science Museum NEMO werkt permanent aan vernieuwing en productontwikkeling. In het kader van het Strategisch Plan 2020-2025, is TiMe Amsterdam gevraagd om op 25 juni een strategiedag te modereren. Het programma van de dag werd ontwikkeld met het management van NEMO en bestond uit een aantal workshops,  een serie korte state of the art lezingen over relevante trends en reflectie op de planontwikkeling. Aan de strategiedag namen 20 stafmedewerkers van NEMO deel. Max Meijer trad op als moderator.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 juni 2019
Key Note Speech Intermational Museum Day 2019 Jakarta

AMI

Op uitnodiging van de Asosiasi Museum Indonesia DKI Jakarta, de afdeling Jakarta van de Indonesische Museumvereniging, verzorgde TiMe Amsterdam (Max Meijer) op 18 mei een lezing over het thema van de Museumdag. Het door ICOM gekozen thema was dit jaar 'Museums as Cultural Hubs, the future of tradition'. Dit thema werd geïntroduceerd als mogelijk model voor musea in Indonesië. Musea aldaar kenmerken zich door sterke lokale binding, grote afstanden en verbindingen met aanpalende domeinen als economie, toerisme, religie en spiritualiteit en creatieve industrie. Juist dergelijke verbindingen zijn aan de orde bij het idee van musea als culturele 'hubs'.
De komende tijd gaat de AMI/DKI in eigen kring verder onderzoeken of het model een wenkend perspectief biedt.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 april 2019
Paneldiscussie Huis van Afgevaardigden Indonesië, Jakarta

DPR

Op 15 mei organiseerde de DPR RI (Het Huis van Afgevaardigden van het Indonesische Parlement) een forumdiscussie naar aanleiding van Internationale Museumdag. De openbare discussie, die ook op het parlementaire televisiekanaal DPR TV werd uitgezonden, ging over het DPR museum als brug tussen parlement en bevolking. Max Meijer was door de Indonesische Museumvereniging AMI gevraagd om als extern deskundige zitting te nemen in het forum, dat verder bestond uit de heer Putu Supadma Rudana (Parlementslid) en dr. Ali Akbar (Hoofd van de sectie cultuurgeschiedenis van de Universitas Indonesia). De bijeenkomst werd bijgewoond door een ca 100-koppig publiek, merendeels museumprofessionals uit Jakarta. (foto: Max Meijer en Petra Timmer in de grote assembly hall van het Indonesische Parlement)

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 10 april 2019
Strategiesessies en advies


Deze maand is TiMe Amsterdam betrokken bij een aantal strategietrajecten van verschillende musea. Deels hebben deze te maken met de aanloop naar de cultuurplanperiode 2021-2024.
Hoewel de opdrachten elk inhoudelijk verschillen en ook de aanpak (maatwerk) varieert, gaat het in alle gevallen om het begeleiden van ontwikkeltrajecten waarbij revisie van missie en visie en de positionering op langere termijn aan de orde is. In alle gevallen betreft het een traject waarbij ontwikkeling van een intern gedragen visie onderdeel is van de opdracht.
Opdrachtgevers zijn o.a.: Museum Slot Loevestein, het Maritiem Museum Rotterdam en het Museon te Den Haag. Voor het laatsgenoemde advies wordt samengewerkt met Riemer Knoop, Gordion Advies, Amsterdam.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 maart 2019
Advies Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht afgrond


Op 21 maart zijn, tijdens een sessie met de voltallige Raad van Toezicht, de adviewerkzaamheden ten behoeve van het Nationaal Onderwijsmuseum afgerond. Eind vorig jaar vroeg de Raad aan TiMe Amsterdam om een scan uit te voeren ten behoeve van de toekomstige positionering van het museum, in relatie tot het functieprofiel van de per 2019 te vervullen directiefunctie. De rapportage bevatte een analyse en 12 strategische en operationele  aandachtspunten. De Raad gaf bij monde van voorzitter Toine Maes aan met instemming en grote tevredenheid kennis te hebben genomen van de reultaten van de scan. Inmiddels is door de Raad van Toezicht besloten om Petra Reijnhoudt te benoemen als directeur/bestuurder van het museum.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 21 maart 2019
Museumvisie Maartnummer Ti
Me Amsterdam aan het woord...

 MVMAART

In het vakblad Museumvisie van maart: een kort interview in de rubriek 'lastige vragen' met Max Meijer. Daarin worden vragen gesteld aan de hand van tegenstellingen rond prikkelende kwesties. Het nummer is tevens het laatste dat op papier verschijnt. Na ruim 40 jaargangen heeft de uitgever (De Museumvereniging) besloten om de papieren versie in te wisselen voor digitale kanalen.
____________________________________________________________________________________

Nieuws 21 februari 2019
Publicatie Nederland - Bauhaus

BOEK


Museum Boijmans Van Beuningen heeft onlangs de publicatie Nederland - Bauhaus, pioniers van een nieuwe wereld uitgebracht. Petra Timmer (TiMe Amsterdam) leverde hieraan een bijdrage met een artikel over het 'Bauhaus-gehalte' van het warenhuis Metz & Co.
Het boek is gerelateerd aan de gelijknamige grote overzichtstentoonstelling, waarin Metz & Co als belangrijke invloedsfeer een eigen plek heeft. De tentoonstelling werd op 8 februari geopend en is te zien tot 26 mei, waarna Boijmans voor zeven jaar dicht gaat voor een grootscheepse verbouwing. Bernard Hulsman recenseerde de tentoonstelling - een initiatief van Boijmans-conservator Mienke Simon Thomas - in NRC Hansdelsblad (13 februari) en waardeerde deze met vijf bullets, de hoogst haalbare score.
Nederland - Bauhaus, pioniers van een nieuwe wereld, ISBN 978-90-6918-309-1
Netherlands - Bauhaus, pioneers of a new world, ISBN 978-90-6918-310-7
beide € 34,95, verkrijgbaar o.a. via de webshop van Boijmans Van Beuningen.
______________________________________________________________________________________

Nieuws 18 februari 2019
Haalbaarheidsonderzoek Bruikleenverstrekking Monet

TiMe Amsterdam (Petra Timmer) heeft het haalbaarheidsonderzoek naar de bereidwilligheid van 24 eigenaren van 'Zaanse' Monetschilderijen om hun werk uit te lenen aan het Zaans Museum afgerond. Het rapport is op 15 februari aan het museum geleverd. Het onderzoeksresultaat is zeer gunstig. Alle eigenaren reageerden positief op het plan. Men ziet het als een unieke kans om de 25 (inclusief het eigen werk van het Zaans Museum) samen te brengen op de plek waar ze zijn ontstaan. Het is de bedoeling dat dit in 2024 tijdens het Zaanse Monetjaar gaat gebeuren. Foto: Zaans Museum. Claude Monet, De Voorzaan en de Westerhem, 1871, Collectie Zaans Museum.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 04 februari 2019
Presentatie toekomst Arsenaal aan college en gemeenteraal Den Briel

 Raad

Op dinsdagavond 29 januari heeft TiMe Amsterdam het onderzoek naar de toekomst van twee gemeentelijke monumenten toegelicht in een plenaire bijeenkomst van de gemeenteraad en het volltagige college van B&W van Den Briel. Op verzoek van Wethouder Andre Schoon, werd het eerder vorige jaar opgeleverde rapport voro herontwikkeling van het Aresnaal en de aanpalende Infirmerie besproken, waardij de conclusies van TiMe Amsterdam en samenwerkingspartner LAgroup centraal stond. Inmiddels heeft de gemeende op basis van vier aangegeven scenario's een openbare oproep doen uitgaan aan partijen voor het indienen van levensvatbare plannen. De rapportage van TiMe en LAgroup is daarbij onderlegger. Meer informatie: www.brielle.nl/arsenaal

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 18 december 2018
Succesvol Sino-Dutch Museum seminar in Beijing

China


Op 12 december was Max Meijer een van de drie Nederlandse sprekers op een studiedag over publieksbereik van musea in China. De studiedag was georganiseerd door het National Art Museum of China (NAMOC) waar deze ook plaats vond. Medeorganisator en initiator was de Nederlandse Ambassade in Beijing. Bijdragen werden geleverd door Annemies Broekgaarden (Rijksmuseum), Marc Pil (Reinwardt Academie) en Max Meijer, die ook de lezing van Riemer Knoop verzorgde, die op het laatste moment was verhinderd. Welkomst speeches werden bij de opening gegeven door NAMOC-directeur Wu Weishan en de Nederlandse Cultureel Attaché Bart Hofstede.  Volgens de Chinese deelnemers, ruim 60 museumdirecteuren vanuit het gehele land, was de studiedag een groot succes en een eye opener op weg naar een meer audience oriented approach. Hoewel de grote nationale musea grote bezoekersaantallen trekken, is er behoefte aan meer en verdiepende publieksbegeleiding. Het Rijksmuseum werd besproken als best practice van een succesvolle omslag van een klassiek collectiegericht museum naar een audience focused museum dat het publiek en de educatieve missie centraal stelt bij alle strategische keuzen.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 5 december 2018 
Vierdaagse capacity building training in Jakarta van start


 JAK18

Gisteren is in Jakarta de training gericht op marketing en 'audience development' in Indonesische musea van start gegaan. Deze training is georganiseerd door de ministeries van Cultuur en Onderwijs in Indonesië en Nederland. De RCE en de Reinwardt Academie zijn de uitvoerende partners en TiMe Amsterdam is als lecturer aangetrokken. De trainingsdagen vinden onder meer plaats in het Nationaal Museum van Indonesië, het Histosrisch Museum van Jakarta en twee bank- en geldmusea, resp. Museum Bank Indonesia en Museum Bank Mandiri. Max Meijer verzorgt lectures over marketng principles en over de internationale toerist als doelgroep.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 september 2018
Verkenning samenwerking nieuw maritiem museum Jakarta

B15

In opdracht van een Nederlandse opdrachtgever heeft TiMe Amsterdam op 19 september jl. een bezoek gebracht aan de directie van de Indonesian Port Corporations (IPC) in Tanjung Priok (de zeehaven van Jakarta). Deze organisatie die verantwoordelijk is voor alle Indonesische zeehavens zal binnenkort een museum openen in het voormalige hoofdkantoor te Tanjung Priok. Dit museum moet uitgroeien tot een kenniscentrum en publieksattractie met het narratief van maritieme handel in Indonesië in verleden, heden en toekomst als onderwerp.
Omdat een deel van deze geschiedenis en het ontstaan van de Indonesische zeehavens nauw samenhangt met het gedeelde koloniale verleden, zoekt IPC samenwerking met partners in Nederland. Deze samenwerking Is gericht op kennisuitwisseling en mogelijke museale samenwerking. TiMe Amsterdam is gevraagd daarbij een intermediaire en verkennende rol te vervullen. De Nederlandse opdrachtgever heeft het rapport inmiddels in dank aanvaard.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
Strategische visie Dordrechts Museum

De directie van het Dordrechts Museum heeft TiMe Amsterdam gevraagd om ondersteuning te leveren bij het opstellen van een strategische visie. Deze strategische visie zal tot stand komen in samenspraak met de besturen van de Vereniging Dordrechts Museum (VDM) en de Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum(BDM).

Na informerende gesprekken met de directie en stakeholders uit bovengenoemde kringen zal een synthesedocument worden opgesteld. Dit vormt de agenda voor een rondetafel met betrokkenen en eventuele verdere gesprekken. Daarna zal TiMe een einddocument en advies opstellen. De afronding hiervan wordt verwacht in het najaar van 2018.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
SWOT en advies Njana Tilem Museum, Mas-Ubud, Bali

 B16

Het Njana Tilem Museum is gewijd aan het werk van de Balinese meester houtsnijders Ida Bagus Njana 1912 -1980) en Ida Bagus Tilem (1936-1993) (vader en zoon). Hun werk is Balinees qua stijl en onderwerpen, maar er is duidelijk een invloed te zien van Westerse kunst, met name Art Deco. Njana en Tilem woonden en werkten in het dorp Mas bij Ubud, waar nu het museum is gevestigd.

H
et museum is in 2011 opgericht door de twee zonen van Tilem, I. B. Gede Ary Purnama en I. B. Alit Suryadi, om de droom van hun overleden vader waar te maken: Een droom die ontstond in 1964 in New York, toen Tilem was uitgenodigd om Indonesië te vertegenwoordigen op de Wereldtentoonstelling. De New Yorkse musea inspireerden hem om een eigen museum over Balinees houtsnijwerk op te richten, met zijn werk en dat van zijn vader als kern.

Het museum ligt in een parkachtige omgeving en wordt namens de familie beheerd door Alit Suryadi, ondersteund door een kleine staf.

Wim Straver, een Nederlander met een bijzondere interesse in en kennis van Balinees houtsnijwerk, bezocht het museum in 2017 en was onder de indruk van de kwaliteit van het werk van Njana en Tilem en de professionele opzet van het museum. Niettemin vond hij dat het museum wat zou kunnen hebben aan professioneel advies, aangezien de bezoekerscijfers ver achterblijven bij de kwaliteit van dit museum en de ligging vlakbij het belangrijkste artistieke centrum van Bali, Ubud. Via Ruben Smit (Reinwardt Academie) werd TiMe Amsterdam benaderd.

Op 10 mei 2018 bezochten Max Meijer en Petra Timmer het museum en spraken met Alit Suryadi. In juli verscheen het rapport met eerste indrukken en een voorstel voor eerste stappen naar verdere verbetering. Het kan het uitgangspunt vormen voor het ontwikkelen van een businesscase en startpunt voor een integrale aanpak.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
Haalbaarheidsonderzoek internationale bruiklenen Monet tentoonstelling

B11

Het Zaans Museum heeft de ambitie een grote tentoonstelling te wijden aan de Zaanse werken van Claude Monet. Deze verbleef in de zomer van 1871 vier maanden in Zaandam en de Zaanstreek. Hij maakte er maar liefst 25 schilderijen, een even sfeervolle als treffende serie die een eigen plaats inneemt in het oeuvre van de grote Franse impressionist. Wat hij weergaf was het archetypische Hollandse landschap met molens, zeilschepen en de typische gekleurde Zaanse houten huizen, het beeld dat iedere buitenlander van Nederland heeft. Monet heeft met deze Zaanse serie dat beeld van Holland mede gecreëerd.

In deze tentoonstelling zullen voor het eerst deze werken als groep worden herenigd en bekeken kunnen worden. Bovendien komen ze voor het eerst terug op hun plek van ontstaan, waar nog steeds valt te zien wat Monet zag in 1871.

Het Zaans Museum heeft TiMe Amsterdam (Petra Timmer) gevraagd om leiding te geven aan een haalbaarheidsonderzoek naar de verkrijging van de internationale bruiklenen, en daarvoor een strategisch plan te ontwikkelen. De 25 werken en negen tekeningen bevinden zich in museale en particuliere collecties over de hele wereld. Dit haalbaarheidsonderzoek is een vervolg op het Concept Plan van Aanpak Zaans Monet Programma van BMC Advies BV aan het Zaans Museum en de Gemeente Zaanstad (mei 2018). Eindrapportage van het bruikleen haalbaarheidsonderzoek is gepland in december 2018.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 8 september 2018
Voortgang interpretive museum planning Galle Fort, Sri Lanka

 1605

Sinds december 2016 is TiMe Amsterdam (Max Meijer) penvoerder voor een consultancy opdracht in Sri Lanka. De Nederlandse ambassade stelt daar begeleidings- en ontwikkelcapaciteit beschikbaar aan de Galle Heritage Foundation, de overheidsinstantie belast met het beheer van Galle Fort, Living Unesco World Heritage Site. De opdracht wordt uitgevoerd door TiMe Amsterdam in samenwerking met Museum Mind (Paul Ariese). Gedurende dit vierde bezoek zijn vooral planning en uitvoering van de eerder geformuleerde publiekspresentaties besproken en op haalbaarheid getoetst. Daartoe zijn met de Galle Heritage Foundation sluitende afspraken gemaakt. Tevens werd met enkele partijen gesproken over een mogelijke verlenging van het project door koppeling aan een conserverings masterplan gefinancierd door de World Bank. En aangestuurd door het Ministry for Southern Development. Op verzoek van de belangrijkste technische universiteit van het land, de University of Moratua, werd op 21 augustus een hoorcollege plus Q&A sessie verzorgd voor alle studenten van de faculteit Architectuur. Deze universiteit is sterk betrokken bij erfgoed ontwikkeling en –planologie. Verwachting is dat later dit jaar nogmaals een bezoek aan Galle wordt afgelegd met het oog op de voortgang van de verschillende deelprojecten.

___________________________________________________________________________________

Nieuws 01 september 2018
Training musea Indonesië in Yogyakarta

 1602

Van 16 – 20 juli vond de aftrap plaats van een driejarige samenwerking tussen Nederland en Indonesië op het terrein van musea en erfgoed. Tot en met 2020 zal jaarlijks in dit kader een aantal trainingen worden verzorgd. De uitvoering berust bij het directoraat Musea en Erfgoed van het Ministerie van Cultuur in Indonesië en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als Nederlandse partij. Deze dienst voert het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed uit. Voor de trainingscyclus is de Reinwardt Academie de uitvoerende partij. TiMe Amsterdam (Max Meijer) is door de Reinwardt Academie als extern trainer ingehuurd. Namens de Reinwardt Academie is de coördinatie in handen van Hasti Tarekat en treedt Riemer Knoop op als trainer.
Gedurende de eerste trainingsweek werd aan dertig museumdirecteuren en dertig stafleden een serie colleges en workshops gegeven over sociale en maatschappelijke externe gerichtheid bij musea. Van Indonesische zijde waren professor Suratman (Universitas Gaja Mada) en professor Kresno Julianto (Universitas Indonesia) als gastdocent betrokken. Inmiddels heeft het Indonesische Ministerie een evaluatie uitgevoerd. Daaruit bleek dat deze eerste training bijzonder goed werd gewaardeerd en dat de aangedragen stof als prikkelend werd ervaren. Dit is bemoedigend omdat de Indonesische musea nog sterk intern en collectie gericht zijn. De training lijkt er dus in geslaagd om een grotere externe oriëntatie als ontwikkelmodel geaccepteerd te krijgen.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 september 2018
Museale verkenning private musea Malakka

1603

Tussen 29 juli en 3 augustus werd een bezoek gebracht aan Malakka (Maleisië). Interesse in deze historische Straits Settlement was tweeledig: enerzijds zijn er overeenkomsten met de opdracht die TiMe uitvoert in Galle Fort Sri Lanka: de effecten van massatoerisme op werelderfgoed locaties. Tevens was de vraag gesteld door een partij in Nederland om het Baba & Nyonya Heritage Museum te bezoeken en met het management van dit museum te kijken of er mogelijkheden zijn tot gezamenlijke reflectie, en het leveren van aanvullende kennis. Vanuit deze achtergrond werd besloten om het bezoek primair te richten op de positie en functie van private musea in het culturele aanbod binnen de stad. Naast privé musea heeft Malakka een dozijn overheidsmusea die alle vanuit het klassieke nation building narratief zijn ingericht. De privé musea laten de stem van de verschillende culturele communities doorklinken. Malakka is immers een melting pot van Chinese, Portugese, Maleisische en andere oorspronkelijke bewoners en settlers. Gesprekken werden onder andere gevoerd met Melissa Chan en Lee Yuen Thien, respectievelijk curator en manager van het Baba & Nyonya Heritage Museum; Jason Tiu, voorzitter van het Malakka Hakka Museum, en met Colin Goh van Heerenstraat 8, het Heritage Center van Malakka. Met de verschillende partijen vindt later nog terugkoppeling plaats. Duidelijk werd dat de carrying capacity van de Unesco World Heritage Zone en de oprukkende urbanisatie in en rond de buffer zone, niet alleen het erfgoed fysiek belasten, maar ook het onderliggende sociale weefsel bedreigen. Deze ontwikkeling van gentrification en commercialisering kan gezien worden als de price of success van werelderfgoed locaties, zonder dat daar nog een adequaat antwoord op is gevonden.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 25 augustus 2018
Assessment en workshop Museum Santa Maria Jakarta

1601

In vervolg op het bezoek van de conservator van het Museum van het convent Santa Maria (Zusters Ursulinen) te Jakarta, Suster Lucia Anggraini, heeft TiMe Amsterdam (Petra Timmer en Max Meijer) op 25 en 26 juli 2018 een tegenbezoek gebracht. Gedurende deze dagen werd een kort assessment uitgevoerd van de huidige museale opstelling en performance. De resultaten daarvan kwamen mede aan de orde tijdens een workshop op de tweede dag, waarbij circa 25 in- en externe stakeholders uitgenodigd waren. Onder effectieve leiding van Piter Edward (beleidsadviseur Australische ambassade) gaf Petra Timmer haar visie op het museum, terwijl Max Meijer een algemene introductie op museum development verzorgde. Hierna volgde een levendige discussie. De dag was volgens de organisatie een belangrijke stap in het traject naar vernieuwing en professionalisering van dit kleine, maar binnen de Indonesische context uiterst relevante museum. De vitaliteit ervan hangt samen met de inbedding in het huidige convent - een conglomeraat van verschillende lagere, middelbare en beroepsonderwijsinstellingen - tegenover het presidentiële paleis in Jakarta. Daar is dit Ursulinen convent sinds 1856 gevestigd, als eerste nonnenklooster in Indonesië, met vertakkingen in heel Indonesië.
TiMe Amsterdam heeft de werkzaamheden in dit kader pro bono verricht.

__________________________________________________________________________________


Nieuws, 25 augustus 2018
Verkennende missie spoorwegerfgoed Indonesië

 1606

Sinds 2011 is TiMe Amsterdam betrokken bij samenwerking tussen Nederland en Indonesië op gebied van spoorwegerfgoed. Onder regie van de RCE werd een aantal missies, workshops en trainingen voltooid in de afgelopen jaren ten behoeve van de erfgoedafdeling van de nationale spoorwegmaatschappij PT Kereta Api. Van 7 – 12 juli waren Max Meijer (TiMe Amsterdam) en Ben de Vries (RCE) in Jakarta, Semarang en Ambarawa om toekomstige samenwerkingswensen in kaart te brengen. Deze betreffen vooral het gebruik van het spoorwegerfgoed, eigen inkomstenvorming en versterking van de publieks experience op de verschillende locaties. Het gaat om het voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (Lawang Sewu) in Semarang, het Indonesisch Spoorwegmuseum in Ambarawa en nog twee sites op Sumatra.
TiMe Amsterdam is gevraagd een voorstel te doen voor mogelijk toekomstige consultancy

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 06 juni 2018
Brainstorm toekomst Museum van de Zusters Ursulinen, Santa Maria, Jakarta

Op 7 februari 1856 arriveerden zeven Zusters Ursulinen uit Sittard per schip in Batavia. Het waren de eerste katholieke nonnen in Indonesië. Datzelfde jaar stichtten zij het klooster annex meisjeskostschool Santa Maria. Het klooster bestaat nog steeds en wordt bewoond door Indonesische Zusters Ursulinen. De kostschool is inmiddels uitgebreid met een management en computer trainingscentrum voor jongeren. In 2011 is in het oudste gebouw het Museum Santa Maria geopend, over de geschiedenis en het dagelijks leven van de Ursulinen in Batavia, ingericht met foto’s, documenten en de oude inventaris van het klooster. Op 26 juli gaan Max Meijer en Petra Timmer (TiMe Amsterdam) op uitnodiging van Suster Lucia erheen, om met de zusters te brainstormen over de toekomst van het museum en het behoud van het historische gebouw. ____________________________________________________________________________________

Nieuws, 27 maart 2018
Brainstorm toekomst Slot Loevestein

Op 15 maart werd op Slot Loevestein een rondetafelgesprek georganiseerd over de (inhoudelijke) koers van de instelling in de komende jaren. Enkele bestuurders, museumdirecteuren en wetenschappers spraken met de directie en de staf van Loevestein over nadere invulling van de strategie. TiMe Amsterdam was gevraagd om deel te nemen. Dit verzoek vloeide voort uit de eerdere opdracht en beoordeling van bedrijfsplannen en BIS-aanvragen van Slot Loevestein.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 maart 2018
Museum 1940-1945 Dordrecht

JEEP

In opdracht van de Gemeente Dordrecht is TiMe Amsterdam een verkenning gestart naar de toekomst van het Museum 1940-1945 in die stad.  De gemeente heeft de wens geuit om tot een nieuw business plan voor dit museum te komen. In dit kader is eerder onderzoek gedaan naar het functioneren van het museum en de collectie, door Erik Somers van het NIOD. TiMe Amsterdam is met een klein team gestart met een verkenning van de feitelijke huidige situatie en het draagvlak voor Museum 1940-1945. Daarbij is een aantal organisatiemodellen verkend en in beeld gebracht. Het adviesrapport is in juni aan de gemeente Dordrecht gepresenteerd die vervolgens samen met het museum tot de keuze voor de  voorkeursvariant zal moeten komen. 
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 06 februari 2018
Opdracht toekomstdocument NEMO

NEMO Science Museum in Amsterdam bezint zich op de toekomst. Onderdeel van het traject is het formuleren van strategische documenten die opties voor de toekomst beschrijven. TiMe Amsterdam is gevraagd om ondersteuning te geven bij het  formuleren van zo'n scenario. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond met de levering van een dcument dat NEMO gaat inzetten bij zijn stakeholdersconsultatie.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 03 februari 2018
Start onderzoek Herbestemming Arsenaal Den Briel

TiMe Amsterdam kreeg van de gemeente Brielle de opdracht om een inventarisatie uit te voeren van mogelijke herbestemmingsopties voor het historische Arsenaal in die stad. Door het vertrek van de bibliotheek naar een nieuw cultuur- en dienstencluster elders in de stad kwam het monument onlangs beschikbaar voor nieuwe functie(s). Ook het naastgelegen voormalige marineziekenhuis, de Infirmerie, wordt in het onderzoek meegenomen. Voor deze opdracht werkten Max Meijer en Petra Timmer (TiMe Amsterdam) samen met Erik Grootscholte van adviesbureau LaGroup. Eind juni werd de eindrapportage opgeleverd en met het College van B&W van Den Briel besproken.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 27 januari 2018
Herontwikkeling vaste presentatie Museum Bronbeek, Arnhem

TiMe Amsterdam en Duinzand Museale Projecten hebben gezamenlijk de pitch gewonnen die het Ministerie van Defensie eind vorig jaar uitschreef voor de herinrichting van Museum Bronbeek in Arnhem. Het museum wil de gehele vaste publiekspresentatie voor de periode 2020-2030 vernieuwen. Een van de redenen is het vertrek van het Indisch Herinneringscentrum - dat mede afzender was van de huidige presentatie 'Het verhaal van Indië' - naar Den Haag. Samen met Duinzand wordt het draagvlak voor de nieuwe presentatie verkend, de inhoudelijke contouren mede bepaald en vertaald in een narratief en concept. Het is de uitdrukkelijke wens  van het museum om zich met inachtneming van zijn eigen positie als Defensiemuseum, nadrukkelijker te profileren als museum van koloniale geschiedenis. (Beeld: De Gelderlander 26 januari 2018)

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 januari 2018
Presentatie interpretive planning Colombo, Sri Lanka

Colombo 2018

Op 13 en 14 december werd in Colombo, Sri Lanka, de tweedaagse conferentie 'Living heritage' gehouden. Deze conferentie werd georganiseerd door een aantal Europese Ambassades in samenwerking met de EU. Max Meijer (TiMe Amsterdam) en Paul Ariese (Museum Mind) werden gevraagd om daar een dubbelpresentatie te geven over hun advieswerk ten behoeve van Werelderfgoedsite Galle. Rode draad in de bijrage was het werken vanuit een overkoepelend narratief als een rode draad voor de ontwikkeling van presentaties op en over de bestaande locatie. Tweede thema was de participatie en empowerment van de locale 'communities'. Juist bij een 'living' erfgoedsite is dit van belang. Niet alleen met het oog op het welzijn en de welvaart van deze gemeenschappen, maar ook om 'eigenaarschap' en daarmee duuraam beheer en behoud te ontwikkelen. Behalve door Ariese en Meijer werden cases gepresenteerd door deskundigen uit Myanmar, India, Sri Lanka, Zwitserland en Frankrijk. Derde spreker uit Nederland was prof. dr. Paul Meurs die de Nederlandse aanpak van adaptive re-use van gebouwen en gebieden toelichtte.
Aansluitend aan de conferentie werd een werksessie met de Galle Heritage Foundation, te Galle (Southern Province) gehouden over de voortgang van het adviestraject. Daarbij werden prioriteiten opgesteld voor het uitvoeringstraject.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 november 2017
Evaluatie federale musea België

Vanaf   is TiMe Amsterdam is betrokken geweest bij de evaluatie en de peer review van een aantal federale musea te Brussel. Vanaf maart 2016 tot en met oktober 2017 werkte TiMe als onderaannemer van het internationale onderzoeksbureau Technopolis dat de federale musea van België evalueerde. Petra Timmer was projectleider voor het onderzoek naarde Koninklijk Musea voor Schone Kunsten. Max Meijer deed dat voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Naast analyses, die verwerkt werden tot een syntheserapport en een zelfevaluatie door de respectievelijke musea, bestond het onderzoek uit een internationale peer review, waarbij TiMe o.a. de teams samenstelde. Vanuit het buitenland namen o.a. directeuren van het Weltmuseum, Wenen, Louvre, Parijs, Victoria and Albert Museum, London, Stedelijk Museum Amsterdam, National Galleries of Scotland en het Centre Pompidou te Parijs deel als peer reviewer.

Op verzoek van Technopolis maakte Max Meijer in mei 2017 ook deel uit van het peer review team van het Koninklijk Museum voor Midden Afrika in Tervuren. De opdrachtgever, het Belgische Federale Agentschap voor Wetenschapsbeleid (BELSPO),  heeft samenvattingen van de evaluatie digitaal gepubliceerd:

Samenvatting Evaluatie KMKG
Samenvatting Evaluatie Koninklijk Museum Midden Afrika


Het is de verwachting dat de Samenvatting van de evaluatie van de Musea voor Schone Kunsten binnenkort ook on-line gepubliceerd zal worden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 21 november 2017
Business Plan Sarawak Museum Campus

De afgelopen maanden is gewerkt aan het schrijven van een Business Plan voor het de nieuwe Sarawak Museum Campus dat op dit moment in Kuching, de hoofdstad van de Maleisische staat Sarawak gebouwd wordt. Op 20 november is het eerste concept met de opdrachtgever in Nederland besproken. Het is de bedoeling dat het document dat de toekomstige organisatie beschrijft, de komende maand wordt afgerond, waarna het in januari in Kuching gepresenteerd wordt.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 18 november 2017
Vervolgopdracht Sri Lanka

De Nederlandse Ambassade in Colombo (Sri Lanka) heeft aan TiMe Amsterdam een vervolgopdracht gegeven voor advies en capacity building t.b.v. de Galle Heritage Foundation.
TiMe treedt op als aannemende partij voor deze opdracht die gezamenlijk wordt uitgevoerd met Museum Mind (Paul Ariese). Start van het project, dat een vervolg is op twee eerdere sessies in het koloniale Fort in Galle, vindt plaats tijdens een bezoek aan Colombo en Galle medio december dit jaar. De werkzaamheden worden vervolgens in 2018 verder uitgerold.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 23 oktober 2017
Second opinion onderzoek Slot Loevestein

Op verzoek van de Raad van Toezicht en de Directie van Slot Loevestein heeft TiMe Amsterdam een second opinion onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond de BIS aanvraag 2017-2020.
Het slot wordt gesubsidieerd in het kader van de Erfgoedwet, en wenste voor de programmering  ook subsidie uit de BIS. De Raad voor Cultuur beoordeelde tot drie keer toe de ingediende bedrijfsplannen als negatief en adviseerde om Slot Loevestein niet in de BIS op te nemen. TiMe Amsterdam analyseerde de aanvragen en de wijze waarop deze door de RvC achtereenvolgens werden beoordeeld. 
Dit onderzoek leidde tot een rapport aan Slot Loevestein dat RvT en Directie inzicht geeft in de eigen effectiviteit in achterliggende aanvraagprocedure(s) en hoe op korte termijn met de conclusies om te gaan en welke lessen daaruit voor de toekomst geleerd kunnen worden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 02 oktober 2017
Dag van de Indische Herinnering Den Haag


Op 29 september vond in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de eerste 'Dag van de Indische Herinnering' plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Indisch Herinneringscentrum dat binnenkort van Arnhem naar Den Haag verhuist. Tijdens de dag werd aandacht besteed aan nieuwe manieren waarop de - veelal biografische -  herinnering van Nederlanders met een band met Indonesië gestalte krijgt. Het thema van de dag werd ingeleid door prof. dr. Remco Raben, hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuurgeschiedenis en literatuur aan de UvA. Als Key Note Speaker trad de Indonesische auteur Leila S. Chudori op, gevolgd door Pamela Pattynama. De dag werd gemodereerd door Wim Manuhutu die onder andere Nederlandse kunstenaars met een Indonesische achtergrond bevroeg over hun herinneringenwebsitegselementen in hun werk.
Max Meijer maakte deel uit van het organisatiecomité dat door het Indisch herinneringscentrum was geformeerd voor de organisatie van deze dag die om te twee jaar gehouden wordt.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 juli 2017
Succesvolle workshops in Galle, Sri Lanka

SL GROEP

Op verzoek van de Nederlandse Ambassade in Colombo verzorgde TiMe Amsterdam samen met Museum Mind (Paul Ariese) van 4 t/m 6 juli workshops over 'interpretive museum development' in Fort Galle (Unesco World Heritage Site). De workshop werd door ca. 25 erfgoedprofessionals en stakeholders gevolgd. Op verzoek van de Galle Heritage Foundation wordt nu nagedacht over een vervolgtraject.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 juni 2017
Deelname Peer Review Afrika Museum Tervuren, België

Tervuren

Op 30 en 31 mei j.l. nam Max Meijer (TiMe Amsterdam) deel aan een internationale peer review van het Afrika Museum in Tervuren. Het betrof de beoordeling van de museale (publieks) functie van dit museum, dat thans in afwachting is van heropening na een volledige herinrichting en uitbreiding.
De peer review vond plaats in opdracht van het Belgische federale wetenschapsagentschap Belspo.
Ti
Me Amsterdan was gevraagd om deel te nemen door Technopolis-Group, Amsterdam, de uitvoerder van evaluaties van alle federale weteschappelijke instellingen in  België.
Het is de verwachting dat het Afrika Museum (voorheen Koninlijk Museum van Midden-Afrika) in 2018 heropent.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 07 mei 2017
Beleidsplan Museum Hilversum

Samenhangend met de gemeentelijk evaluatie levert Museum Hilversum deze maand een beleidsplan voor de periode 2018-2022. De ambites van dit in 2013 verzelfstandigde museum - zijn daar in uitgewerkt. TiMe Amsterdam is gevraagd om de bestaande tekst aan te scherpen, zowel inhoudelijk, wat argumentatie betreft en eindredactioneel. Het mag met recht een haastklus genoemd worden want de feitelijke werkzaamheden, inclusief toetsende gesprekken met museum, gemeente Hilversum, Beeld en Geluid en Bibliotheek Hilversum werden binnen 10 dagen afgerond.
Een vitale toekomst als compact netwerkmuseum dat zich geheel richt op positionering conform het profiel van Hilversum Mediastad ligt in het verschiet. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn daarbij cruciaal.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 10 april 2017
Publicatie Pierre Janssen verschenen

BOEK PIERRE

Op 8 april is in het Museum Arnhem en het Stedelijk Museum Schiedam de dubbeltentoonstelling Pierre Janssen In de Greep van de Kunst, geopend. Bij die gelegenheden werd ook de biografie van de hand van Petra Timmer gepresenteerd. Het boek, getiteld Pierre Janssen - journalist / tv-presentator / museumdirecteur / kunstverteller, is verschenen bij uitgeverij Scriptum, Schiedam (ISBN 978 94 5319 1173) en kost 22,50. Het is verkrijgbaar bij de boekhandel of kan besteld worden bij TiMe Amsterdam. Het wordt dan opgestuurd vergezeld van een factuur voor het boek en de portokosten (22,50 + 6,95 voor verzending binnen Nederland). Bestellen kan door het zenden van een e-mail met daarin het adres en het aantal exemplaren aan (foto: Petra signeert boek in Schiedam)

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 17 maart 2017
Pierre Janssen: tentoonstellingen, biografie en documentaires rond project Ti
Me AMsterdam

 Pierre

In april 2017 wordt in twee Nederlandse musea en op tv, aandacht besteed aan Pierre Janssen (1926-2007). Janssen was respectievelijk directeur van het Stedelijk Museum Schiedam en het Gemeentemuseum Arnhem (thans Museum Arnhem). Op beide locaties voerde hij een opvallend en verneuwend publieksbeleid. Landelijke bekendhied verwierf hij vooral met het televisieprogramma Kunstgrepen, onder regie van Leen Timp. De AVRO zond dit programma - dat op hoogtijdagen 2 miljoen kijkers trok - met tussenpozen uit in de periode 1959-1975. Enkele jaren geleden nam TiMe Amsterdam het initiatief om een professionele biografie van Janssen te schrijven. Deze verschijnt - van de hand van Petra Timmer - op 8 april 2017 onder de titel Pierre Janssen, journalist/tv-presentator/museumdirecteur/kunstverteller bij uitgeverij Scriptum, Schiedam. Op die dag wordt zowel in Schiedam als in Arnhem een dubbeltentoonstelling met de titel 'In de greep van de kunst'  geopend. Beide tentoonstellingen zijn geheel gewijd aan het gedachtegoed en de betekenis van 'kunstverteller' Janssen. Petra Timmer (TiMe Amsterdam) leverde adviezen voor de presentatie in Schiedam en trad tevens op als gastconservator in Museum Arnhem. 

Eveneens op, 8 april, wijdt het Televisieprogramma Andere Tijden 's avonds een uitzending aan Janssen. Op 5 juni wordt de documentaire Pierre Janssen In de greep van de kunst uitgezonden door de AVRO. Documentairemaker en vormgever Lex Reitsma - die ook beide tentoonstellingen ontwerpt - produceerde deze ter gelegenheid van de verschijning van het boek. Deze documentaire zal ook op beide tentoonstellingslocaties te zien zijn.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 maart 2017
Collectie Palmhoutwrak Texel

Samen met Birgitta Fijen heeft TiMe Amsterdam de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de beste locatie voor toekomstige presentatie van een maritiem-atcheologisch vondstencomplex. Het betreft de vondsten uit het wrak Burgzand Noord 17, lokaal ook bekend als het 'Palmhoutwrak'. De provincie Noord-Holland heeft als eigenaar van het ensemble de vraag gesteld waar dit ensemble, gelet op de museale context en het narratief, op zijn plaats zou zijn. Het ensemble kreeg vorig jaar landelijke bekendheid vanwege de aangetroffen textilia, waaronder een vrijwel gave 17e-eeuwse japon. De bevindingen worden volgende week aan de opdrachtgever aangeboden.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 02 november 2016
Bedrijfsplan Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Op verzoek van de directie van Nationaal Monument Kamp Amersfoort (NMKA) werd eerder deze maand het meerjarenbedrijfsplan voor deze organisatie opgeleverd. Het plan moet een belangrijke onderlegger vormen voor de financiering van de herontwikkelingsplannen van het herinneringscentrum. De werkzaamheden werden in een gelegenheidcombinatie met Lagroup uitgevoerd onder regie van TiMe Amsterdam.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 30 november 2016
Bezoek Suriname

para

Van 29 oktober tot 5 november is een veldverkenning en draagvlakonderzoek verricht in Suriname. Doel van de missie was het onderzoeken van haalbaarheid van de vestiging van een museale presentatie op een van de plantages aan de Commewijnerivier, in opdracht van een particuliere partij. In Suriname werden de belangrijkste musea bezocht, alsmede gesprekken gevoerd met 15 stakeholders. Het betrof vertegenwoordigers van uiteenlopende private en publieke partijen en communities.
Inmiddels is een tussenrapportage opgeleverd. Het is nu aan de opdrachtgever om te besluiten of er een vervolg komt en hoe, bij een positief besluit, het concept nader wordt ingevuld. Naast het draagvlak is ook gekeken naar mogelijke ondersteuning en de toegevoegde waarde van een museale presentatie voor de economisch-toeristische ontwikkeling van Commewijne en de aanvullende rol t.a.v. het nationale narratief zoals dat elders in Suriname wordt gepresenteerd.
(Foto, Max Meijer tijdens zijn bezoek aan Minister Andy Rusland van Toersime, Communicatie en Transport)

____________________________________________________________________________________
 

Nieuws, 27 september 2016
Overdracht projectsecretariaat musea en herinneringscentra WO2

Sinds juni 2012 vervulde TiMe Amsterdam, Max Meijer, het projectsecretariaat van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45. In die hoedanigheid was hij de eerste ‘medewerker’ van het toen net opgerichte samenwerkingsverband van 9 Nederlandse WO2-musea en herinneringscentra. Inmiddels is de SMH 40-45 in een nieuwe fase beland. Het aantal participerende instellingen groeide naar 13 en de stichting werd een van de schragende organisaties binnen het overleg- en samenwerkingsnetwerk Platform WO2, dat naast de SMH bestaat uit het NIOD, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Oorlogsgravenstichting, het Ministerie van VWS, het vfonds en de Liberation Route Europe. Met deze groei van omvang en taken van de SMH nam de behoefte aan ureninzet en functieverbreding toe. Naar aanleiding van de vererende vraag van het bestuur tot continuering, is besloten daar niet voor te kiezen. Een structurele inzet van meer dan 2 dagen per week voor één organisatie zou voor TiMe Amsterdam een te groot urenbeslag betekenen. Dit zou ten koste gaan van mogelijke inzet t.b.v. andere projectmatige opdrachtgevers, terwijl het TiMe Amsterdam team juist aan die diversiteit kracht, kennis en werkplezier ontleent. Met ingang van september is het projectsecretariaat voor de SMH 40-45 dan ook gestaakt en zijn alle SMH-taken met genoegen en groot vertrouwen overgedragen aan Annette Schautt in de functie van Programmadirecteur. Max Meijer zal binnen de WO2-erfgoedsector wel op projectbasis als onafhankelijk adviseur actief blijven. Uiteraard blijft ook de inzet voor musea- en erfgoedinstellingen in binnen- en buitenland ongewijzigd, evenals de vertrouwde samenstelling
van TiMe Amsterdam.
____________________________________________________________________________________


Nieuws, 22 september 2016
Business Plan Serawak Museum, Borneo

Begin Augustus heeft Max Meijer een bezoek gebracht aan Kuching (Provincie Sarawak, Borneo, Maleisië). Het bezoek vond plaats op verzoek van Hans van de Bunte, projectdirecteur van het Sarawak Museum Campus Project. Tijdens het bezoek werd met de directie van het Sarawak Museum gesproken over het toekomstige business model van het nieuwe museum. Inmiddels heeft TiMe Amsterdam het verzoek gekregen om de komende maanden mee te werken aan de ontwikkeling van het nieuwe business model.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 16 juni 2016
Kunstenplanaanvragen positief gehonoreerd

Begin dit jaar rondde TiMe Amsterdam de kunstenplanaavraag voor twee instellingen af.
Voor de BIS was dit de aanvraag van Marres in Maastricht en voor het Amsterdamse Kunstenplan de aanvraag van het Stedelijk Museum.

Inmiddels zijn de adviezen van resp. Raad voor Cultuur en Amsterdamse Kunstraad uitgebracht.
Marres wordt volledig gehonoreerd op basis van de ingediende aanvraag, het Stedelijk Museum krijgt op basis van de aanvraag €300.000 meer dan in de afgelopen kunstenplanperiode. In totaal gaat het om resp. €530.000 en €11.900.000.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 17 april 2016
Toekomstscenario's Japanmuseum Von Sieboldhuis Leiden

Het Japanmuseum Von Sieboldhuis in Leiden, zal vanaf 2018 minder subsidie gaan ontvangen. Het museum bezint zich thans op scenario's om dat verlies op te vangen. Adviesbureau Lagroup heeft daartoe een eerste verkenning gedaan en is gevraagd een aantal opties uit te werken. TiMe Amsterdam is door Lagroup gevraagd om mee te doen aan dit vervolgtraject en specifieke museale kennis te leveren. Het project is recent gestart en het is de bedoeling dat de nadere uitwerking voro de zomer aan de Raad van Toezicht worden aangeboden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 april 2016
Evaluatie Belgische  Federale Musea Brussel

TiMe Amsterdam werkt mee aan de evaluatie van twee federale musea in België. In de periode maart 2016-maart 2017 worden de wetenschappelijke instellingen van België die qua wetenschappelijke taken onder regie van de (rijks) wetenschapsdienst BELSPO ressorteren, formatief geëvalueerd. Ook het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis behoren hier toe. Kern van het onderzoek is een zelfevaluatie en een peer review. Het internationale onderzoeksbureau Technopolis-Group heeft de opdracht verworven en TiMe Amsterdam gevraagd specifiek museale kennis te leveren en als projectleider de beide trajecten in genoemde musea aan te sturen. Petra Timmer treedt daarbij als projectleider voor Schone Kunsten en Max Mijer voor Kunst en Geschiedenis. Met ca. 80 adviesdagen is het een van de grootste opdrachten van de afgelopen tijd.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 14 maart 2016
Column Koloniaal Erfgoed in Monumenten, tijdschrift voor cultureel erfgoed

MON

Max Meijer schreef op verzoek van de redactie van Monumenten in het themanummer 'Over de grens' (maart 2016) een column over koloniaal erfgoed. Focus is het onderscheid tussen publieke en private musea in Indonesië tegen de achtergrond van het (post)koloniale discours. De tekst van de column is hier te vinden: Koloniaal Erfgoed
____________________________________________________________________________________
 
Nieuws, 27 januari 2016
Kunstenplanaanvragen afgerond

De afgelopen maanden was TiMe Amsterdam betrokken bij het formuleren en redigeren van de kunstenplanaanvragen van een aantal museale instellingen. Volgende week verloopt de indieningstermijn. De werkzaamheden zijn dan ook deze week afgerond.
Voor Marres Huis voor Kunst en Cultuur in Maastricht werd de aanvraag in verschillende fasen geredigeerd. Het betrof hier een aanvraag voor de Basis Infrastructuur van het Ministerie van OCW.
Het Stedelijk Museum Amsterdam vroeg om input, redactionele bijstand, beoordeling van initiële teksten en aansluiting op de inrichtingseisen voor het Kunstenplan van de Gemeente Amsterdam.
Ook werd een aantal malen met de directie overleg gevoerd over strategische keuzes en visie.
Tenslotte werd - in hoedanigheid van bestuurslid - de gemeenschappelijke aanvraag van het Amsterdam Museum, Bijbels Museum en Museum Ons' Lieve Heer op Solder kritisch doorgenomen en trad Max Meijer op als voorzitter van een gemeenschappelijke vergadering op 25 januari van de resp. Raad van Toezicht en besturen van deze musea. Daarbij werd de toekomstige samenwerking en directiestructuur besproken.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 18 december 2015
Training Unesco Jakarta Office

Borobudur

Van 9 tot 20 november werd in Indonesië het tweede deel van een cross culturele tr

TiMe Amsterdam nieuws

Hier vindt u informatie over recente activiteiten en opdrachten.
Een kort overzicht van alle opdrachten is te vinden in de Portfolio.
Nieuws dat niet meer zo nieuw is staat in het Archief.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 12 mei 2020
Ambitiedocument Museum Prinsenhof Delft

PD

De Gemeente Delft heeft een breed traject gestart inzake de herontwikkeling en verbouwing van het (gemeentelijke) Museum het Prinsenhof in die stad. Dadat eer eerder traject waarbij de gebouw- en geboedsvisie van Evelyn Merkx centraal stond werd stilgelegd wordt sinds maart jl. aan nieuwe planontwikkeling gewerkt. TiMe Amsterdam heeft daarbij de opdracht gekregen om de inhoudelijke en programmatische ambties te vertaken in een ondernemingsplan dat de eerte vier jaar na realisatie van de (ver)nieuwbouw en herinrichting zal beslaan. Voor deze opdracht wordt samengewerkt met Erik Grootscholte en ook afstemming gezocht met verschillende andere teams die bij de voorbereidingen betrokken zijn.  Het document van TiMe Amsterdam moet deze zomer gereed komen. De daadwerkelijke uitvorieng van de plannen zal - afhankelijk van het verkoop van het voorbereidingstraject - nog enkele jaren duren.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 29 april 2020
Opdracht Kröller Müller-Museum

KM

Het Kröller-Müller Museum heeft en strategisch plan voor de toekomst opgesteld. TiMe Amsterdam heeft de opdracht gekregen om het interne concept te bevragen, aan te scherpen en te redigeren ter voorbereiding van extern gebruik van de teksten. De komende twee maanden wordt deze opdracht 'op afstand' uitgevoerd.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 maart 2020
Corona Virus  (Covid 19)

 CORONA

De maatregelen in verband met de uitbraak van het Corona Virus hebben ons en onze relaties op tal van ingrijpende wijzen geraakt. Uiteraard conformeren wij ons aan de richtlijnen van de overheid. We continueren onze werkzaamheden op een wijze die verantwoord is voor ons, onze relaties en onze medemens.

Dat betekent dat TiMe Amsterdam tot nader order:
- Via telefoon en e-mail normaal bereikbaar is.
- Werkzaamheden in overleg met opdrachtgevers aanpast aan de omstandigheden,
- Overleg met opdrachtgevers of anderszins een op een of in groeps-conference calls via Skype, 
  Facetime, Whatsap, Zoom, Microsoft Teams,  of telefoon plaatsvindt.

Wij hopen - ongetwijfeld met u - dat de situatie zo snel als mogelijk weer kan worden genormaliseerd, en spreken die hoop uit met het grootste respect voor allen die daar concreet aan werken en medeleven met de direct getroffenen van Covid 19.

Met vriendelijke groet, Petra Timmer & Max Meijer
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 25 december 2019
Nieuwjaarswensen!

 2020
____________________________________________________________________________________


Nieuws, 07 december 2019
Indië Next, de dynamiek van de herinnering

Elke twee jaar organiseert het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag de studie(mid)dag Indië Next. Het betreft de opvolger van de eerder zogenoemde Gebaar Lezing. Dit jaar lag de nadruk op de dynamiek van de herinnering. De herinnering aan ons koloniale verleden, vanuit verschillende standpunten, vanuit Indonesië, vanuit Nederland en vanuit verschillende domeinen, zoals literatuur, design, beeldende kunst, podiumkunsten etc. Altijd is er een bijondere key note speaker uit Indonesië en dit jaar was dat de auteur Iksana Banu. Max Meijer maakt deel uit van het organiserend comité en was dit jaar gevraagd zitting te nemen in een panel dat zich over de dynamiek van de (museale) herinnering boog. Mede-panelleden waren Sasiah Boonstra en Amanda Pinatih, en als moderator trad Noraly Beyer op.

Indie Next
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 10 oktober 2019
Onderzoek naar nieuw museumconcept

Dom

I
n opdracht van de Samenwerkende Utrechtse Musea (SUM) doet TiMe Amsterdam onderzoek naar een mogelijk museumconcept voor een stadshistorisch museum 'nieuwe stijl'. Het gaat om het verkennen van comcepten, content, narratieven, draagvlak en organisatievormen voor een decentrale presentatie waarbinnen het aanbod van musea, het archief en andere erfgoedinstellingen en partners kan worden verbonden. Op dit moment is fase 2 van het onderzoek in uitvoering, waarbij met ca. 20 instellingen en stakeholders wordt gesproken. In december worden de eerste bevindingen aan het bestuur van het SUM aangeboden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 06 augustus 2019
Bezoek aan Kuching, Maleisië

helm

T
ussen 18 en 20 augustus is een kort bezoek gebracht aan het Sarawak Museum Complex in Kuching in de Maleisische deelstaat Sarawak. Onder deze naam nadert de bouw van het grootste museum van Maleisië en een van de grootste van Azië zijn voltooiïng. Hans van de Bunte, project-directeur van de bouw van het complex en de daarmee samenhangende renovatie en restauratie van een aantal 19de- eeuwse museumgebouwen die ook deel van het complex uitmaken, verzorgde een uitgebreide hard hat rondleiding. TiMe Amsterdam was eerder betrokken bij het project, waartoe een business- en formatieplan voor de toekomstige organisatie werd geleverd ten behoeve van het departement van nationale musea van Sarawak.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 05 augustus 2019
Adviesrapporten Galle World Heritage Site gepresenteerd

COL

Op zaterdag 13 juli is in de Nederlandse Ambassade te Colombo (Sri Lanka) het adviesrapport voor de museale versterking van de vestingplaats Galle aangeboden. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de residentie van de vertrekkende Nederlandse ambassadeur H.E.  Joanne Doornewaard. Paul Ariese (Museum Mind) en Max Meijer (TiMe Amsterdam) presenteerden de gebundelde adviezen aan de ambassadeur en de voorzitter van de Galle Heritage Foundation. De bundel bevat alle adviezen die Museum Mind en TiMe als consortium sinds 2017 formuleerden. Zowel de ambassadeur als de GHF voorzitter spraken hun dank uit, vergezeld van de hoop dat de komende jaren de uitvoering verder ter hand kan worden genomen. Alle betrokkenen gaven ook aan te hopen dat de vertraging die is opgelopen door de politieke situatie en de recente terroristische aanslagen in het land, snel teniet kan worden gedaan, nu de stabiliteit in Sri Lanka weer verzekerd lijkt.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 20 juni 2019
Strategiesessie NEMO

Science Museum NEMO werkt permanent aan vernieuwing en productontwikkeling. In het kader van het Strategisch Plan 2020-2025, is TiMe Amsterdam gevraagd om op 25 juni een strategiedag te modereren. Het programma van de dag werd ontwikkeld met het management van NEMO en bestond uit een aantal workshops,  een serie korte state of the art lezingen over relevante trends en reflectie op de planontwikkeling. Aan de strategiedag namen 20 stafmedewerkers van NEMO deel. Max Meijer trad op als moderator.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 juni 2019
Key Note Speech Intermational Museum Day 2019 Jakarta

AMI

Op uitnodiging van de Asosiasi Museum Indonesia DKI Jakarta, de afdeling Jakarta van de Indonesische Museumvereniging, verzorgde TiMe Amsterdam (Max Meijer) op 18 mei een lezing over het thema van de Museumdag. Het door ICOM gekozen thema was dit jaar 'Museums as Cultural Hubs, the future of tradition'. Dit thema werd geïntroduceerd als mogelijk model voor musea in Indonesië. Musea aldaar kenmerken zich door sterke lokale binding, grote afstanden en verbindingen met aanpalende domeinen als economie, toerisme, religie en spiritualiteit en creatieve industrie. Juist dergelijke verbindingen zijn aan de orde bij het idee van musea als culturele 'hubs'.
De komende tijd gaat de AMI/DKI in eigen kring verder onderzoeken of het model een wenkend perspectief biedt.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 april 2019
Paneldiscussie Huis van Afgevaardigden Indonesië, Jakarta

DPR

Op 15 mei organiseerde de DPR RI (Het Huis van Afgevaardigden van het Indonesische Parlement) een forumdiscussie naar aanleiding van Internationale Museumdag. De openbare discussie, die ook op het parlementaire televisiekanaal DPR TV werd uitgezonden, ging over het DPR museum als brug tussen parlement en bevolking. Max Meijer was door de Indonesische Museumvereniging AMI gevraagd om als extern deskundige zitting te nemen in het forum, dat verder bestond uit de heer Putu Supadma Rudana (Parlementslid) en dr. Ali Akbar (Hoofd van de sectie cultuurgeschiedenis van de Universitas Indonesia). De bijeenkomst werd bijgewoond door een ca 100-koppig publiek, merendeels museumprofessionals uit Jakarta. (foto: Max Meijer en Petra Timmer in de grote assembly hall van het Indonesische Parlement)

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 10 april 2019
Strategiesessies en advies


Deze maand is TiMe Amsterdam betrokken bij een aantal strategietrajecten van verschillende musea. Deels hebben deze te maken met de aanloop naar de cultuurplanperiode 2021-2024.
Hoewel de opdrachten elk inhoudelijk verschillen en ook de aanpak (maatwerk) varieert, gaat het in alle gevallen om het begeleiden van ontwikkeltrajecten waarbij revisie van missie en visie en de positionering op langere termijn aan de orde is. In alle gevallen betreft het een traject waarbij ontwikkeling van een intern gedragen visie onderdeel is van de opdracht.
Opdrachtgevers zijn o.a.: Museum Slot Loevestein, het Maritiem Museum Rotterdam en het Museon te Den Haag. Voor het laatsgenoemde advies wordt samengewerkt met Riemer Knoop, Gordion Advies, Amsterdam.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 maart 2019
Advies Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht afgrond


Op 21 maart zijn, tijdens een sessie met de voltallige Raad van Toezicht, de adviewerkzaamheden ten behoeve van het Nationaal Onderwijsmuseum afgerond. Eind vorig jaar vroeg de Raad aan TiMe Amsterdam om een scan uit te voeren ten behoeve van de toekomstige positionering van het museum, in relatie tot het functieprofiel van de per 2019 te vervullen directiefunctie. De rapportage bevatte een analyse en 12 strategische en operationele  aandachtspunten. De Raad gaf bij monde van voorzitter Toine Maes aan met instemming en grote tevredenheid kennis te hebben genomen van de reultaten van de scan. Inmiddels is door de Raad van Toezicht besloten om Petra Reijnhoudt te benoemen als directeur/bestuurder van het museum.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 21 maart 2019
Museumvisie Maartnummer Ti
Me Amsterdam aan het woord...

 MVMAART

In het vakblad Museumvisie van maart: een kort interview in de rubriek 'lastige vragen' met Max Meijer. Daarin worden vragen gesteld aan de hand van tegenstellingen rond prikkelende kwesties. Het nummer is tevens het laatste dat op papier verschijnt. Na ruim 40 jaargangen heeft de uitgever (De Museumvereniging) besloten om de papieren versie in te wisselen voor digitale kanalen.
____________________________________________________________________________________

Nieuws 21 februari 2019
Publicatie Nederland - Bauhaus

BOEK


Museum Boijmans Van Beuningen heeft onlangs de publicatie Nederland - Bauhaus, pioniers van een nieuwe wereld uitgebracht. Petra Timmer (TiMe Amsterdam) leverde hieraan een bijdrage met een artikel over het 'Bauhaus-gehalte' van het warenhuis Metz & Co.
Het boek is gerelateerd aan de gelijknamige grote overzichtstentoonstelling, waarin Metz & Co als belangrijke invloedsfeer een eigen plek heeft. De tentoonstelling werd op 8 februari geopend en is te zien tot 26 mei, waarna Boijmans voor zeven jaar dicht gaat voor een grootscheepse verbouwing. Bernard Hulsman recenseerde de tentoonstelling - een initiatief van Boijmans-conservator Mienke Simon Thomas - in NRC Hansdelsblad (13 februari) en waardeerde deze met vijf bullets, de hoogst haalbare score.
Nederland - Bauhaus, pioniers van een nieuwe wereld, ISBN 978-90-6918-309-1
Netherlands - Bauhaus, pioneers of a new world, ISBN 978-90-6918-310-7
beide € 34,95, verkrijgbaar o.a. via de webshop van Boijmans Van Beuningen.
______________________________________________________________________________________

Nieuws 18 februari 2019
Haalbaarheidsonderzoek Bruikleenverstrekking Monet

TiMe Amsterdam (Petra Timmer) heeft het haalbaarheidsonderzoek naar de bereidwilligheid van 24 eigenaren van 'Zaanse' Monetschilderijen om hun werk uit te lenen aan het Zaans Museum afgerond. Het rapport is op 15 februari aan het museum geleverd. Het onderzoeksresultaat is zeer gunstig. Alle eigenaren reageerden positief op het plan. Men ziet het als een unieke kans om de 25 (inclusief het eigen werk van het Zaans Museum) samen te brengen op de plek waar ze zijn ontstaan. Het is de bedoeling dat dit in 2024 tijdens het Zaanse Monetjaar gaat gebeuren. Foto: Zaans Museum. Claude Monet, De Voorzaan en de Westerhem, 1871, Collectie Zaans Museum.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 04 februari 2019
Presentatie toekomst Arsenaal aan college en gemeenteraal Den Briel

 Raad

Op dinsdagavond 29 januari heeft TiMe Amsterdam het onderzoek naar de toekomst van twee gemeentelijke monumenten toegelicht in een plenaire bijeenkomst van de gemeenteraad en het volltagige college van B&W van Den Briel. Op verzoek van Wethouder Andre Schoon, werd het eerder vorige jaar opgeleverde rapport voro herontwikkeling van het Aresnaal en de aanpalende Infirmerie besproken, waardij de conclusies van TiMe Amsterdam en samenwerkingspartner LAgroup centraal stond. Inmiddels heeft de gemeende op basis van vier aangegeven scenario's een openbare oproep doen uitgaan aan partijen voor het indienen van levensvatbare plannen. De rapportage van TiMe en LAgroup is daarbij onderlegger. Meer informatie: www.brielle.nl/arsenaal

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 18 december 2018
Succesvol Sino-Dutch Museum seminar in Beijing

China


Op 12 december was Max Meijer een van de drie Nederlandse sprekers op een studiedag over publieksbereik van musea in China. De studiedag was georganiseerd door het National Art Museum of China (NAMOC) waar deze ook plaats vond. Medeorganisator en initiator was de Nederlandse Ambassade in Beijing. Bijdragen werden geleverd door Annemies Broekgaarden (Rijksmuseum), Marc Pil (Reinwardt Academie) en Max Meijer, die ook de lezing van Riemer Knoop verzorgde, die op het laatste moment was verhinderd. Welkomst speeches werden bij de opening gegeven door NAMOC-directeur Wu Weishan en de Nederlandse Cultureel Attaché Bart Hofstede.  Volgens de Chinese deelnemers, ruim 60 museumdirecteuren vanuit het gehele land, was de studiedag een groot succes en een eye opener op weg naar een meer audience oriented approach. Hoewel de grote nationale musea grote bezoekersaantallen trekken, is er behoefte aan meer en verdiepende publieksbegeleiding. Het Rijksmuseum werd besproken als best practice van een succesvolle omslag van een klassiek collectiegericht museum naar een audience focused museum dat het publiek en de educatieve missie centraal stelt bij alle strategische keuzen.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 5 december 2018 
Vierdaagse capacity building training in Jakarta van start


 JAK18

Gisteren is in Jakarta de training gericht op marketing en 'audience development' in Indonesische musea van start gegaan. Deze training is georganiseerd door de ministeries van Cultuur en Onderwijs in Indonesië en Nederland. De RCE en de Reinwardt Academie zijn de uitvoerende partners en TiMe Amsterdam is als lecturer aangetrokken. De trainingsdagen vinden onder meer plaats in het Nationaal Museum van Indonesië, het Histosrisch Museum van Jakarta en twee bank- en geldmusea, resp. Museum Bank Indonesia en Museum Bank Mandiri. Max Meijer verzorgt lectures over marketng principles en over de internationale toerist als doelgroep.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 september 2018
Verkenning samenwerking nieuw maritiem museum Jakarta

B15

In opdracht van een Nederlandse opdrachtgever heeft TiMe Amsterdam op 19 september jl. een bezoek gebracht aan de directie van de Indonesian Port Corporations (IPC) in Tanjung Priok (de zeehaven van Jakarta). Deze organisatie die verantwoordelijk is voor alle Indonesische zeehavens zal binnenkort een museum openen in het voormalige hoofdkantoor te Tanjung Priok. Dit museum moet uitgroeien tot een kenniscentrum en publieksattractie met het narratief van maritieme handel in Indonesië in verleden, heden en toekomst als onderwerp.
Omdat een deel van deze geschiedenis en het ontstaan van de Indonesische zeehavens nauw samenhangt met het gedeelde koloniale verleden, zoekt IPC samenwerking met partners in Nederland. Deze samenwerking Is gericht op kennisuitwisseling en mogelijke museale samenwerking. TiMe Amsterdam is gevraagd daarbij een intermediaire en verkennende rol te vervullen. De Nederlandse opdrachtgever heeft het rapport inmiddels in dank aanvaard.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
Strategische visie Dordrechts Museum

De directie van het Dordrechts Museum heeft TiMe Amsterdam gevraagd om ondersteuning te leveren bij het opstellen van een strategische visie. Deze strategische visie zal tot stand komen in samenspraak met de besturen van de Vereniging Dordrechts Museum (VDM) en de Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum(BDM).

Na informerende gesprekken met de directie en stakeholders uit bovengenoemde kringen zal een synthesedocument worden opgesteld. Dit vormt de agenda voor een rondetafel met betrokkenen en eventuele verdere gesprekken. Daarna zal TiMe een einddocument en advies opstellen. De afronding hiervan wordt verwacht in het najaar van 2018.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
SWOT en advies Njana Tilem Museum, Mas-Ubud, Bali

 B16

Het Njana Tilem Museum is gewijd aan het werk van de Balinese meester houtsnijders Ida Bagus Njana 1912 -1980) en Ida Bagus Tilem (1936-1993) (vader en zoon). Hun werk is Balinees qua stijl en onderwerpen, maar er is duidelijk een invloed te zien van Westerse kunst, met name Art Deco. Njana en Tilem woonden en werkten in het dorp Mas bij Ubud, waar nu het museum is gevestigd.

H
et museum is in 2011 opgericht door de twee zonen van Tilem, I. B. Gede Ary Purnama en I. B. Alit Suryadi, om de droom van hun overleden vader waar te maken: Een droom die ontstond in 1964 in New York, toen Tilem was uitgenodigd om Indonesië te vertegenwoordigen op de Wereldtentoonstelling. De New Yorkse musea inspireerden hem om een eigen museum over Balinees houtsnijwerk op te richten, met zijn werk en dat van zijn vader als kern.

Het museum ligt in een parkachtige omgeving en wordt namens de familie beheerd door Alit Suryadi, ondersteund door een kleine staf.

Wim Straver, een Nederlander met een bijzondere interesse in en kennis van Balinees houtsnijwerk, bezocht het museum in 2017 en was onder de indruk van de kwaliteit van het werk van Njana en Tilem en de professionele opzet van het museum. Niettemin vond hij dat het museum wat zou kunnen hebben aan professioneel advies, aangezien de bezoekerscijfers ver achterblijven bij de kwaliteit van dit museum en de ligging vlakbij het belangrijkste artistieke centrum van Bali, Ubud. Via Ruben Smit (Reinwardt Academie) werd TiMe Amsterdam benaderd.

Op 10 mei 2018 bezochten Max Meijer en Petra Timmer het museum en spraken met Alit Suryadi. In juli verscheen het rapport met eerste indrukken en een voorstel voor eerste stappen naar verdere verbetering. Het kan het uitgangspunt vormen voor het ontwikkelen van een businesscase en startpunt voor een integrale aanpak.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
Haalbaarheidsonderzoek internationale bruiklenen Monet tentoonstelling

B11

Het Zaans Museum heeft de ambitie een grote tentoonstelling te wijden aan de Zaanse werken van Claude Monet. Deze verbleef in de zomer van 1871 vier maanden in Zaandam en de Zaanstreek. Hij maakte er maar liefst 25 schilderijen, een even sfeervolle als treffende serie die een eigen plaats inneemt in het oeuvre van de grote Franse impressionist. Wat hij weergaf was het archetypische Hollandse landschap met molens, zeilschepen en de typische gekleurde Zaanse houten huizen, het beeld dat iedere buitenlander van Nederland heeft. Monet heeft met deze Zaanse serie dat beeld van Holland mede gecreëerd.

In deze tentoonstelling zullen voor het eerst deze werken als groep worden herenigd en bekeken kunnen worden. Bovendien komen ze voor het eerst terug op hun plek van ontstaan, waar nog steeds valt te zien wat Monet zag in 1871.

Het Zaans Museum heeft TiMe Amsterdam (Petra Timmer) gevraagd om leiding te geven aan een haalbaarheidsonderzoek naar de verkrijging van de internationale bruiklenen, en daarvoor een strategisch plan te ontwikkelen. De 25 werken en negen tekeningen bevinden zich in museale en particuliere collecties over de hele wereld. Dit haalbaarheidsonderzoek is een vervolg op het Concept Plan van Aanpak Zaans Monet Programma van BMC Advies BV aan het Zaans Museum en de Gemeente Zaanstad (mei 2018). Eindrapportage van het bruikleen haalbaarheidsonderzoek is gepland in december 2018.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 8 september 2018
Voortgang interpretive museum planning Galle Fort, Sri Lanka

 1605

Sinds december 2016 is TiMe Amsterdam (Max Meijer) penvoerder voor een consultancy opdracht in Sri Lanka. De Nederlandse ambassade stelt daar begeleidings- en ontwikkelcapaciteit beschikbaar aan de Galle Heritage Foundation, de overheidsinstantie belast met het beheer van Galle Fort, Living Unesco World Heritage Site. De opdracht wordt uitgevoerd door TiMe Amsterdam in samenwerking met Museum Mind (Paul Ariese). Gedurende dit vierde bezoek zijn vooral planning en uitvoering van de eerder geformuleerde publiekspresentaties besproken en op haalbaarheid getoetst. Daartoe zijn met de Galle Heritage Foundation sluitende afspraken gemaakt. Tevens werd met enkele partijen gesproken over een mogelijke verlenging van het project door koppeling aan een conserverings masterplan gefinancierd door de World Bank. En aangestuurd door het Ministry for Southern Development. Op verzoek van de belangrijkste technische universiteit van het land, de University of Moratua, werd op 21 augustus een hoorcollege plus Q&A sessie verzorgd voor alle studenten van de faculteit Architectuur. Deze universiteit is sterk betrokken bij erfgoed ontwikkeling en –planologie. Verwachting is dat later dit jaar nogmaals een bezoek aan Galle wordt afgelegd met het oog op de voortgang van de verschillende deelprojecten.

___________________________________________________________________________________

Nieuws 01 september 2018
Training musea Indonesië in Yogyakarta

 1602

Van 16 – 20 juli vond de aftrap plaats van een driejarige samenwerking tussen Nederland en Indonesië op het terrein van musea en erfgoed. Tot en met 2020 zal jaarlijks in dit kader een aantal trainingen worden verzorgd. De uitvoering berust bij het directoraat Musea en Erfgoed van het Ministerie van Cultuur in Indonesië en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als Nederlandse partij. Deze dienst voert het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed uit. Voor de trainingscyclus is de Reinwardt Academie de uitvoerende partij. TiMe Amsterdam (Max Meijer) is door de Reinwardt Academie als extern trainer ingehuurd. Namens de Reinwardt Academie is de coördinatie in handen van Hasti Tarekat en treedt Riemer Knoop op als trainer.
Gedurende de eerste trainingsweek werd aan dertig museumdirecteuren en dertig stafleden een serie colleges en workshops gegeven over sociale en maatschappelijke externe gerichtheid bij musea. Van Indonesische zijde waren professor Suratman (Universitas Gaja Mada) en professor Kresno Julianto (Universitas Indonesia) als gastdocent betrokken. Inmiddels heeft het Indonesische Ministerie een evaluatie uitgevoerd. Daaruit bleek dat deze eerste training bijzonder goed werd gewaardeerd en dat de aangedragen stof als prikkelend werd ervaren. Dit is bemoedigend omdat de Indonesische musea nog sterk intern en collectie gericht zijn. De training lijkt er dus in geslaagd om een grotere externe oriëntatie als ontwikkelmodel geaccepteerd te krijgen.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 september 2018
Museale verkenning private musea Malakka

1603

Tussen 29 juli en 3 augustus werd een bezoek gebracht aan Malakka (Maleisië). Interesse in deze historische Straits Settlement was tweeledig: enerzijds zijn er overeenkomsten met de opdracht die TiMe uitvoert in Galle Fort Sri Lanka: de effecten van massatoerisme op werelderfgoed locaties. Tevens was de vraag gesteld door een partij in Nederland om het Baba & Nyonya Heritage Museum te bezoeken en met het management van dit museum te kijken of er mogelijkheden zijn tot gezamenlijke reflectie, en het leveren van aanvullende kennis. Vanuit deze achtergrond werd besloten om het bezoek primair te richten op de positie en functie van private musea in het culturele aanbod binnen de stad. Naast privé musea heeft Malakka een dozijn overheidsmusea die alle vanuit het klassieke nation building narratief zijn ingericht. De privé musea laten de stem van de verschillende culturele communities doorklinken. Malakka is immers een melting pot van Chinese, Portugese, Maleisische en andere oorspronkelijke bewoners en settlers. Gesprekken werden onder andere gevoerd met Melissa Chan en Lee Yuen Thien, respectievelijk curator en manager van het Baba & Nyonya Heritage Museum; Jason Tiu, voorzitter van het Malakka Hakka Museum, en met Colin Goh van Heerenstraat 8, het Heritage Center van Malakka. Met de verschillende partijen vindt later nog terugkoppeling plaats. Duidelijk werd dat de carrying capacity van de Unesco World Heritage Zone en de oprukkende urbanisatie in en rond de buffer zone, niet alleen het erfgoed fysiek belasten, maar ook het onderliggende sociale weefsel bedreigen. Deze ontwikkeling van gentrification en commercialisering kan gezien worden als de price of success van werelderfgoed locaties, zonder dat daar nog een adequaat antwoord op is gevonden.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 25 augustus 2018
Assessment en workshop Museum Santa Maria Jakarta

1601

In vervolg op het bezoek van de conservator van het Museum van het convent Santa Maria (Zusters Ursulinen) te Jakarta, Suster Lucia Anggraini, heeft TiMe Amsterdam (Petra Timmer en Max Meijer) op 25 en 26 juli 2018 een tegenbezoek gebracht. Gedurende deze dagen werd een kort assessment uitgevoerd van de huidige museale opstelling en performance. De resultaten daarvan kwamen mede aan de orde tijdens een workshop op de tweede dag, waarbij circa 25 in- en externe stakeholders uitgenodigd waren. Onder effectieve leiding van Piter Edward (beleidsadviseur Australische ambassade) gaf Petra Timmer haar visie op het museum, terwijl Max Meijer een algemene introductie op museum development verzorgde. Hierna volgde een levendige discussie. De dag was volgens de organisatie een belangrijke stap in het traject naar vernieuwing en professionalisering van dit kleine, maar binnen de Indonesische context uiterst relevante museum. De vitaliteit ervan hangt samen met de inbedding in het huidige convent - een conglomeraat van verschillende lagere, middelbare en beroepsonderwijsinstellingen - tegenover het presidentiële paleis in Jakarta. Daar is dit Ursulinen convent sinds 1856 gevestigd, als eerste nonnenklooster in Indonesië, met vertakkingen in heel Indonesië.
TiMe Amsterdam heeft de werkzaamheden in dit kader pro bono verricht.

__________________________________________________________________________________


Nieuws, 25 augustus 2018
Verkennende missie spoorwegerfgoed Indonesië

 1606

Sinds 2011 is TiMe Amsterdam betrokken bij samenwerking tussen Nederland en Indonesië op gebied van spoorwegerfgoed. Onder regie van de RCE werd een aantal missies, workshops en trainingen voltooid in de afgelopen jaren ten behoeve van de erfgoedafdeling van de nationale spoorwegmaatschappij PT Kereta Api. Van 7 – 12 juli waren Max Meijer (TiMe Amsterdam) en Ben de Vries (RCE) in Jakarta, Semarang en Ambarawa om toekomstige samenwerkingswensen in kaart te brengen. Deze betreffen vooral het gebruik van het spoorwegerfgoed, eigen inkomstenvorming en versterking van de publieks experience op de verschillende locaties. Het gaat om het voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (Lawang Sewu) in Semarang, het Indonesisch Spoorwegmuseum in Ambarawa en nog twee sites op Sumatra.
TiMe Amsterdam is gevraagd een voorstel te doen voor mogelijk toekomstige consultancy

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 06 juni 2018
Brainstorm toekomst Museum van de Zusters Ursulinen, Santa Maria, Jakarta

Op 7 februari 1856 arriveerden zeven Zusters Ursulinen uit Sittard per schip in Batavia. Het waren de eerste katholieke nonnen in Indonesië. Datzelfde jaar stichtten zij het klooster annex meisjeskostschool Santa Maria. Het klooster bestaat nog steeds en wordt bewoond door Indonesische Zusters Ursulinen. De kostschool is inmiddels uitgebreid met een management en computer trainingscentrum voor jongeren. In 2011 is in het oudste gebouw het Museum Santa Maria geopend, over de geschiedenis en het dagelijks leven van de Ursulinen in Batavia, ingericht met foto’s, documenten en de oude inventaris van het klooster. Op 26 juli gaan Max Meijer en Petra Timmer (TiMe Amsterdam) op uitnodiging van Suster Lucia erheen, om met de zusters te brainstormen over de toekomst van het museum en het behoud van het historische gebouw. ____________________________________________________________________________________

Nieuws, 27 maart 2018
Brainstorm toekomst Slot Loevestein

Op 15 maart werd op Slot Loevestein een rondetafelgesprek georganiseerd over de (inhoudelijke) koers van de instelling in de komende jaren. Enkele bestuurders, museumdirecteuren en wetenschappers spraken met de directie en de staf van Loevestein over nadere invulling van de strategie. TiMe Amsterdam was gevraagd om deel te nemen. Dit verzoek vloeide voort uit de eerdere opdracht en beoordeling van bedrijfsplannen en BIS-aanvragen van Slot Loevestein.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 maart 2018
Museum 1940-1945 Dordrecht

JEEP

In opdracht van de Gemeente Dordrecht is TiMe Amsterdam een verkenning gestart naar de toekomst van het Museum 1940-1945 in die stad.  De gemeente heeft de wens geuit om tot een nieuw business plan voor dit museum te komen. In dit kader is eerder onderzoek gedaan naar het functioneren van het museum en de collectie, door Erik Somers van het NIOD. TiMe Amsterdam is met een klein team gestart met een verkenning van de feitelijke huidige situatie en het draagvlak voor Museum 1940-1945. Daarbij is een aantal organisatiemodellen verkend en in beeld gebracht. Het adviesrapport is in juni aan de gemeente Dordrecht gepresenteerd die vervolgens samen met het museum tot de keuze voor de  voorkeursvariant zal moeten komen. 
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 06 februari 2018
Opdracht toekomstdocument NEMO

NEMO Science Museum in Amsterdam bezint zich op de toekomst. Onderdeel van het traject is het formuleren van strategische documenten die opties voor de toekomst beschrijven. TiMe Amsterdam is gevraagd om ondersteuning te geven bij het  formuleren van zo'n scenario. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond met de levering van een dcument dat NEMO gaat inzetten bij zijn stakeholdersconsultatie.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 03 februari 2018
Start onderzoek Herbestemming Arsenaal Den Briel

TiMe Amsterdam kreeg van de gemeente Brielle de opdracht om een inventarisatie uit te voeren van mogelijke herbestemmingsopties voor het historische Arsenaal in die stad. Door het vertrek van de bibliotheek naar een nieuw cultuur- en dienstencluster elders in de stad kwam het monument onlangs beschikbaar voor nieuwe functie(s). Ook het naastgelegen voormalige marineziekenhuis, de Infirmerie, wordt in het onderzoek meegenomen. Voor deze opdracht werkten Max Meijer en Petra Timmer (TiMe Amsterdam) samen met Erik Grootscholte van adviesbureau LaGroup. Eind juni werd de eindrapportage opgeleverd en met het College van B&W van Den Briel besproken.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 27 januari 2018
Herontwikkeling vaste presentatie Museum Bronbeek, Arnhem

TiMe Amsterdam en Duinzand Museale Projecten hebben gezamenlijk de pitch gewonnen die het Ministerie van Defensie eind vorig jaar uitschreef voor de herinrichting van Museum Bronbeek in Arnhem. Het museum wil de gehele vaste publiekspresentatie voor de periode 2020-2030 vernieuwen. Een van de redenen is het vertrek van het Indisch Herinneringscentrum - dat mede afzender was van de huidige presentatie 'Het verhaal van Indië' - naar Den Haag. Samen met Duinzand wordt het draagvlak voor de nieuwe presentatie verkend, de inhoudelijke contouren mede bepaald en vertaald in een narratief en concept. Het is de uitdrukkelijke wens  van het museum om zich met inachtneming van zijn eigen positie als Defensiemuseum, nadrukkelijker te profileren als museum van koloniale geschiedenis. (Beeld: De Gelderlander 26 januari 2018)

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 januari 2018
Presentatie interpretive planning Colombo, Sri Lanka

Colombo 2018

Op 13 en 14 december werd in Colombo, Sri Lanka, de tweedaagse conferentie 'Living heritage' gehouden. Deze conferentie werd georganiseerd door een aantal Europese Ambassades in samenwerking met de EU. Max Meijer (TiMe Amsterdam) en Paul Ariese (Museum Mind) werden gevraagd om daar een dubbelpresentatie te geven over hun advieswerk ten behoeve van Werelderfgoedsite Galle. Rode draad in de bijrage was het werken vanuit een overkoepelend narratief als een rode draad voor de ontwikkeling van presentaties op en over de bestaande locatie. Tweede thema was de participatie en empowerment van de locale 'communities'. Juist bij een 'living' erfgoedsite is dit van belang. Niet alleen met het oog op het welzijn en de welvaart van deze gemeenschappen, maar ook om 'eigenaarschap' en daarmee duuraam beheer en behoud te ontwikkelen. Behalve door Ariese en Meijer werden cases gepresenteerd door deskundigen uit Myanmar, India, Sri Lanka, Zwitserland en Frankrijk. Derde spreker uit Nederland was prof. dr. Paul Meurs die de Nederlandse aanpak van adaptive re-use van gebouwen en gebieden toelichtte.
Aansluitend aan de conferentie werd een werksessie met de Galle Heritage Foundation, te Galle (Southern Province) gehouden over de voortgang van het adviestraject. Daarbij werden prioriteiten opgesteld voor het uitvoeringstraject.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 november 2017
Evaluatie federale musea België

Vanaf   is TiMe Amsterdam is betrokken geweest bij de evaluatie en de peer review van een aantal federale musea te Brussel. Vanaf maart 2016 tot en met oktober 2017 werkte TiMe als onderaannemer van het internationale onderzoeksbureau Technopolis dat de federale musea van België evalueerde. Petra Timmer was projectleider voor het onderzoek naarde Koninklijk Musea voor Schone Kunsten. Max Meijer deed dat voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Naast analyses, die verwerkt werden tot een syntheserapport en een zelfevaluatie door de respectievelijke musea, bestond het onderzoek uit een internationale peer review, waarbij TiMe o.a. de teams samenstelde. Vanuit het buitenland namen o.a. directeuren van het Weltmuseum, Wenen, Louvre, Parijs, Victoria and Albert Museum, London, Stedelijk Museum Amsterdam, National Galleries of Scotland en het Centre Pompidou te Parijs deel als peer reviewer.

Op verzoek van Technopolis maakte Max Meijer in mei 2017 ook deel uit van het peer review team van het Koninklijk Museum voor Midden Afrika in Tervuren. De opdrachtgever, het Belgische Federale Agentschap voor Wetenschapsbeleid (BELSPO),  heeft samenvattingen van de evaluatie digitaal gepubliceerd:

Samenvatting Evaluatie KMKG
Samenvatting Evaluatie Koninklijk Museum Midden Afrika


Het is de verwachting dat de Samenvatting van de evaluatie van de Musea voor Schone Kunsten binnenkort ook on-line gepubliceerd zal worden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 21 november 2017
Business Plan Sarawak Museum Campus

De afgelopen maanden is gewerkt aan het schrijven van een Business Plan voor het de nieuwe Sarawak Museum Campus dat op dit moment in Kuching, de hoofdstad van de Maleisische staat Sarawak gebouwd wordt. Op 20 november is het eerste concept met de opdrachtgever in Nederland besproken. Het is de bedoeling dat het document dat de toekomstige organisatie beschrijft, de komende maand wordt afgerond, waarna het in januari in Kuching gepresenteerd wordt.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 18 november 2017
Vervolgopdracht Sri Lanka

De Nederlandse Ambassade in Colombo (Sri Lanka) heeft aan TiMe Amsterdam een vervolgopdracht gegeven voor advies en capacity building t.b.v. de Galle Heritage Foundation.
TiMe treedt op als aannemende partij voor deze opdracht die gezamenlijk wordt uitgevoerd met Museum Mind (Paul Ariese). Start van het project, dat een vervolg is op twee eerdere sessies in het koloniale Fort in Galle, vindt plaats tijdens een bezoek aan Colombo en Galle medio december dit jaar. De werkzaamheden worden vervolgens in 2018 verder uitgerold.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 23 oktober 2017
Second opinion onderzoek Slot Loevestein

Op verzoek van de Raad van Toezicht en de Directie van Slot Loevestein heeft TiMe Amsterdam een second opinion onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond de BIS aanvraag 2017-2020.
Het slot wordt gesubsidieerd in het kader van de Erfgoedwet, en wenste voor de programmering  ook subsidie uit de BIS. De Raad voor Cultuur beoordeelde tot drie keer toe de ingediende bedrijfsplannen als negatief en adviseerde om Slot Loevestein niet in de BIS op te nemen. TiMe Amsterdam analyseerde de aanvragen en de wijze waarop deze door de RvC achtereenvolgens werden beoordeeld. 
Dit onderzoek leidde tot een rapport aan Slot Loevestein dat RvT en Directie inzicht geeft in de eigen effectiviteit in achterliggende aanvraagprocedure(s) en hoe op korte termijn met de conclusies om te gaan en welke lessen daaruit voor de toekomst geleerd kunnen worden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 02 oktober 2017
Dag van de Indische Herinnering Den Haag


Op 29 september vond in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de eerste 'Dag van de Indische Herinnering' plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Indisch Herinneringscentrum dat binnenkort van Arnhem naar Den Haag verhuist. Tijdens de dag werd aandacht besteed aan nieuwe manieren waarop de - veelal biografische -  herinnering van Nederlanders met een band met Indonesië gestalte krijgt. Het thema van de dag werd ingeleid door prof. dr. Remco Raben, hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuurgeschiedenis en literatuur aan de UvA. Als Key Note Speaker trad de Indonesische auteur Leila S. Chudori op, gevolgd door Pamela Pattynama. De dag werd gemodereerd door Wim Manuhutu die onder andere Nederlandse kunstenaars met een Indonesische achtergrond bevroeg over hun herinneringenwebsitegselementen in hun werk.
Max Meijer maakte deel uit van het organisatiecomité dat door het Indisch herinneringscentrum was geformeerd voor de organisatie van deze dag die om te twee jaar gehouden wordt.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 juli 2017
Succesvolle workshops in Galle, Sri Lanka

SL GROEP

Op verzoek van de Nederlandse Ambassade in Colombo verzorgde TiMe Amsterdam samen met Museum Mind (Paul Ariese) van 4 t/m 6 juli workshops over 'interpretive museum development' in Fort Galle (Unesco World Heritage Site). De workshop werd door ca. 25 erfgoedprofessionals en stakeholders gevolgd. Op verzoek van de Galle Heritage Foundation wordt nu nagedacht over een vervolgtraject.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 juni 2017
Deelname Peer Review Afrika Museum Tervuren, België

Tervuren

Op 30 en 31 mei j.l. nam Max Meijer (TiMe Amsterdam) deel aan een internationale peer review van het Afrika Museum in Tervuren. Het betrof de beoordeling van de museale (publieks) functie van dit museum, dat thans in afwachting is van heropening na een volledige herinrichting en uitbreiding.
De peer review vond plaats in opdracht van het Belgische federale wetenschapsagentschap Belspo.
Ti
Me Amsterdan was gevraagd om deel te nemen door Technopolis-Group, Amsterdam, de uitvoerder van evaluaties van alle federale weteschappelijke instellingen in  België.
Het is de verwachting dat het Afrika Museum (voorheen Koninlijk Museum van Midden-Afrika) in 2018 heropent.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 07 mei 2017
Beleidsplan Museum Hilversum

Samenhangend met de gemeentelijk evaluatie levert Museum Hilversum deze maand een beleidsplan voor de periode 2018-2022. De ambites van dit in 2013 verzelfstandigde museum - zijn daar in uitgewerkt. TiMe Amsterdam is gevraagd om de bestaande tekst aan te scherpen, zowel inhoudelijk, wat argumentatie betreft en eindredactioneel. Het mag met recht een haastklus genoemd worden want de feitelijke werkzaamheden, inclusief toetsende gesprekken met museum, gemeente Hilversum, Beeld en Geluid en Bibliotheek Hilversum werden binnen 10 dagen afgerond.
Een vitale toekomst als compact netwerkmuseum dat zich geheel richt op positionering conform het profiel van Hilversum Mediastad ligt in het verschiet. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn daarbij cruciaal.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 10 april 2017
Publicatie Pierre Janssen verschenen

BOEK PIERRE

Op 8 april is in het Museum Arnhem en het Stedelijk Museum Schiedam de dubbeltentoonstelling Pierre Janssen In de Greep van de Kunst, geopend. Bij die gelegenheden werd ook de biografie van de hand van Petra Timmer gepresenteerd. Het boek, getiteld Pierre Janssen - journalist / tv-presentator / museumdirecteur / kunstverteller, is verschenen bij uitgeverij Scriptum, Schiedam (ISBN 978 94 5319 1173) en kost 22,50. Het is verkrijgbaar bij de boekhandel of kan besteld worden bij TiMe Amsterdam. Het wordt dan opgestuurd vergezeld van een factuur voor het boek en de portokosten (22,50 + 6,95 voor verzending binnen Nederland). Bestellen kan door het zenden van een e-mail met daarin het adres en het aantal exemplaren aan (foto: Petra signeert boek in Schiedam)

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 17 maart 2017
Pierre Janssen: tentoonstellingen, biografie en documentaires rond project Ti
Me AMsterdam

 Pierre

In april 2017 wordt in twee Nederlandse musea en op tv, aandacht besteed aan Pierre Janssen (1926-2007). Janssen was respectievelijk directeur van het Stedelijk Museum Schiedam en het Gemeentemuseum Arnhem (thans Museum Arnhem). Op beide locaties voerde hij een opvallend en verneuwend publieksbeleid. Landelijke bekendhied verwierf hij vooral met het televisieprogramma Kunstgrepen, onder regie van Leen Timp. De AVRO zond dit programma - dat op hoogtijdagen 2 miljoen kijkers trok - met tussenpozen uit in de periode 1959-1975. Enkele jaren geleden nam TiMe Amsterdam het initiatief om een professionele biografie van Janssen te schrijven. Deze verschijnt - van de hand van Petra Timmer - op 8 april 2017 onder de titel Pierre Janssen, journalist/tv-presentator/museumdirecteur/kunstverteller bij uitgeverij Scriptum, Schiedam. Op die dag wordt zowel in Schiedam als in Arnhem een dubbeltentoonstelling met de titel 'In de greep van de kunst'  geopend. Beide tentoonstellingen zijn geheel gewijd aan het gedachtegoed en de betekenis van 'kunstverteller' Janssen. Petra Timmer (TiMe Amsterdam) leverde adviezen voor de presentatie in Schiedam en trad tevens op als gastconservator in Museum Arnhem. 

Eveneens op, 8 april, wijdt het Televisieprogramma Andere Tijden 's avonds een uitzending aan Janssen. Op 5 juni wordt de documentaire Pierre Janssen In de greep van de kunst uitgezonden door de AVRO. Documentairemaker en vormgever Lex Reitsma - die ook beide tentoonstellingen ontwerpt - produceerde deze ter gelegenheid van de verschijning van het boek. Deze documentaire zal ook op beide tentoonstellingslocaties te zien zijn.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 maart 2017
Collectie Palmhoutwrak Texel

Samen met Birgitta Fijen heeft TiMe Amsterdam de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de beste locatie voor toekomstige presentatie van een maritiem-atcheologisch vondstencomplex. Het betreft de vondsten uit het wrak Burgzand Noord 17, lokaal ook bekend als het 'Palmhoutwrak'. De provincie Noord-Holland heeft als eigenaar van het ensemble de vraag gesteld waar dit ensemble, gelet op de museale context en het narratief, op zijn plaats zou zijn. Het ensemble kreeg vorig jaar landelijke bekendheid vanwege de aangetroffen textilia, waaronder een vrijwel gave 17e-eeuwse japon. De bevindingen worden volgende week aan de opdrachtgever aangeboden.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 02 november 2016
Bedrijfsplan Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Op verzoek van de directie van Nationaal Monument Kamp Amersfoort (NMKA) werd eerder deze maand het meerjarenbedrijfsplan voor deze organisatie opgeleverd. Het plan moet een belangrijke onderlegger vormen voor de financiering van de herontwikkelingsplannen van het herinneringscentrum. De werkzaamheden werden in een gelegenheidcombinatie met Lagroup uitgevoerd onder regie van TiMe Amsterdam.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 30 november 2016
Bezoek Suriname

para

Van 29 oktober tot 5 november is een veldverkenning en draagvlakonderzoek verricht in Suriname. Doel van de missie was het onderzoeken van haalbaarheid van de vestiging van een museale presentatie op een van de plantages aan de Commewijnerivier, in opdracht van een particuliere partij. In Suriname werden de belangrijkste musea bezocht, alsmede gesprekken gevoerd met 15 stakeholders. Het betrof vertegenwoordigers van uiteenlopende private en publieke partijen en communities.
Inmiddels is een tussenrapportage opgeleverd. Het is nu aan de opdrachtgever om te besluiten of er een vervolg komt en hoe, bij een positief besluit, het concept nader wordt ingevuld. Naast het draagvlak is ook gekeken naar mogelijke ondersteuning en de toegevoegde waarde van een museale presentatie voor de economisch-toeristische ontwikkeling van Commewijne en de aanvullende rol t.a.v. het nationale narratief zoals dat elders in Suriname wordt gepresenteerd.
(Foto, Max Meijer tijdens zijn bezoek aan Minister Andy Rusland van Toersime, Communicatie en Transport)

____________________________________________________________________________________
 

Nieuws, 27 september 2016
Overdracht projectsecretariaat musea en herinneringscentra WO2

Sinds juni 2012 vervulde TiMe Amsterdam, Max Meijer, het projectsecretariaat van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45. In die hoedanigheid was hij de eerste ‘medewerker’ van het toen net opgerichte samenwerkingsverband van 9 Nederlandse WO2-musea en herinneringscentra. Inmiddels is de SMH 40-45 in een nieuwe fase beland. Het aantal participerende instellingen groeide naar 13 en de stichting werd een van de schragende organisaties binnen het overleg- en samenwerkingsnetwerk Platform WO2, dat naast de SMH bestaat uit het NIOD, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Oorlogsgravenstichting, het Ministerie van VWS, het vfonds en de Liberation Route Europe. Met deze groei van omvang en taken van de SMH nam de behoefte aan ureninzet en functieverbreding toe. Naar aanleiding van de vererende vraag van het bestuur tot continuering, is besloten daar niet voor te kiezen. Een structurele inzet van meer dan 2 dagen per week voor één organisatie zou voor TiMe Amsterdam een te groot urenbeslag betekenen. Dit zou ten koste gaan van mogelijke inzet t.b.v. andere projectmatige opdrachtgevers, terwijl het TiMe Amsterdam team juist aan die diversiteit kracht, kennis en werkplezier ontleent. Met ingang van september is het projectsecretariaat voor de SMH 40-45 dan ook gestaakt en zijn alle SMH-taken met genoegen en groot vertrouwen overgedragen aan Annette Schautt in de functie van Programmadirecteur. Max Meijer zal binnen de WO2-erfgoedsector wel op projectbasis als onafhankelijk adviseur actief blijven. Uiteraard blijft ook de inzet voor musea- en erfgoedinstellingen in binnen- en buitenland ongewijzigd, evenals de vertrouwde samenstelling
van TiMe Amsterdam.
____________________________________________________________________________________


Nieuws, 22 september 2016
Business Plan Serawak Museum, Borneo

Begin Augustus heeft Max Meijer een bezoek gebracht aan Kuching (Provincie Sarawak, Borneo, Maleisië). Het bezoek vond plaats op verzoek van Hans van de Bunte, projectdirecteur van het Sarawak Museum Campus Project. Tijdens het bezoek werd met de directie van het Sarawak Museum gesproken over het toekomstige business model van het nieuwe museum. Inmiddels heeft TiMe Amsterdam het verzoek gekregen om de komende maanden mee te werken aan de ontwikkeling van het nieuwe business model.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 16 juni 2016
Kunstenplanaanvragen positief gehonoreerd

Begin dit jaar rondde TiMe Amsterdam de kunstenplanaavraag voor twee instellingen af.
Voor de BIS was dit de aanvraag van Marres in Maastricht en voor het Amsterdamse Kunstenplan de aanvraag van het Stedelijk Museum.

Inmiddels zijn de adviezen van resp. Raad voor Cultuur en Amsterdamse Kunstraad uitgebracht.
Marres wordt volledig gehonoreerd op basis van de ingediende aanvraag, het Stedelijk Museum krijgt op basis van de aanvraag €300.000 meer dan in de afgelopen kunstenplanperiode. In totaal gaat het om resp. €530.000 en €11.900.000.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 17 april 2016
Toekomstscenario's Japanmuseum Von Sieboldhuis Leiden

Het Japanmuseum Von Sieboldhuis in Leiden, zal vanaf 2018 minder subsidie gaan ontvangen. Het museum bezint zich thans op scenario's om dat verlies op te vangen. Adviesbureau Lagroup heeft daartoe een eerste verkenning gedaan en is gevraagd een aantal opties uit te werken. TiMe Amsterdam is door Lagroup gevraagd om mee te doen aan dit vervolgtraject en specifieke museale kennis te leveren. Het project is recent gestart en het is de bedoeling dat de nadere uitwerking voro de zomer aan de Raad van Toezicht worden aangeboden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 april 2016
Evaluatie Belgische  Federale Musea Brussel

TiMe Amsterdam werkt mee aan de evaluatie van twee federale musea in België. In de periode maart 2016-maart 2017 worden de wetenschappelijke instellingen van België die qua wetenschappelijke taken onder regie van de (rijks) wetenschapsdienst BELSPO ressorteren, formatief geëvalueerd. Ook het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis behoren hier toe. Kern van het onderzoek is een zelfevaluatie en een peer review. Het internationale onderzoeksbureau Technopolis-Group heeft de opdracht verworven en TiMe Amsterdam gevraagd specifiek museale kennis te leveren en als projectleider de beide trajecten in genoemde musea aan te sturen. Petra Timmer treedt daarbij als projectleider voor Schone Kunsten en Max Mijer voor Kunst en Geschiedenis. Met ca. 80 adviesdagen is het een van de grootste opdrachten van de afgelopen tijd.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 14 maart 2016
Column Koloniaal Erfgoed in Monumenten, tijdschrift voor cultureel erfgoed

MON

Max Meijer schreef op verzoek van de redactie van Monumenten in het themanummer 'Over de grens' (maart 2016) een column over koloniaal erfgoed. Focus is het onderscheid tussen publieke en private musea in Indonesië tegen de achtergrond van het (post)koloniale discours. De tekst van de column is hier te vinden: Koloniaal Erfgoed
____________________________________________________________________________________
 
Nieuws, 27 januari 2016
Kunstenplanaanvragen afgerond

De afgelopen maanden was TiMe Amsterdam betrokken bij het formuleren en redigeren van de kunstenplanaanvragen van een aantal museale instellingen. Volgende week verloopt de indieningstermijn. De werkzaamheden zijn dan ook deze week afgerond.
Voor Marres Huis voor Kunst en Cultuur in Maastricht werd de aanvraag in verschillende fasen geredigeerd. Het betrof hier een aanvraag voor de Basis Infrastructuur van het Ministerie van OCW.
Het Stedelijk Museum Amsterdam vroeg om input, redactionele bijstand, beoordeling van initiële teksten en aansluiting op de inrichtingseisen voor het Kunstenplan van de Gemeente Amsterdam.
Ook werd een aantal malen met de directie overleg gevoerd over strategische keuzes en visie.
Tenslotte werd - in hoedanigheid van bestuurslid - de gemeenschappelijke aanvraag van het Amsterdam Museum, Bijbels Museum en Museum Ons' Lieve Heer op Solder kritisch doorgenomen en trad Max Meijer op als voorzitter van een gemeenschappelijke vergadering op 25 januari van de resp. Raad van Toezicht en besturen van deze musea. Daarbij werd de toekomstige samenwerking en directiestructuur besproken.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 18 december 2015
Training Unesco Jakarta Office

Borobudur

Van 9 tot 20 november werd in Indonesië het tweede deel van een cross culturele tr

TiMe Amsterdam nieuws

Hier vindt u informatie over recente activiteiten en opdrachten.
Een kort overzicht van alle opdrachten is te vinden in de Portfolio.
Nieuws dat niet meer zo nieuw is staat in het Archief.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 12 mei 2020
Ambitiedocument Museum Prinsenhof Delft

PD

De Gemeente Delft heeft een breed traject gestart inzake de herontwikkeling en verbouwing van het (gemeentelijke) Museum het Prinsenhof in die stad. Dadat eer eerder traject waarbij de gebouw- en geboedsvisie van Evelyn Merkx centraal stond werd stilgelegd wordt sinds maart jl. aan nieuwe planontwikkeling gewerkt. TiMe Amsterdam heeft daarbij de opdracht gekregen om de inhoudelijke en programmatische ambties te vertaken in een ondernemingsplan dat de eerte vier jaar na realisatie van de (ver)nieuwbouw en herinrichting zal beslaan. Voor deze opdracht wordt samengewerkt met Erik Grootscholte en ook afstemming gezocht met verschillende andere teams die bij de voorbereidingen betrokken zijn.  Het document van TiMe Amsterdam moet deze zomer gereed komen. De daadwerkelijke uitvorieng van de plannen zal - afhankelijk van het verkoop van het voorbereidingstraject - nog enkele jaren duren.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 29 april 2020
Opdracht Kröller Müller-Museum

KM

Het Kröller-Müller Museum heeft en strategisch plan voor de toekomst opgesteld. TiMe Amsterdam heeft de opdracht gekregen om het interne concept te bevragen, aan te scherpen en te redigeren ter voorbereiding van extern gebruik van de teksten. De komende twee maanden wordt deze opdracht 'op afstand' uitgevoerd.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 maart 2020
Corona Virus  (Covid 19)

 CORONA

De maatregelen in verband met de uitbraak van het Corona Virus hebben ons en onze relaties op tal van ingrijpende wijzen geraakt. Uiteraard conformeren wij ons aan de richtlijnen van de overheid. We continueren onze werkzaamheden op een wijze die verantwoord is voor ons, onze relaties en onze medemens.

Dat betekent dat TiMe Amsterdam tot nader order:
- Via telefoon en e-mail normaal bereikbaar is.
- Werkzaamheden in overleg met opdrachtgevers aanpast aan de omstandigheden,
- Overleg met opdrachtgevers of anderszins een op een of in groeps-conference calls via Skype, 
  Facetime, Whatsap, Zoom, Microsoft Teams,  of telefoon plaatsvindt.

Wij hopen - ongetwijfeld met u - dat de situatie zo snel als mogelijk weer kan worden genormaliseerd, en spreken die hoop uit met het grootste respect voor allen die daar concreet aan werken en medeleven met de direct getroffenen van Covid 19.

Met vriendelijke groet, Petra Timmer & Max Meijer
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 25 december 2019
Nieuwjaarswensen!

 2020
____________________________________________________________________________________


Nieuws, 07 december 2019
Indië Next, de dynamiek van de herinnering

Elke twee jaar organiseert het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag de studie(mid)dag Indië Next. Het betreft de opvolger van de eerder zogenoemde Gebaar Lezing. Dit jaar lag de nadruk op de dynamiek van de herinnering. De herinnering aan ons koloniale verleden, vanuit verschillende standpunten, vanuit Indonesië, vanuit Nederland en vanuit verschillende domeinen, zoals literatuur, design, beeldende kunst, podiumkunsten etc. Altijd is er een bijondere key note speaker uit Indonesië en dit jaar was dat de auteur Iksana Banu. Max Meijer maakt deel uit van het organiserend comité en was dit jaar gevraagd zitting te nemen in een panel dat zich over de dynamiek van de (museale) herinnering boog. Mede-panelleden waren Sasiah Boonstra en Amanda Pinatih, en als moderator trad Noraly Beyer op.

Indie Next
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 10 oktober 2019
Onderzoek naar nieuw museumconcept

Dom

I
n opdracht van de Samenwerkende Utrechtse Musea (SUM) doet TiMe Amsterdam onderzoek naar een mogelijk museumconcept voor een stadshistorisch museum 'nieuwe stijl'. Het gaat om het verkennen van comcepten, content, narratieven, draagvlak en organisatievormen voor een decentrale presentatie waarbinnen het aanbod van musea, het archief en andere erfgoedinstellingen en partners kan worden verbonden. Op dit moment is fase 2 van het onderzoek in uitvoering, waarbij met ca. 20 instellingen en stakeholders wordt gesproken. In december worden de eerste bevindingen aan het bestuur van het SUM aangeboden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 06 augustus 2019
Bezoek aan Kuching, Maleisië

helm

T
ussen 18 en 20 augustus is een kort bezoek gebracht aan het Sarawak Museum Complex in Kuching in de Maleisische deelstaat Sarawak. Onder deze naam nadert de bouw van het grootste museum van Maleisië en een van de grootste van Azië zijn voltooiïng. Hans van de Bunte, project-directeur van de bouw van het complex en de daarmee samenhangende renovatie en restauratie van een aantal 19de- eeuwse museumgebouwen die ook deel van het complex uitmaken, verzorgde een uitgebreide hard hat rondleiding. TiMe Amsterdam was eerder betrokken bij het project, waartoe een business- en formatieplan voor de toekomstige organisatie werd geleverd ten behoeve van het departement van nationale musea van Sarawak.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 05 augustus 2019
Adviesrapporten Galle World Heritage Site gepresenteerd

COL

Op zaterdag 13 juli is in de Nederlandse Ambassade te Colombo (Sri Lanka) het adviesrapport voor de museale versterking van de vestingplaats Galle aangeboden. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de residentie van de vertrekkende Nederlandse ambassadeur H.E.  Joanne Doornewaard. Paul Ariese (Museum Mind) en Max Meijer (TiMe Amsterdam) presenteerden de gebundelde adviezen aan de ambassadeur en de voorzitter van de Galle Heritage Foundation. De bundel bevat alle adviezen die Museum Mind en TiMe als consortium sinds 2017 formuleerden. Zowel de ambassadeur als de GHF voorzitter spraken hun dank uit, vergezeld van de hoop dat de komende jaren de uitvoering verder ter hand kan worden genomen. Alle betrokkenen gaven ook aan te hopen dat de vertraging die is opgelopen door de politieke situatie en de recente terroristische aanslagen in het land, snel teniet kan worden gedaan, nu de stabiliteit in Sri Lanka weer verzekerd lijkt.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 20 juni 2019
Strategiesessie NEMO

Science Museum NEMO werkt permanent aan vernieuwing en productontwikkeling. In het kader van het Strategisch Plan 2020-2025, is TiMe Amsterdam gevraagd om op 25 juni een strategiedag te modereren. Het programma van de dag werd ontwikkeld met het management van NEMO en bestond uit een aantal workshops,  een serie korte state of the art lezingen over relevante trends en reflectie op de planontwikkeling. Aan de strategiedag namen 20 stafmedewerkers van NEMO deel. Max Meijer trad op als moderator.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 juni 2019
Key Note Speech Intermational Museum Day 2019 Jakarta

AMI

Op uitnodiging van de Asosiasi Museum Indonesia DKI Jakarta, de afdeling Jakarta van de Indonesische Museumvereniging, verzorgde TiMe Amsterdam (Max Meijer) op 18 mei een lezing over het thema van de Museumdag. Het door ICOM gekozen thema was dit jaar 'Museums as Cultural Hubs, the future of tradition'. Dit thema werd geïntroduceerd als mogelijk model voor musea in Indonesië. Musea aldaar kenmerken zich door sterke lokale binding, grote afstanden en verbindingen met aanpalende domeinen als economie, toerisme, religie en spiritualiteit en creatieve industrie. Juist dergelijke verbindingen zijn aan de orde bij het idee van musea als culturele 'hubs'.
De komende tijd gaat de AMI/DKI in eigen kring verder onderzoeken of het model een wenkend perspectief biedt.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 april 2019
Paneldiscussie Huis van Afgevaardigden Indonesië, Jakarta

DPR

Op 15 mei organiseerde de DPR RI (Het Huis van Afgevaardigden van het Indonesische Parlement) een forumdiscussie naar aanleiding van Internationale Museumdag. De openbare discussie, die ook op het parlementaire televisiekanaal DPR TV werd uitgezonden, ging over het DPR museum als brug tussen parlement en bevolking. Max Meijer was door de Indonesische Museumvereniging AMI gevraagd om als extern deskundige zitting te nemen in het forum, dat verder bestond uit de heer Putu Supadma Rudana (Parlementslid) en dr. Ali Akbar (Hoofd van de sectie cultuurgeschiedenis van de Universitas Indonesia). De bijeenkomst werd bijgewoond door een ca 100-koppig publiek, merendeels museumprofessionals uit Jakarta. (foto: Max Meijer en Petra Timmer in de grote assembly hall van het Indonesische Parlement)

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 10 april 2019
Strategiesessies en advies


Deze maand is TiMe Amsterdam betrokken bij een aantal strategietrajecten van verschillende musea. Deels hebben deze te maken met de aanloop naar de cultuurplanperiode 2021-2024.
Hoewel de opdrachten elk inhoudelijk verschillen en ook de aanpak (maatwerk) varieert, gaat het in alle gevallen om het begeleiden van ontwikkeltrajecten waarbij revisie van missie en visie en de positionering op langere termijn aan de orde is. In alle gevallen betreft het een traject waarbij ontwikkeling van een intern gedragen visie onderdeel is van de opdracht.
Opdrachtgevers zijn o.a.: Museum Slot Loevestein, het Maritiem Museum Rotterdam en het Museon te Den Haag. Voor het laatsgenoemde advies wordt samengewerkt met Riemer Knoop, Gordion Advies, Amsterdam.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 maart 2019
Advies Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht afgrond


Op 21 maart zijn, tijdens een sessie met de voltallige Raad van Toezicht, de adviewerkzaamheden ten behoeve van het Nationaal Onderwijsmuseum afgerond. Eind vorig jaar vroeg de Raad aan TiMe Amsterdam om een scan uit te voeren ten behoeve van de toekomstige positionering van het museum, in relatie tot het functieprofiel van de per 2019 te vervullen directiefunctie. De rapportage bevatte een analyse en 12 strategische en operationele  aandachtspunten. De Raad gaf bij monde van voorzitter Toine Maes aan met instemming en grote tevredenheid kennis te hebben genomen van de reultaten van de scan. Inmiddels is door de Raad van Toezicht besloten om Petra Reijnhoudt te benoemen als directeur/bestuurder van het museum.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 21 maart 2019
Museumvisie Maartnummer Ti
Me Amsterdam aan het woord...

 MVMAART

In het vakblad Museumvisie van maart: een kort interview in de rubriek 'lastige vragen' met Max Meijer. Daarin worden vragen gesteld aan de hand van tegenstellingen rond prikkelende kwesties. Het nummer is tevens het laatste dat op papier verschijnt. Na ruim 40 jaargangen heeft de uitgever (De Museumvereniging) besloten om de papieren versie in te wisselen voor digitale kanalen.
____________________________________________________________________________________

Nieuws 21 februari 2019
Publicatie Nederland - Bauhaus

BOEK


Museum Boijmans Van Beuningen heeft onlangs de publicatie Nederland - Bauhaus, pioniers van een nieuwe wereld uitgebracht. Petra Timmer (TiMe Amsterdam) leverde hieraan een bijdrage met een artikel over het 'Bauhaus-gehalte' van het warenhuis Metz & Co.
Het boek is gerelateerd aan de gelijknamige grote overzichtstentoonstelling, waarin Metz & Co als belangrijke invloedsfeer een eigen plek heeft. De tentoonstelling werd op 8 februari geopend en is te zien tot 26 mei, waarna Boijmans voor zeven jaar dicht gaat voor een grootscheepse verbouwing. Bernard Hulsman recenseerde de tentoonstelling - een initiatief van Boijmans-conservator Mienke Simon Thomas - in NRC Hansdelsblad (13 februari) en waardeerde deze met vijf bullets, de hoogst haalbare score.
Nederland - Bauhaus, pioniers van een nieuwe wereld, ISBN 978-90-6918-309-1
Netherlands - Bauhaus, pioneers of a new world, ISBN 978-90-6918-310-7
beide € 34,95, verkrijgbaar o.a. via de webshop van Boijmans Van Beuningen.
______________________________________________________________________________________

Nieuws 18 februari 2019
Haalbaarheidsonderzoek Bruikleenverstrekking Monet

TiMe Amsterdam (Petra Timmer) heeft het haalbaarheidsonderzoek naar de bereidwilligheid van 24 eigenaren van 'Zaanse' Monetschilderijen om hun werk uit te lenen aan het Zaans Museum afgerond. Het rapport is op 15 februari aan het museum geleverd. Het onderzoeksresultaat is zeer gunstig. Alle eigenaren reageerden positief op het plan. Men ziet het als een unieke kans om de 25 (inclusief het eigen werk van het Zaans Museum) samen te brengen op de plek waar ze zijn ontstaan. Het is de bedoeling dat dit in 2024 tijdens het Zaanse Monetjaar gaat gebeuren. Foto: Zaans Museum. Claude Monet, De Voorzaan en de Westerhem, 1871, Collectie Zaans Museum.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 04 februari 2019
Presentatie toekomst Arsenaal aan college en gemeenteraal Den Briel

 Raad

Op dinsdagavond 29 januari heeft TiMe Amsterdam het onderzoek naar de toekomst van twee gemeentelijke monumenten toegelicht in een plenaire bijeenkomst van de gemeenteraad en het volltagige college van B&W van Den Briel. Op verzoek van Wethouder Andre Schoon, werd het eerder vorige jaar opgeleverde rapport voro herontwikkeling van het Aresnaal en de aanpalende Infirmerie besproken, waardij de conclusies van TiMe Amsterdam en samenwerkingspartner LAgroup centraal stond. Inmiddels heeft de gemeende op basis van vier aangegeven scenario's een openbare oproep doen uitgaan aan partijen voor het indienen van levensvatbare plannen. De rapportage van TiMe en LAgroup is daarbij onderlegger. Meer informatie: www.brielle.nl/arsenaal

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 18 december 2018
Succesvol Sino-Dutch Museum seminar in Beijing

China


Op 12 december was Max Meijer een van de drie Nederlandse sprekers op een studiedag over publieksbereik van musea in China. De studiedag was georganiseerd door het National Art Museum of China (NAMOC) waar deze ook plaats vond. Medeorganisator en initiator was de Nederlandse Ambassade in Beijing. Bijdragen werden geleverd door Annemies Broekgaarden (Rijksmuseum), Marc Pil (Reinwardt Academie) en Max Meijer, die ook de lezing van Riemer Knoop verzorgde, die op het laatste moment was verhinderd. Welkomst speeches werden bij de opening gegeven door NAMOC-directeur Wu Weishan en de Nederlandse Cultureel Attaché Bart Hofstede.  Volgens de Chinese deelnemers, ruim 60 museumdirecteuren vanuit het gehele land, was de studiedag een groot succes en een eye opener op weg naar een meer audience oriented approach. Hoewel de grote nationale musea grote bezoekersaantallen trekken, is er behoefte aan meer en verdiepende publieksbegeleiding. Het Rijksmuseum werd besproken als best practice van een succesvolle omslag van een klassiek collectiegericht museum naar een audience focused museum dat het publiek en de educatieve missie centraal stelt bij alle strategische keuzen.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 5 december 2018 
Vierdaagse capacity building training in Jakarta van start


 JAK18

Gisteren is in Jakarta de training gericht op marketing en 'audience development' in Indonesische musea van start gegaan. Deze training is georganiseerd door de ministeries van Cultuur en Onderwijs in Indonesië en Nederland. De RCE en de Reinwardt Academie zijn de uitvoerende partners en TiMe Amsterdam is als lecturer aangetrokken. De trainingsdagen vinden onder meer plaats in het Nationaal Museum van Indonesië, het Histosrisch Museum van Jakarta en twee bank- en geldmusea, resp. Museum Bank Indonesia en Museum Bank Mandiri. Max Meijer verzorgt lectures over marketng principles en over de internationale toerist als doelgroep.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 september 2018
Verkenning samenwerking nieuw maritiem museum Jakarta

B15

In opdracht van een Nederlandse opdrachtgever heeft TiMe Amsterdam op 19 september jl. een bezoek gebracht aan de directie van de Indonesian Port Corporations (IPC) in Tanjung Priok (de zeehaven van Jakarta). Deze organisatie die verantwoordelijk is voor alle Indonesische zeehavens zal binnenkort een museum openen in het voormalige hoofdkantoor te Tanjung Priok. Dit museum moet uitgroeien tot een kenniscentrum en publieksattractie met het narratief van maritieme handel in Indonesië in verleden, heden en toekomst als onderwerp.
Omdat een deel van deze geschiedenis en het ontstaan van de Indonesische zeehavens nauw samenhangt met het gedeelde koloniale verleden, zoekt IPC samenwerking met partners in Nederland. Deze samenwerking Is gericht op kennisuitwisseling en mogelijke museale samenwerking. TiMe Amsterdam is gevraagd daarbij een intermediaire en verkennende rol te vervullen. De Nederlandse opdrachtgever heeft het rapport inmiddels in dank aanvaard.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
Strategische visie Dordrechts Museum

De directie van het Dordrechts Museum heeft TiMe Amsterdam gevraagd om ondersteuning te leveren bij het opstellen van een strategische visie. Deze strategische visie zal tot stand komen in samenspraak met de besturen van de Vereniging Dordrechts Museum (VDM) en de Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum(BDM).

Na informerende gesprekken met de directie en stakeholders uit bovengenoemde kringen zal een synthesedocument worden opgesteld. Dit vormt de agenda voor een rondetafel met betrokkenen en eventuele verdere gesprekken. Daarna zal TiMe een einddocument en advies opstellen. De afronding hiervan wordt verwacht in het najaar van 2018.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
SWOT en advies Njana Tilem Museum, Mas-Ubud, Bali

 B16

Het Njana Tilem Museum is gewijd aan het werk van de Balinese meester houtsnijders Ida Bagus Njana 1912 -1980) en Ida Bagus Tilem (1936-1993) (vader en zoon). Hun werk is Balinees qua stijl en onderwerpen, maar er is duidelijk een invloed te zien van Westerse kunst, met name Art Deco. Njana en Tilem woonden en werkten in het dorp Mas bij Ubud, waar nu het museum is gevestigd.

H
et museum is in 2011 opgericht door de twee zonen van Tilem, I. B. Gede Ary Purnama en I. B. Alit Suryadi, om de droom van hun overleden vader waar te maken: Een droom die ontstond in 1964 in New York, toen Tilem was uitgenodigd om Indonesië te vertegenwoordigen op de Wereldtentoonstelling. De New Yorkse musea inspireerden hem om een eigen museum over Balinees houtsnijwerk op te richten, met zijn werk en dat van zijn vader als kern.

Het museum ligt in een parkachtige omgeving en wordt namens de familie beheerd door Alit Suryadi, ondersteund door een kleine staf.

Wim Straver, een Nederlander met een bijzondere interesse in en kennis van Balinees houtsnijwerk, bezocht het museum in 2017 en was onder de indruk van de kwaliteit van het werk van Njana en Tilem en de professionele opzet van het museum. Niettemin vond hij dat het museum wat zou kunnen hebben aan professioneel advies, aangezien de bezoekerscijfers ver achterblijven bij de kwaliteit van dit museum en de ligging vlakbij het belangrijkste artistieke centrum van Bali, Ubud. Via Ruben Smit (Reinwardt Academie) werd TiMe Amsterdam benaderd.

Op 10 mei 2018 bezochten Max Meijer en Petra Timmer het museum en spraken met Alit Suryadi. In juli verscheen het rapport met eerste indrukken en een voorstel voor eerste stappen naar verdere verbetering. Het kan het uitgangspunt vormen voor het ontwikkelen van een businesscase en startpunt voor een integrale aanpak.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
Haalbaarheidsonderzoek internationale bruiklenen Monet tentoonstelling

B11

Het Zaans Museum heeft de ambitie een grote tentoonstelling te wijden aan de Zaanse werken van Claude Monet. Deze verbleef in de zomer van 1871 vier maanden in Zaandam en de Zaanstreek. Hij maakte er maar liefst 25 schilderijen, een even sfeervolle als treffende serie die een eigen plaats inneemt in het oeuvre van de grote Franse impressionist. Wat hij weergaf was het archetypische Hollandse landschap met molens, zeilschepen en de typische gekleurde Zaanse houten huizen, het beeld dat iedere buitenlander van Nederland heeft. Monet heeft met deze Zaanse serie dat beeld van Holland mede gecreëerd.

In deze tentoonstelling zullen voor het eerst deze werken als groep worden herenigd en bekeken kunnen worden. Bovendien komen ze voor het eerst terug op hun plek van ontstaan, waar nog steeds valt te zien wat Monet zag in 1871.

Het Zaans Museum heeft TiMe Amsterdam (Petra Timmer) gevraagd om leiding te geven aan een haalbaarheidsonderzoek naar de verkrijging van de internationale bruiklenen, en daarvoor een strategisch plan te ontwikkelen. De 25 werken en negen tekeningen bevinden zich in museale en particuliere collecties over de hele wereld. Dit haalbaarheidsonderzoek is een vervolg op het Concept Plan van Aanpak Zaans Monet Programma van BMC Advies BV aan het Zaans Museum en de Gemeente Zaanstad (mei 2018). Eindrapportage van het bruikleen haalbaarheidsonderzoek is gepland in december 2018.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 8 september 2018
Voortgang interpretive museum planning Galle Fort, Sri Lanka

 1605

Sinds december 2016 is TiMe Amsterdam (Max Meijer) penvoerder voor een consultancy opdracht in Sri Lanka. De Nederlandse ambassade stelt daar begeleidings- en ontwikkelcapaciteit beschikbaar aan de Galle Heritage Foundation, de overheidsinstantie belast met het beheer van Galle Fort, Living Unesco World Heritage Site. De opdracht wordt uitgevoerd door TiMe Amsterdam in samenwerking met Museum Mind (Paul Ariese). Gedurende dit vierde bezoek zijn vooral planning en uitvoering van de eerder geformuleerde publiekspresentaties besproken en op haalbaarheid getoetst. Daartoe zijn met de Galle Heritage Foundation sluitende afspraken gemaakt. Tevens werd met enkele partijen gesproken over een mogelijke verlenging van het project door koppeling aan een conserverings masterplan gefinancierd door de World Bank. En aangestuurd door het Ministry for Southern Development. Op verzoek van de belangrijkste technische universiteit van het land, de University of Moratua, werd op 21 augustus een hoorcollege plus Q&A sessie verzorgd voor alle studenten van de faculteit Architectuur. Deze universiteit is sterk betrokken bij erfgoed ontwikkeling en –planologie. Verwachting is dat later dit jaar nogmaals een bezoek aan Galle wordt afgelegd met het oog op de voortgang van de verschillende deelprojecten.

___________________________________________________________________________________

Nieuws 01 september 2018
Training musea Indonesië in Yogyakarta

 1602

Van 16 – 20 juli vond de aftrap plaats van een driejarige samenwerking tussen Nederland en Indonesië op het terrein van musea en erfgoed. Tot en met 2020 zal jaarlijks in dit kader een aantal trainingen worden verzorgd. De uitvoering berust bij het directoraat Musea en Erfgoed van het Ministerie van Cultuur in Indonesië en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als Nederlandse partij. Deze dienst voert het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed uit. Voor de trainingscyclus is de Reinwardt Academie de uitvoerende partij. TiMe Amsterdam (Max Meijer) is door de Reinwardt Academie als extern trainer ingehuurd. Namens de Reinwardt Academie is de coördinatie in handen van Hasti Tarekat en treedt Riemer Knoop op als trainer.
Gedurende de eerste trainingsweek werd aan dertig museumdirecteuren en dertig stafleden een serie colleges en workshops gegeven over sociale en maatschappelijke externe gerichtheid bij musea. Van Indonesische zijde waren professor Suratman (Universitas Gaja Mada) en professor Kresno Julianto (Universitas Indonesia) als gastdocent betrokken. Inmiddels heeft het Indonesische Ministerie een evaluatie uitgevoerd. Daaruit bleek dat deze eerste training bijzonder goed werd gewaardeerd en dat de aangedragen stof als prikkelend werd ervaren. Dit is bemoedigend omdat de Indonesische musea nog sterk intern en collectie gericht zijn. De training lijkt er dus in geslaagd om een grotere externe oriëntatie als ontwikkelmodel geaccepteerd te krijgen.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 september 2018
Museale verkenning private musea Malakka

1603

Tussen 29 juli en 3 augustus werd een bezoek gebracht aan Malakka (Maleisië). Interesse in deze historische Straits Settlement was tweeledig: enerzijds zijn er overeenkomsten met de opdracht die TiMe uitvoert in Galle Fort Sri Lanka: de effecten van massatoerisme op werelderfgoed locaties. Tevens was de vraag gesteld door een partij in Nederland om het Baba & Nyonya Heritage Museum te bezoeken en met het management van dit museum te kijken of er mogelijkheden zijn tot gezamenlijke reflectie, en het leveren van aanvullende kennis. Vanuit deze achtergrond werd besloten om het bezoek primair te richten op de positie en functie van private musea in het culturele aanbod binnen de stad. Naast privé musea heeft Malakka een dozijn overheidsmusea die alle vanuit het klassieke nation building narratief zijn ingericht. De privé musea laten de stem van de verschillende culturele communities doorklinken. Malakka is immers een melting pot van Chinese, Portugese, Maleisische en andere oorspronkelijke bewoners en settlers. Gesprekken werden onder andere gevoerd met Melissa Chan en Lee Yuen Thien, respectievelijk curator en manager van het Baba & Nyonya Heritage Museum; Jason Tiu, voorzitter van het Malakka Hakka Museum, en met Colin Goh van Heerenstraat 8, het Heritage Center van Malakka. Met de verschillende partijen vindt later nog terugkoppeling plaats. Duidelijk werd dat de carrying capacity van de Unesco World Heritage Zone en de oprukkende urbanisatie in en rond de buffer zone, niet alleen het erfgoed fysiek belasten, maar ook het onderliggende sociale weefsel bedreigen. Deze ontwikkeling van gentrification en commercialisering kan gezien worden als de price of success van werelderfgoed locaties, zonder dat daar nog een adequaat antwoord op is gevonden.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 25 augustus 2018
Assessment en workshop Museum Santa Maria Jakarta

1601

In vervolg op het bezoek van de conservator van het Museum van het convent Santa Maria (Zusters Ursulinen) te Jakarta, Suster Lucia Anggraini, heeft TiMe Amsterdam (Petra Timmer en Max Meijer) op 25 en 26 juli 2018 een tegenbezoek gebracht. Gedurende deze dagen werd een kort assessment uitgevoerd van de huidige museale opstelling en performance. De resultaten daarvan kwamen mede aan de orde tijdens een workshop op de tweede dag, waarbij circa 25 in- en externe stakeholders uitgenodigd waren. Onder effectieve leiding van Piter Edward (beleidsadviseur Australische ambassade) gaf Petra Timmer haar visie op het museum, terwijl Max Meijer een algemene introductie op museum development verzorgde. Hierna volgde een levendige discussie. De dag was volgens de organisatie een belangrijke stap in het traject naar vernieuwing en professionalisering van dit kleine, maar binnen de Indonesische context uiterst relevante museum. De vitaliteit ervan hangt samen met de inbedding in het huidige convent - een conglomeraat van verschillende lagere, middelbare en beroepsonderwijsinstellingen - tegenover het presidentiële paleis in Jakarta. Daar is dit Ursulinen convent sinds 1856 gevestigd, als eerste nonnenklooster in Indonesië, met vertakkingen in heel Indonesië.
TiMe Amsterdam heeft de werkzaamheden in dit kader pro bono verricht.

__________________________________________________________________________________


Nieuws, 25 augustus 2018
Verkennende missie spoorwegerfgoed Indonesië

 1606

Sinds 2011 is TiMe Amsterdam betrokken bij samenwerking tussen Nederland en Indonesië op gebied van spoorwegerfgoed. Onder regie van de RCE werd een aantal missies, workshops en trainingen voltooid in de afgelopen jaren ten behoeve van de erfgoedafdeling van de nationale spoorwegmaatschappij PT Kereta Api. Van 7 – 12 juli waren Max Meijer (TiMe Amsterdam) en Ben de Vries (RCE) in Jakarta, Semarang en Ambarawa om toekomstige samenwerkingswensen in kaart te brengen. Deze betreffen vooral het gebruik van het spoorwegerfgoed, eigen inkomstenvorming en versterking van de publieks experience op de verschillende locaties. Het gaat om het voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (Lawang Sewu) in Semarang, het Indonesisch Spoorwegmuseum in Ambarawa en nog twee sites op Sumatra.
TiMe Amsterdam is gevraagd een voorstel te doen voor mogelijk toekomstige consultancy

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 06 juni 2018
Brainstorm toekomst Museum van de Zusters Ursulinen, Santa Maria, Jakarta

Op 7 februari 1856 arriveerden zeven Zusters Ursulinen uit Sittard per schip in Batavia. Het waren de eerste katholieke nonnen in Indonesië. Datzelfde jaar stichtten zij het klooster annex meisjeskostschool Santa Maria. Het klooster bestaat nog steeds en wordt bewoond door Indonesische Zusters Ursulinen. De kostschool is inmiddels uitgebreid met een management en computer trainingscentrum voor jongeren. In 2011 is in het oudste gebouw het Museum Santa Maria geopend, over de geschiedenis en het dagelijks leven van de Ursulinen in Batavia, ingericht met foto’s, documenten en de oude inventaris van het klooster. Op 26 juli gaan Max Meijer en Petra Timmer (TiMe Amsterdam) op uitnodiging van Suster Lucia erheen, om met de zusters te brainstormen over de toekomst van het museum en het behoud van het historische gebouw. ____________________________________________________________________________________

Nieuws, 27 maart 2018
Brainstorm toekomst Slot Loevestein

Op 15 maart werd op Slot Loevestein een rondetafelgesprek georganiseerd over de (inhoudelijke) koers van de instelling in de komende jaren. Enkele bestuurders, museumdirecteuren en wetenschappers spraken met de directie en de staf van Loevestein over nadere invulling van de strategie. TiMe Amsterdam was gevraagd om deel te nemen. Dit verzoek vloeide voort uit de eerdere opdracht en beoordeling van bedrijfsplannen en BIS-aanvragen van Slot Loevestein.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 maart 2018
Museum 1940-1945 Dordrecht

JEEP

In opdracht van de Gemeente Dordrecht is TiMe Amsterdam een verkenning gestart naar de toekomst van het Museum 1940-1945 in die stad.  De gemeente heeft de wens geuit om tot een nieuw business plan voor dit museum te komen. In dit kader is eerder onderzoek gedaan naar het functioneren van het museum en de collectie, door Erik Somers van het NIOD. TiMe Amsterdam is met een klein team gestart met een verkenning van de feitelijke huidige situatie en het draagvlak voor Museum 1940-1945. Daarbij is een aantal organisatiemodellen verkend en in beeld gebracht. Het adviesrapport is in juni aan de gemeente Dordrecht gepresenteerd die vervolgens samen met het museum tot de keuze voor de  voorkeursvariant zal moeten komen. 
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 06 februari 2018
Opdracht toekomstdocument NEMO

NEMO Science Museum in Amsterdam bezint zich op de toekomst. Onderdeel van het traject is het formuleren van strategische documenten die opties voor de toekomst beschrijven. TiMe Amsterdam is gevraagd om ondersteuning te geven bij het  formuleren van zo'n scenario. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond met de levering van een dcument dat NEMO gaat inzetten bij zijn stakeholdersconsultatie.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 03 februari 2018
Start onderzoek Herbestemming Arsenaal Den Briel

TiMe Amsterdam kreeg van de gemeente Brielle de opdracht om een inventarisatie uit te voeren van mogelijke herbestemmingsopties voor het historische Arsenaal in die stad. Door het vertrek van de bibliotheek naar een nieuw cultuur- en dienstencluster elders in de stad kwam het monument onlangs beschikbaar voor nieuwe functie(s). Ook het naastgelegen voormalige marineziekenhuis, de Infirmerie, wordt in het onderzoek meegenomen. Voor deze opdracht werkten Max Meijer en Petra Timmer (TiMe Amsterdam) samen met Erik Grootscholte van adviesbureau LaGroup. Eind juni werd de eindrapportage opgeleverd en met het College van B&W van Den Briel besproken.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 27 januari 2018
Herontwikkeling vaste presentatie Museum Bronbeek, Arnhem

TiMe Amsterdam en Duinzand Museale Projecten hebben gezamenlijk de pitch gewonnen die het Ministerie van Defensie eind vorig jaar uitschreef voor de herinrichting van Museum Bronbeek in Arnhem. Het museum wil de gehele vaste publiekspresentatie voor de periode 2020-2030 vernieuwen. Een van de redenen is het vertrek van het Indisch Herinneringscentrum - dat mede afzender was van de huidige presentatie 'Het verhaal van Indië' - naar Den Haag. Samen met Duinzand wordt het draagvlak voor de nieuwe presentatie verkend, de inhoudelijke contouren mede bepaald en vertaald in een narratief en concept. Het is de uitdrukkelijke wens  van het museum om zich met inachtneming van zijn eigen positie als Defensiemuseum, nadrukkelijker te profileren als museum van koloniale geschiedenis. (Beeld: De Gelderlander 26 januari 2018)

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 januari 2018
Presentatie interpretive planning Colombo, Sri Lanka

Colombo 2018

Op 13 en 14 december werd in Colombo, Sri Lanka, de tweedaagse conferentie 'Living heritage' gehouden. Deze conferentie werd georganiseerd door een aantal Europese Ambassades in samenwerking met de EU. Max Meijer (TiMe Amsterdam) en Paul Ariese (Museum Mind) werden gevraagd om daar een dubbelpresentatie te geven over hun advieswerk ten behoeve van Werelderfgoedsite Galle. Rode draad in de bijrage was het werken vanuit een overkoepelend narratief als een rode draad voor de ontwikkeling van presentaties op en over de bestaande locatie. Tweede thema was de participatie en empowerment van de locale 'communities'. Juist bij een 'living' erfgoedsite is dit van belang. Niet alleen met het oog op het welzijn en de welvaart van deze gemeenschappen, maar ook om 'eigenaarschap' en daarmee duuraam beheer en behoud te ontwikkelen. Behalve door Ariese en Meijer werden cases gepresenteerd door deskundigen uit Myanmar, India, Sri Lanka, Zwitserland en Frankrijk. Derde spreker uit Nederland was prof. dr. Paul Meurs die de Nederlandse aanpak van adaptive re-use van gebouwen en gebieden toelichtte.
Aansluitend aan de conferentie werd een werksessie met de Galle Heritage Foundation, te Galle (Southern Province) gehouden over de voortgang van het adviestraject. Daarbij werden prioriteiten opgesteld voor het uitvoeringstraject.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 november 2017
Evaluatie federale musea België

Vanaf   is TiMe Amsterdam is betrokken geweest bij de evaluatie en de peer review van een aantal federale musea te Brussel. Vanaf maart 2016 tot en met oktober 2017 werkte TiMe als onderaannemer van het internationale onderzoeksbureau Technopolis dat de federale musea van België evalueerde. Petra Timmer was projectleider voor het onderzoek naarde Koninklijk Musea voor Schone Kunsten. Max Meijer deed dat voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Naast analyses, die verwerkt werden tot een syntheserapport en een zelfevaluatie door de respectievelijke musea, bestond het onderzoek uit een internationale peer review, waarbij TiMe o.a. de teams samenstelde. Vanuit het buitenland namen o.a. directeuren van het Weltmuseum, Wenen, Louvre, Parijs, Victoria and Albert Museum, London, Stedelijk Museum Amsterdam, National Galleries of Scotland en het Centre Pompidou te Parijs deel als peer reviewer.

Op verzoek van Technopolis maakte Max Meijer in mei 2017 ook deel uit van het peer review team van het Koninklijk Museum voor Midden Afrika in Tervuren. De opdrachtgever, het Belgische Federale Agentschap voor Wetenschapsbeleid (BELSPO),  heeft samenvattingen van de evaluatie digitaal gepubliceerd:

Samenvatting Evaluatie KMKG
Samenvatting Evaluatie Koninklijk Museum Midden Afrika


Het is de verwachting dat de Samenvatting van de evaluatie van de Musea voor Schone Kunsten binnenkort ook on-line gepubliceerd zal worden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 21 november 2017
Business Plan Sarawak Museum Campus

De afgelopen maanden is gewerkt aan het schrijven van een Business Plan voor het de nieuwe Sarawak Museum Campus dat op dit moment in Kuching, de hoofdstad van de Maleisische staat Sarawak gebouwd wordt. Op 20 november is het eerste concept met de opdrachtgever in Nederland besproken. Het is de bedoeling dat het document dat de toekomstige organisatie beschrijft, de komende maand wordt afgerond, waarna het in januari in Kuching gepresenteerd wordt.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 18 november 2017
Vervolgopdracht Sri Lanka

De Nederlandse Ambassade in Colombo (Sri Lanka) heeft aan TiMe Amsterdam een vervolgopdracht gegeven voor advies en capacity building t.b.v. de Galle Heritage Foundation.
TiMe treedt op als aannemende partij voor deze opdracht die gezamenlijk wordt uitgevoerd met Museum Mind (Paul Ariese). Start van het project, dat een vervolg is op twee eerdere sessies in het koloniale Fort in Galle, vindt plaats tijdens een bezoek aan Colombo en Galle medio december dit jaar. De werkzaamheden worden vervolgens in 2018 verder uitgerold.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 23 oktober 2017
Second opinion onderzoek Slot Loevestein

Op verzoek van de Raad van Toezicht en de Directie van Slot Loevestein heeft TiMe Amsterdam een second opinion onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond de BIS aanvraag 2017-2020.
Het slot wordt gesubsidieerd in het kader van de Erfgoedwet, en wenste voor de programmering  ook subsidie uit de BIS. De Raad voor Cultuur beoordeelde tot drie keer toe de ingediende bedrijfsplannen als negatief en adviseerde om Slot Loevestein niet in de BIS op te nemen. TiMe Amsterdam analyseerde de aanvragen en de wijze waarop deze door de RvC achtereenvolgens werden beoordeeld. 
Dit onderzoek leidde tot een rapport aan Slot Loevestein dat RvT en Directie inzicht geeft in de eigen effectiviteit in achterliggende aanvraagprocedure(s) en hoe op korte termijn met de conclusies om te gaan en welke lessen daaruit voor de toekomst geleerd kunnen worden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 02 oktober 2017
Dag van de Indische Herinnering Den Haag


Op 29 september vond in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de eerste 'Dag van de Indische Herinnering' plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Indisch Herinneringscentrum dat binnenkort van Arnhem naar Den Haag verhuist. Tijdens de dag werd aandacht besteed aan nieuwe manieren waarop de - veelal biografische -  herinnering van Nederlanders met een band met Indonesië gestalte krijgt. Het thema van de dag werd ingeleid door prof. dr. Remco Raben, hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuurgeschiedenis en literatuur aan de UvA. Als Key Note Speaker trad de Indonesische auteur Leila S. Chudori op, gevolgd door Pamela Pattynama. De dag werd gemodereerd door Wim Manuhutu die onder andere Nederlandse kunstenaars met een Indonesische achtergrond bevroeg over hun herinneringenwebsitegselementen in hun werk.
Max Meijer maakte deel uit van het organisatiecomité dat door het Indisch herinneringscentrum was geformeerd voor de organisatie van deze dag die om te twee jaar gehouden wordt.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 juli 2017
Succesvolle workshops in Galle, Sri Lanka

SL GROEP

Op verzoek van de Nederlandse Ambassade in Colombo verzorgde TiMe Amsterdam samen met Museum Mind (Paul Ariese) van 4 t/m 6 juli workshops over 'interpretive museum development' in Fort Galle (Unesco World Heritage Site). De workshop werd door ca. 25 erfgoedprofessionals en stakeholders gevolgd. Op verzoek van de Galle Heritage Foundation wordt nu nagedacht over een vervolgtraject.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 juni 2017
Deelname Peer Review Afrika Museum Tervuren, België

Tervuren

Op 30 en 31 mei j.l. nam Max Meijer (TiMe Amsterdam) deel aan een internationale peer review van het Afrika Museum in Tervuren. Het betrof de beoordeling van de museale (publieks) functie van dit museum, dat thans in afwachting is van heropening na een volledige herinrichting en uitbreiding.
De peer review vond plaats in opdracht van het Belgische federale wetenschapsagentschap Belspo.
Ti
Me Amsterdan was gevraagd om deel te nemen door Technopolis-Group, Amsterdam, de uitvoerder van evaluaties van alle federale weteschappelijke instellingen in  België.
Het is de verwachting dat het Afrika Museum (voorheen Koninlijk Museum van Midden-Afrika) in 2018 heropent.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 07 mei 2017
Beleidsplan Museum Hilversum

Samenhangend met de gemeentelijk evaluatie levert Museum Hilversum deze maand een beleidsplan voor de periode 2018-2022. De ambites van dit in 2013 verzelfstandigde museum - zijn daar in uitgewerkt. TiMe Amsterdam is gevraagd om de bestaande tekst aan te scherpen, zowel inhoudelijk, wat argumentatie betreft en eindredactioneel. Het mag met recht een haastklus genoemd worden want de feitelijke werkzaamheden, inclusief toetsende gesprekken met museum, gemeente Hilversum, Beeld en Geluid en Bibliotheek Hilversum werden binnen 10 dagen afgerond.
Een vitale toekomst als compact netwerkmuseum dat zich geheel richt op positionering conform het profiel van Hilversum Mediastad ligt in het verschiet. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn daarbij cruciaal.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 10 april 2017
Publicatie Pierre Janssen verschenen

BOEK PIERRE

Op 8 april is in het Museum Arnhem en het Stedelijk Museum Schiedam de dubbeltentoonstelling Pierre Janssen In de Greep van de Kunst, geopend. Bij die gelegenheden werd ook de biografie van de hand van Petra Timmer gepresenteerd. Het boek, getiteld Pierre Janssen - journalist / tv-presentator / museumdirecteur / kunstverteller, is verschenen bij uitgeverij Scriptum, Schiedam (ISBN 978 94 5319 1173) en kost 22,50. Het is verkrijgbaar bij de boekhandel of kan besteld worden bij TiMe Amsterdam. Het wordt dan opgestuurd vergezeld van een factuur voor het boek en de portokosten (22,50 + 6,95 voor verzending binnen Nederland). Bestellen kan door het zenden van een e-mail met daarin het adres en het aantal exemplaren aan (foto: Petra signeert boek in Schiedam)

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 17 maart 2017
Pierre Janssen: tentoonstellingen, biografie en documentaires rond project Ti
Me AMsterdam

 Pierre

In april 2017 wordt in twee Nederlandse musea en op tv, aandacht besteed aan Pierre Janssen (1926-2007). Janssen was respectievelijk directeur van het Stedelijk Museum Schiedam en het Gemeentemuseum Arnhem (thans Museum Arnhem). Op beide locaties voerde hij een opvallend en verneuwend publieksbeleid. Landelijke bekendhied verwierf hij vooral met het televisieprogramma Kunstgrepen, onder regie van Leen Timp. De AVRO zond dit programma - dat op hoogtijdagen 2 miljoen kijkers trok - met tussenpozen uit in de periode 1959-1975. Enkele jaren geleden nam TiMe Amsterdam het initiatief om een professionele biografie van Janssen te schrijven. Deze verschijnt - van de hand van Petra Timmer - op 8 april 2017 onder de titel Pierre Janssen, journalist/tv-presentator/museumdirecteur/kunstverteller bij uitgeverij Scriptum, Schiedam. Op die dag wordt zowel in Schiedam als in Arnhem een dubbeltentoonstelling met de titel 'In de greep van de kunst'  geopend. Beide tentoonstellingen zijn geheel gewijd aan het gedachtegoed en de betekenis van 'kunstverteller' Janssen. Petra Timmer (TiMe Amsterdam) leverde adviezen voor de presentatie in Schiedam en trad tevens op als gastconservator in Museum Arnhem. 

Eveneens op, 8 april, wijdt het Televisieprogramma Andere Tijden 's avonds een uitzending aan Janssen. Op 5 juni wordt de documentaire Pierre Janssen In de greep van de kunst uitgezonden door de AVRO. Documentairemaker en vormgever Lex Reitsma - die ook beide tentoonstellingen ontwerpt - produceerde deze ter gelegenheid van de verschijning van het boek. Deze documentaire zal ook op beide tentoonstellingslocaties te zien zijn.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 maart 2017
Collectie Palmhoutwrak Texel

Samen met Birgitta Fijen heeft TiMe Amsterdam de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de beste locatie voor toekomstige presentatie van een maritiem-atcheologisch vondstencomplex. Het betreft de vondsten uit het wrak Burgzand Noord 17, lokaal ook bekend als het 'Palmhoutwrak'. De provincie Noord-Holland heeft als eigenaar van het ensemble de vraag gesteld waar dit ensemble, gelet op de museale context en het narratief, op zijn plaats zou zijn. Het ensemble kreeg vorig jaar landelijke bekendheid vanwege de aangetroffen textilia, waaronder een vrijwel gave 17e-eeuwse japon. De bevindingen worden volgende week aan de opdrachtgever aangeboden.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 02 november 2016
Bedrijfsplan Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Op verzoek van de directie van Nationaal Monument Kamp Amersfoort (NMKA) werd eerder deze maand het meerjarenbedrijfsplan voor deze organisatie opgeleverd. Het plan moet een belangrijke onderlegger vormen voor de financiering van de herontwikkelingsplannen van het herinneringscentrum. De werkzaamheden werden in een gelegenheidcombinatie met Lagroup uitgevoerd onder regie van TiMe Amsterdam.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 30 november 2016
Bezoek Suriname

para

Van 29 oktober tot 5 november is een veldverkenning en draagvlakonderzoek verricht in Suriname. Doel van de missie was het onderzoeken van haalbaarheid van de vestiging van een museale presentatie op een van de plantages aan de Commewijnerivier, in opdracht van een particuliere partij. In Suriname werden de belangrijkste musea bezocht, alsmede gesprekken gevoerd met 15 stakeholders. Het betrof vertegenwoordigers van uiteenlopende private en publieke partijen en communities.
Inmiddels is een tussenrapportage opgeleverd. Het is nu aan de opdrachtgever om te besluiten of er een vervolg komt en hoe, bij een positief besluit, het concept nader wordt ingevuld. Naast het draagvlak is ook gekeken naar mogelijke ondersteuning en de toegevoegde waarde van een museale presentatie voor de economisch-toeristische ontwikkeling van Commewijne en de aanvullende rol t.a.v. het nationale narratief zoals dat elders in Suriname wordt gepresenteerd.
(Foto, Max Meijer tijdens zijn bezoek aan Minister Andy Rusland van Toersime, Communicatie en Transport)

____________________________________________________________________________________
 

Nieuws, 27 september 2016
Overdracht projectsecretariaat musea en herinneringscentra WO2

Sinds juni 2012 vervulde TiMe Amsterdam, Max Meijer, het projectsecretariaat van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45. In die hoedanigheid was hij de eerste ‘medewerker’ van het toen net opgerichte samenwerkingsverband van 9 Nederlandse WO2-musea en herinneringscentra. Inmiddels is de SMH 40-45 in een nieuwe fase beland. Het aantal participerende instellingen groeide naar 13 en de stichting werd een van de schragende organisaties binnen het overleg- en samenwerkingsnetwerk Platform WO2, dat naast de SMH bestaat uit het NIOD, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Oorlogsgravenstichting, het Ministerie van VWS, het vfonds en de Liberation Route Europe. Met deze groei van omvang en taken van de SMH nam de behoefte aan ureninzet en functieverbreding toe. Naar aanleiding van de vererende vraag van het bestuur tot continuering, is besloten daar niet voor te kiezen. Een structurele inzet van meer dan 2 dagen per week voor één organisatie zou voor TiMe Amsterdam een te groot urenbeslag betekenen. Dit zou ten koste gaan van mogelijke inzet t.b.v. andere projectmatige opdrachtgevers, terwijl het TiMe Amsterdam team juist aan die diversiteit kracht, kennis en werkplezier ontleent. Met ingang van september is het projectsecretariaat voor de SMH 40-45 dan ook gestaakt en zijn alle SMH-taken met genoegen en groot vertrouwen overgedragen aan Annette Schautt in de functie van Programmadirecteur. Max Meijer zal binnen de WO2-erfgoedsector wel op projectbasis als onafhankelijk adviseur actief blijven. Uiteraard blijft ook de inzet voor musea- en erfgoedinstellingen in binnen- en buitenland ongewijzigd, evenals de vertrouwde samenstelling
van TiMe Amsterdam.
____________________________________________________________________________________


Nieuws, 22 september 2016
Business Plan Serawak Museum, Borneo

Begin Augustus heeft Max Meijer een bezoek gebracht aan Kuching (Provincie Sarawak, Borneo, Maleisië). Het bezoek vond plaats op verzoek van Hans van de Bunte, projectdirecteur van het Sarawak Museum Campus Project. Tijdens het bezoek werd met de directie van het Sarawak Museum gesproken over het toekomstige business model van het nieuwe museum. Inmiddels heeft TiMe Amsterdam het verzoek gekregen om de komende maanden mee te werken aan de ontwikkeling van het nieuwe business model.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 16 juni 2016
Kunstenplanaanvragen positief gehonoreerd

Begin dit jaar rondde TiMe Amsterdam de kunstenplanaavraag voor twee instellingen af.
Voor de BIS was dit de aanvraag van Marres in Maastricht en voor het Amsterdamse Kunstenplan de aanvraag van het Stedelijk Museum.

Inmiddels zijn de adviezen van resp. Raad voor Cultuur en Amsterdamse Kunstraad uitgebracht.
Marres wordt volledig gehonoreerd op basis van de ingediende aanvraag, het Stedelijk Museum krijgt op basis van de aanvraag €300.000 meer dan in de afgelopen kunstenplanperiode. In totaal gaat het om resp. €530.000 en €11.900.000.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 17 april 2016
Toekomstscenario's Japanmuseum Von Sieboldhuis Leiden

Het Japanmuseum Von Sieboldhuis in Leiden, zal vanaf 2018 minder subsidie gaan ontvangen. Het museum bezint zich thans op scenario's om dat verlies op te vangen. Adviesbureau Lagroup heeft daartoe een eerste verkenning gedaan en is gevraagd een aantal opties uit te werken. TiMe Amsterdam is door Lagroup gevraagd om mee te doen aan dit vervolgtraject en specifieke museale kennis te leveren. Het project is recent gestart en het is de bedoeling dat de nadere uitwerking voro de zomer aan de Raad van Toezicht worden aangeboden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 april 2016
Evaluatie Belgische  Federale Musea Brussel

TiMe Amsterdam werkt mee aan de evaluatie van twee federale musea in België. In de periode maart 2016-maart 2017 worden de wetenschappelijke instellingen van België die qua wetenschappelijke taken onder regie van de (rijks) wetenschapsdienst BELSPO ressorteren, formatief geëvalueerd. Ook het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis behoren hier toe. Kern van het onderzoek is een zelfevaluatie en een peer review. Het internationale onderzoeksbureau Technopolis-Group heeft de opdracht verworven en TiMe Amsterdam gevraagd specifiek museale kennis te leveren en als projectleider de beide trajecten in genoemde musea aan te sturen. Petra Timmer treedt daarbij als projectleider voor Schone Kunsten en Max Mijer voor Kunst en Geschiedenis. Met ca. 80 adviesdagen is het een van de grootste opdrachten van de afgelopen tijd.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 14 maart 2016
Column Koloniaal Erfgoed in Monumenten, tijdschrift voor cultureel erfgoed

MON

Max Meijer schreef op verzoek van de redactie van Monumenten in het themanummer 'Over de grens' (maart 2016) een column over koloniaal erfgoed. Focus is het onderscheid tussen publieke en private musea in Indonesië tegen de achtergrond van het (post)koloniale discours. De tekst van de column is hier te vinden: Koloniaal Erfgoed
____________________________________________________________________________________
 
Nieuws, 27 januari 2016
Kunstenplanaanvragen afgerond

De afgelopen maanden was TiMe Amsterdam betrokken bij het formuleren en redigeren van de kunstenplanaanvragen van een aantal museale instellingen. Volgende week verloopt de indieningstermijn. De werkzaamheden zijn dan ook deze week afgerond.
Voor Marres Huis voor Kunst en Cultuur in Maastricht werd de aanvraag in verschillende fasen geredigeerd. Het betrof hier een aanvraag voor de Basis Infrastructuur van het Ministerie van OCW.
Het Stedelijk Museum Amsterdam vroeg om input, redactionele bijstand, beoordeling van initiële teksten en aansluiting op de inrichtingseisen voor het Kunstenplan van de Gemeente Amsterdam.
Ook werd een aantal malen met de directie overleg gevoerd over strategische keuzes en visie.
Tenslotte werd - in hoedanigheid van bestuurslid - de gemeenschappelijke aanvraag van het Amsterdam Museum, Bijbels Museum en Museum Ons' Lieve Heer op Solder kritisch doorgenomen en trad Max Meijer op als voorzitter van een gemeenschappelijke vergadering op 25 januari van de resp. Raad van Toezicht en besturen van deze musea. Daarbij werd de toekomstige samenwerking en directiestructuur besproken.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 18 december 2015
Training Unesco Jakarta Office

Borobudur

Van 9 tot 20 november werd in Indonesië het tweede deel van een cross culturele tr