Nederlands | English

Max Meijer

max2   (foto:  Cindy Baar, Amsterdam)

Max Meijer (1959) volgde de Reinwardt Academie te Leiden, enkele jaren Nederlands Recht aan de EUR en vele trainingen op het gebied van marketing, management en beleid. Sinds 1982 werkzaam in de museale sector. Onder andere als beleidsmedewerker bij de Nederlandse Museumvereniging, directiesecretaris van het Gemeentemuseum Den Haag, Hoofd Communicatie en Marketing van het Stedelijk Museum Amsterdam, Hoofd Communicatie en Informatie van het Instituut Collectie Nederland en interim directeur van de Stichting Museumjaarkaart. In de periode 2001-2007 werkzaam als directeur van de Gemeentemusea Arnhem (Museum voor Moderne Kunst en Historisch Museum Arnhem). Sinds 2007 mede eigenaar van TiMe (Timmer & Meijer) Amsterdam.

Vervult en vervulde een groot aantal bestuurs- en nevenfuncties, onder andere in de Raden van Toezicht van Museum Volkenkunde, Leiden (lid) en het Nederlands Instituut voor Mediakunst/ Montevideo te Amsterdam (voorzitter), als secretaris van de Vereniging ICOM Nederland, secretaris van de Stichting Museumjaarkaart en mede-oprichter/bestuurslid van de Associatie voor Culturele Marketing en Communicatie. Organiseerde in ICOM verband vele boardmeetings en internationale conferenties. Had daarnaast zitting in een van de adviescommissies van de Mondriaan Stichting en adviseerde bedrijven bij het samenwerken met kunstenaars en het opbouwen van kunstcollecties. 

Publiceerde tal van artikelen over (museum)beleid, beeldende kunst en culturele marketing. Een bibliografie en uitgebreid curriculum vitae zijn op aanvraag beschikbaar.

Specialismen: cultureel erfgoed, cultuurbeleid, museumbeleid, marketing, conceptontwikkeling, visie- en strategieontwikkeling, nieuwe businessmodellen, fondsenwerving, bedrijfscollecties en creatieve industrie.

Binnen TiMe Amsterdam richt Max Meijer zich vooral op advisering, begeleiding, concept- en productontwikkeling en culturele marketing. Tevens regelmatig gevraagd voor het leiden van symposia, workshops, vergaderingen, expert-meetings en internationale museumtrainingen (primair over 'gemeenschappelijk  cultureel erfgoed' Indonesië-Nederland en museale Public Affairs).

Contact: